SKS keskittää arkistotoiminnot Helsinkiin

Kuva: Gary Wornell, SKS.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tammikuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet.

SKS:n hallitus päätti 26.2.2024 pitämässään kokouksessa keskittää SKS:n arkistotoiminnot Helsinkiin. Tämän johdosta SKS:n arkiston Joensuun toimipisteen toiminta lakkaa ja sen asiakaspalvelu päättyy 31.5.2024. Joensuun toimipisteessä työskenteleville kahdelle henkilölle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan työ SKS:n arkistossa Helsingissä.

SKS:n arkistokokoelmat ovat karttuneet sen perustamisesta vuodesta 1831 lähtien. Vuodesta 1981 lähtien SKS:n arkiston palvelut on järjestetty kahdesta toimipisteestä käsin: Helsingistä ja Joensuusta. Luopumalla Joensuun toimipisteestä ja keskittämällä arkiston toiminnot Helsinkiin SKS pyrkii tehostamaan toimintaansa. Tavoitteena on suunnitella palveluiden maantieteellinen kattavuus kokonaisuutena uudelleen. SKS kehittää muun muassa aineistojen digitaalista saatavuutta, mikä osaltaan vähentää erillisen maakunnallisen yksikön tarvetta. Päätöstä tehtäessä on erityisesti otettu huomioon henkilöstöresurssien ja monipuolisen osaamisen turvaaminen arkiston kokonaisuudessa sekä palveluiden laadun varmistaminen myös tulevaisuudessa.

SKS:n arkisto on kaikille avoin yksityisarkisto, jonka kokoelmissa on aineistoa suomalaisen perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aloilta. SKS:n arkistossa työskentelee 23 henkilöä, joista 21 Helsingin ja 2 Joensuun toimipisteessä.

Lisätietoja

Tuomas M. S. Lehtonen

pääsihteeri

Hallinto- ja talousosasto

+358 40 560 9879

Lue lisää Tuomaksesta

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme