Perinnelajikortistot

Kuva: Gary Wornell.
Kuva: Gary Wornell.
Perinnelaji (genre) on tärkeä luettelointi- ja tiedonhakuperuste perinne- ja nykykulttuurin aineistoissa. Perinnelajeja ovat esimerkiksi sadut, kaskut ja kalevalamittaiset runot.

Käsikirjoituskokoelmien muistiinpanoista on tehty perinnelajeittain ja aihepiireittäin monia kopio- ja viitekortistoja. Kopiokortistoissa alkuperäisteksti on kopioitu sellaisenaan, mahdollisine kirjoitus- ym. virheineen. Viitekortistoista ja hakemistoista selviää viite alkuperäiseen käsikirjoitukseen. Joissakin kortistoissa on sekä kopio- että viitekortteja.

Jokaisella perinnelajikortistolla on omat järjestelyperiaatteensa, joiden tunteminen on edellytys aineiston löytämiseen. Oheisissa kortistoselosteissa on tehty selkoa näistä systeemeistä. Useiden kortistojen alaryhmistä ja sisällöstä on tarkemmat selosteet, jotka on sijoitettu kortiston yhteyteen tai ovat saatavissa arkiston päivystäjältä. Myös julkaistut hakemistot ja tyyppiluettelot ovat arkistosalissa.

Kopiotekstejä ei ole tarkistettu käsikirjoituksiin vertaamalla ja niistä saattaa puuttua taustatietoja, joten tutkimusta ja sanatarkkaa lainausta varten on aiheellista tarkistaa teksti alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

Eri kortistoja esiteltäessä on mainittu perinnelajia tai aihetta koskevia hakemistoja ja tyyppiluetteloja (Luettelot). Lisäksi on viitattu niihin muihin kortistoihin, joissa on myös kyseisen perinnelajin tai aiheen ainesta (Ks. myös seuraavat kortistot).

Perinnelajikortistot