Historialliset tarinat ja paikallistarinat

Historiallisten tarinoiden ja paikallistarinoiden kortisto sisältää kertomuksia historiallisista henkilöistä, paikoista ja tapahtumista. Siihen on kopioitu tarinoita keräelmistä, jotka ovat saapuneet 1950-luvulle mennessä. Kortistosta puuttuvat mm. Paulaharjun runsas aineisto sekä uudemmat kokoelmat, kuten vuoden 1961 Tarinakilpailu (TK). Kortiston laajuus on noin 40 000 korttia.

Vuonna 1965 laaditussa kortistosysteemissä tarinat on jaettu seitsemään pääryhmään. Pääryhmät on jaettu edelleen alaryhmiin, joihin sisältyy runsaasti muistitietoa ja henkilökohtaisia kertomuksia sekä toisaalta stereotyyppisiä tarinoita.

S. Asutus

 • Lappalaiset
 • Paikannimet

T. Luonto

 • Merkillisiä paikkoja
 • Eläimiä    

U. Uskonto

 • Uhripaikkoja, uhrikiviä, uhrilähteitä
 • Uhripuita        
 • Kirkkoja ja kirkonpaikkoja, kirkkojen rakentaminen

V. Rikos ja rangaistus
W. Epätavalliset ihmiset

 • voimamiehet, suursyömärit, urheilijat

X. Yhteiskunta

 • Hallitsijat
 • Valtiomiehiä, virkamiehiä
 • Pappeja, kulttuuripersoonallisuuksia
 • Aateliset ja torpparit
 • Elinkeinot ja ammatit
 • Tuhoisia tapahtumia
 • Uudet elämänmuodot

Z. Vainoajat ja sodat

 • Vainolaisia liikkeellä, koirankuonolaiset    
 • Vainolaiset kiduttavat ja murhaavat    
 • Vainolaiset ryöstävät ja polttavat        
 • Vainolaisten vastustaminen        
 • Sotajuonia, vainoajat jätetään saareen    
 • Sotajuonia, maanpetoksia        
 • Pako vankeudesta            
 • Vainolaiset ja sodat: pako vainolaisten tieltä        
 • Sotapäälliköitä            
 • Sissejä                
 • Sotamiehiä                
 • Taisteluja                
 • Vartio- ja majoituspaikkoja, linnoituksia, sotateitä
 • Muistitietoa eri sodista            

Yksittäiset tarinatyypit samoin kuin alaryhmien muu aines ovat maantieteellisessä järjestyksessä perinnealueittain ja edelleen kerääjän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Viittauksia varsinkin uskomustarinoihin on runsaasti.

Ks. myös seuraavat kortistot: sadut; kaskut; uskomustarinat; eläinperinne.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Rausmaa, Pirkko-Liisa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston historiallisten ja paikallistarinain luettelo. [Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, 1965]. Moniste.

Rausmaa, Pirkko-Liisa. Catalogue of Historical and Local Legends. Ilmestynyt julkaisussa: Catalogues of Finnish Anecdotes and Historical and Local Legends. NIF Publ. 3, 1973.

Kotiseudun tarinoita. Toim. Lauri Simonsuuri. Helsinki: SKS, 1951. (2. painos 1984).