Käytä aineistoja

Arkiston tutkijasali Mariankatu 19:sta. Kuva: Milla Eräsaari. SKS KIA.
Mariankadun tutkijasali. Kuva: Milla Eräsaari
Saat aineistot käyttöösi arkiston tutkijasaleissa. Autamme tiedonhauissa, opastamme aineistojen käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineistojen käyttö

Voit käyttää aineistoja tutkijasaleissa (Hallituskatu 1, Mariankatu 19 E ja Joensuun toimipiste)

  • Ota etukäteen yhteyttä arkiston asiakaspalveluun, jotta saat aineiston heti käyttöösi
  • Voit käyttää luetteloita ja joitakin aineistoja myös verkossa, katso tarkemmin tiedonlähteet verkossa
  • Kortistot ja luettelot ovat käytettävissäsi tutkijasaleissa
  • Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin
  • Lue lisää aineistojen tilaamisesta ja käytöstä ohjeita -sivulta

Säädökset ja rajoitukset

Aineiston tilauslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan SKS:n arkiston käyttösääntöä ja ohjeita sekä vakuutat, että et käytä aineistoja niitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai halventamiseksi. Sinun on noudatettava myös lahjoittajien asettamia aineistokohtaisia käyttörajoituksia. Aineiston käytössä on noudatettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 27 §:n, henkilötietolain (523/1999) ja perustuslain yksityiselämän suojan (731/1999) 10 §:n määräyksiä, sekä tekijänoikeudesta voimassa olevia säädöksiä. Aineistoja koskevat lait, asetukset, säännökset ja ohjeet ovat nähtävissä arkistojen tutkijasaleissa.

Arkistojäljenteiden toimitusehdot

SKS:n arkiston aineistoista voit saada jäljenteitä sopimuksen mukaan. Kopioinnin teemme arkistossa. Toimitus- ja laina-ajat vaihtelevat tapauskohtaisesti parista päivästä useisiin viikkoihin.  Toimitusaikaan vaikuttavat kopioitavan aineiston laajuus ja kunto, mahdolliset aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja arkiston työtilanne tilaushetkellä. Arkistoaineistojen käyttöä koskevat säädökset ja rajoitukset sekä aineiston ikä ja kunto saattavat olla este kopioinnille.

Kopioaineistoihin (käsikirjoitukset, kuvat, äänitteet) on kertakäyttöoikeus. Niitä ei saa kopioida, lainata edelleen eikä luovuttaa muille arkistoille, yhteisöille tai yksityishenkilöille. Jäljenteet on hävitettävä tai palautettava käytön jälkeen, ellei toisin sovita. Kopioista ja käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Tutkimus ja julkaiseminen

Aineistoja saat siteerata ja referoida tutkimuksissa arkiston sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Kaukopalvelu

Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.

  • Mikrofilmeillä on pääasiassa kirjeenvaihtoa ja käsikirjoitusaineistoja
  • Mikrofilmien sisältöä saa kopioida vain sopimuksen mukaan
  • Kaukolainoista peritään SKS:n hinnaston mukainen maksu
  • Kun haluat kaukolainan, ota yhteyttä arkiston asiakaspalveluun.

 

 

Mutsis on SKS – kertomus siitä, miten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tekemän työn tuloksena kirjalliseksi taltioitu suullinen perinteemme löytää uuden ja yllättävän muodon. SKS:n tilaustyö Metropolia ammattikorkeakoulun elokuvan ja television tutkinto-ohjelman opiskelijoilta.

mutsis_on_sks