Arkistoaineistojen käyttö

Arkiston tutkijasali Mariankatu 19:sta. Kuva: Milla Eräsaari. SKS KIA.
Arkiston tutkijasali Mariankadulla. SKS KIA. Kuvaaja: Milla Eräsaari
Saat aineistot käyttöösi arkiston tutkijasaleissa. Henkilökunta auttaa tiedonhauissa, opastaa käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineistojen käyttö

Voit käyttää aineistoja tutkijasaleissa (Hallituskatu 1, Mariankatu 19 E ja Joensuun toimipiste)

  • Kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen arkiston asiakaspalveluun, jotta saat aineiston heti käyttöösi.
  • Voit käyttää luetteloita ja joitakin aineistoja myös verkossa, katso tarkemmin tiedonlähteet verkossa.
  • Kortistot ja luettelot ovat käytettävissäsi tutkijasaleissa.
  • Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.
  • Opastamme aineistojen tilaamisessa ja käytössä.

Säädökset ja rajoitukset

Aineiston tilauslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan SKS:n arkiston käyttösääntöä ja ohjeita sekä vakuutat, että et käytä aineistoja niitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai halventamiseksi. Sinun on noudatettava myös lahjoittajien asettamia aineistokohtaisia käyttörajoituksia. Aineiston käytössä on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 27 §:n, henkilötietolain (523/1999) ja perustuslain yksityiselämän suojan (731/1999) 10 §:n määräyksiä, sekä tekijänoikeudesta voimassa olevia säädöksiä. Aineistoja koskevat lait, asetukset, säännökset ja ohjeet ovat nähtävissä arkistojen tutkijasaleissa.

Tutkimus ja julkaiseminen

Aineistoja saa siteerata ja referoida tutkimuksissa arkistojen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Arkistojäljenteiden toimitusehdot

SKS:n arkiston aineistoista voi saada jäljenteitä sopimuksen mukaan. Kopioinnin tekee arkisto. Arkistojäljenteiden toimitus- ja laina-ajat vaihtelevat tapauskohtaisesti parista päivästä useisiin viikkoihin.  Toimitusaikaan vaikuttavat kopioitavan aineiston laajuus ja kunto, mahdolliset aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja arkiston työtilanne tilaushetkellä. Arkistoaineistojen käyttöä koskevat säädökset ja rajoitukset sekä aineiston ikä ja kunto saattavat olla este kopioinnille.

Kopioaineistoihin (käsikirjoitukset, kuvat, äänitteet) on kertakäyttöoikeus. Niitä ei saa kopioida, lainata edelleen eikä luovuttaa muille arkistoille, yhteisöille tai yksityishenkilöille. Jäljenteet on hävitettävä tai palautettava käytön jälkeen, ellei toisin sovita. Kopioista ja käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Kaukopalvelu

Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.

  • Mikrofilmeillä on pääasiassa kirjeenvaihtoa ja käsikirjoitusaineistoja
  • Mikrofilmien sisältöä saa kopioida vain sopimuksen mukaan
  • Kaukolainoista peritään SKS:n hinnaston mukainen maksu
  • Kun haluat kaukolainan, ota yhteyttä arkiston asiakaspalveluun.