Perinnelajimerkit

Selitteet perinnelajianalyysissä käytetyistä lyhenteistä. Perinnelaji (genre) on tärkeä luettelointi- ja tiedonhakuperuste perinne- ja nykykulttuurin aineistoissa.

A1 ks. satu
a1 kasku, vitsi, anekdootti, pilasatu, jokulaatti
a2 legenda
a2a5 syntylegenda
a3 uskomustarina, memoraatti
(a3) luonnollisen selityksen sisältävä uskomustarina
a4 historiallinen tarina tai paikallistarina, kronikaatti
a5 syntykertomus, myytti, kvasimyytti
a6 luonnonäänen jäljittely
a7 reaalipohjainen proosakertomus
a8 nykytarina
alb albumiperinne, sotilasmuistiot ym. (aik. F)
asiak asiakirja (kirjeet, todistukset, pöytäkirjat tms.)
b1 kalevalamittainen runo tai laulu
b1f omasepitteinen kalevalamittainen runo tai laulu
b2 riimillinen kansanlaulu
b2b7 uudestisanoitettu laulu
b2f arkkiveisu, kirjallinen laulu, omasepite
b3 loitsu, virpomisluku
(b3) rukous, siunaus
b4 taika, uskomus, enne
b5 leikki, tanssi
b5,7 loru, leikinalkajaisluku, henkilöhoku, kielensolmiminen, kielenmatkinta
b6 itkuvirsi
b7 pilasaarna, pikapuhe, pyrkimäluku, käännetty sanonta, salakieli, kansanomainen parodia
b8 joiku, karjanhuhuilu
c sananparsi (sananlasku, vertaus, sutkaus, wellerismi, fraasi, kiusoittelukysymys yms.)
d arvoitus, kompakysymys
da1 kysymysvitsi, esim. elefanttivitsi
dpiirros kuva-arvoitus
E kansatieteellinen kuvaus
e ks. s
Ec tervehdys, toivotus, kutsu
EF hautakirjoitus, muistokirjoitus, hää-, rippionnittelu
elk elämäkerta
elkoma omaelämäkerta
f kirjallisuudesta opittu, omasepite
F muistosäe, albumiperinne (ei käytössä, ks. alb)
g graffito, seinäkirjoitus
H kautta maan tunnettuihin, nimeltä mainittuihin henkilöihin (kulttuurihenkilöt, poliitikot yms.) liittyvä perinne
K kalendaarisesti määritettyyn päivään tai ajankohtaan liittyvä tieto
kerk keruukertomus, keruuseen liittyvä
kirje lähetekirje tms.
kon kontekstitieto
kp kopioperinne
kuva muu kuin valokuva tai piirros (esim. valokopio valokuvasta)
kölli nimittely, köllinimi (pitäjien, kylien, talojen, henkilöiden nimistä)
leike lehtileike
Lp lastenpelotus (fiktiivinen perinne; kvasiuskomus, -kertomus, -sanonta)
M muistelma, mielipide
med kansanparannus
murre murteellinen teksti, murteen kuvailu
mus musiikkiin liittyvä
nimi erisnimi
piirros
runo kansanomainen runo
runof omasepitteinen runo
s sävelmä (aik. e)
sana murre-, ammattisana tms.
satu eläin-, ihme-, novellisatu (aik. A1)
slangi slangisana tai -teksti
tieto tieto, joka ei asiasisältönsä puolesta sovellu muihin ryhmiin
uni uni, enneuni
valok valokuva, positiivi, negatiivi

~ epävarmoissa ja epämääräisissä tapauksissa lisämerkkinä perinnelajitunnuksen edessä (= vertaa)

Merkkiyhdistelmissä merkit ovat tärkeysjärjestyksessä.

Merkkejä on ajan mittaan lisätty ja tarkennettu.