Käytä aineistoja

Arkistokortteja tutkimassa. Kuva: Gary Wornell
Saat aineistot käyttöösi arkiston tutkijasaleissa. Autamme tiedonhauissa sekä opastamme aineistojen käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineistoon tutustuminen ja tilaaminen

Voit käyttää aineistoja tutkijasaleissa (Helsinki ja Joensuu)

 • Aineistot on tilattava edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 13 mennessä ja käynnistä on sovittava etukäteen arkisto@finlit.fi
   
 • Voit käyttää luetteloita ja joitakin aineistoja myös verkossa, katso tarkemmin tiedonlähteet verkossa
 • Kortistot ja luettelot ovat käytettävissäsi tutkijasaleissa
 • Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin
 • Lue lisää aineistojen tilaamisesta ja käytöstä ohjeita -sivulta

Käytön ehdot ja rajoitukset

Aineiston tilauslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan SKS:n arkiston käyttösääntöä ja ohjeita sekä vakuutat, että et käytä aineistoja niitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai halventamiseksi.

Samalla sitoudut noudattamaan aineistojen käyttöä koskevia lakisääteisiä rajoituksia. Esimerkiksi tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntö määrittelevät sitä, miten aineistoa voi käyttää ja julkaista. Lisäksi sitoudut noudattamaan lahjoittajien tai arkiston asettamia aineistokohtaisia käyttörajoituksia ja -ehtoja. Jos aineistolla on tällaisia erityisiä rajoituksia, ne on kirjattu tilauslomakkeeseesi ja erikseen kerrottu sinulle.

Arkistojäljenteiden toimitusehdot

SKS:n arkiston aineistoista voit saada jäljenteitä sopimuksen mukaan. Kopioinnin teemme arkistossa. Toimitus- ja laina-ajat vaihtelevat tapauskohtaisesti parista päivästä useisiin viikkoihin.  Toimitusaikaan vaikuttavat kopioitavan aineiston laajuus ja kunto, mahdolliset aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja arkiston työtilanne tilaushetkellä. Arkistoaineistojen käyttöä koskevat säädökset ja rajoitukset sekä aineiston ikä ja kunto saattavat olla este kopioinnille.

Kopioaineistoihin (käsikirjoitukset, kuvat, äänitteet) on kertakäyttöoikeus. Niitä ei saa kopioida, lainata edelleen eikä luovuttaa muille arkistoille, yhteisöille tai yksityishenkilöille. Jäljenteet on hävitettävä tai palautettava käytön jälkeen, ellei toisin sovita. Kopioista peritään hinnaston mukainen maksu.

Aineiston käyttö ja julkaiseminen

Aineiston käyttö tapahtuu arkiston tutkijasaleissa. Voit hyödyntää aineistoa ja julkaista omaa tekstiäsi/tutkimustasi, mutta muista vakuutus siitä, ettei aineistoa käytetä sitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai loukkaamiseksi.  Lisäksi voit siteerata aineistoa lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti, eli tekijänoikeuslain nojalla voit tehdä siteerausoikeuden piiriin kuuluvia lainauksia.

Jos haluat julkaista aineistoa siteerauksia laajemmin, tarvitset siihen julkaisuluvan. Jos aineisto on tekijänoikeuden alaista, julkaisuluvan osana on selvitettävänä kysymys tekijänoikeuden haltijoiden suostumuksesta. Julkaisulupa koskee vain sitä käyttötarkoitusta, johon lupa on anottu. Jos haluat julkaisuluvan, ota yhteys arkistoon ja kysy tarkempia ohjeita.

Oli kyse aineiston käytöstä tutkimuksen lähteenä, siteerauksesta tai julkaisemista, muista jo aineistoon tutustuessasi kirjata sen lähdetiedot ylös ja sisällyttää julkaisuusi asianmukaiset lähdeviitteet. Mainitse aineistoa käyttäessäsi ja julkaistessasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran/SKS:n arkisto. Kuva-aineistojen kohdalla on mainittava kuvaajan nimi, mikäli se on tiedossa.

Ks. tarkemmat viittausohjeet perinteen ja nykykulttuurin kokoelmienkirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien ja Joensuun toimipisteen aineistoihin.

Kaukopalvelu

Kaukopalveluohjeet yksityisasiakkaalle

Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.

 • Mikrofilmeillä on pääasiassa kirjeenvaihtoa ja käsikirjoitusaineistoja
 • Mikrofilmien sisältöä saa kopioida vain sopimuksen mukaan
 • Kaukolainoista peritään SKS:n hinnaston mukainen maksu
 • Tee kaukopalvelutilaus omassa kirjastossasi tai vastaavassa organisaatiossa
 • Voit kysyä lisätietoja tilattavista aineistoista arkiston asiakaspalvelusta.

Kaukopalveluohjeet kirjastoille ja arkistoille

 • Kirjastot, arkistot ja museot voivat tehdä kaukopalvelutilauksen aineistoistamme ottamalla yhteyttä SKS:n kaukopalveluun.

 

 

Mutsis on SKS – kertomus siitä, miten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tekemän työn tuloksena kirjalliseksi taltioitu suullinen perinteemme löytää uuden ja yllättävän muodon. SKS:n tilaustyö Metropolia ammattikorkeakoulun elokuvan ja television tutkinto-ohjelman opiskelijoilta.

mutsis_on_sks