Leikit

Leikkikortisto käsittää noin 36 000 kopiokorttia vuoteen 1954 mennessä saapuneesta aineistosta (leikkejä, loruja ja kuvauksia leikkitilaisuuksista) sekä viitekortteja vuonna 1962 järjestetyn kansanleikkien kilpakeruun (L) aineistoon; viitekortteja on jonkin verran täydennetty referaatti- ja kopiokorteiksi. Toivo Okkolan ja kouluhallituksen järjestämä leikkien kilpakeräys kansakouluille (noin 129 000 numeroa) ei ole kortistossa mukana.

Kortistosta on vuonna 1982 erotettu pääryhmä IV Tanssit kokonaan sekä eri pääryhmiin sisältyneet laulutanssit, piirileikit ja laulunäytelmät ja -leikit omaksi Tanssit ja laululeikit -kortistokseen. Ryhmien numerointiin ja hakemistoihin ei erottamisen jälkeen ole tehty muutoksia.

Kortisto on jaettu seitsemään pääryhmään:

I       Viihdytysleikit
II      Varsinaiset seuraleikit
III     Näytelmäleikit
V      Liikuntaleikit ja kansanomainen urheilu
VI     Leikkikalut ja askartelu
VII    Leikkilorut
VIII   Leikkimistilanteet

Leikkien päätyyppien alle on erotettu eri leikkityypit omiksi kokonaisuuksikseen. Tarvittaessa välikorteissa on esitetty leikistä viitteenomainen referaatti tai muuta tyyppimäärittelyn kannalta olennaista, kuten leikin yleisin nimi.

VII Leikkilorut -pääryhmässä leikinalkajaisluvut ovat aakkosjärjestyksessä (kirjainrajat keltaisin välikortein, lorutyypit punaisin). Myös pilkkalorut ovat aakkosjärjestyksessä. VIII Leikkimistilanteet on jaettu kalendaari- ja juhlatilaisuuksiin. Leikit, joista on runsaasti toisintoja, on lisäksi järjestetty perinnealueittain. Leikkejä tietyltä paikkakunnalta etsittäessä on kuitenkin parasta turvautua kouluittain järjestettyihin kilpakeruuaineistoihin (Esim. T. E. Okkola - Leikkiä ja urheilua 1926; Kansakoulujen kerhokeskus ja Postisäästöpankki. Leikkejä ja köllihuumoria 1964–65).

Leikkien nimitysten ja leikkien motiivien aakkoselliset hakukortistot, joista on viitteet varsinaiseen leikkikortistoon, sisältävät ryhmät I–II3.

Ks. myös seuraavat kortistot: tanssit ja laululeikit; kalendaariperinne; kansatieteellinen aineisto; kansanusko (leikkitaikoja); sananparret (loruja); kalevalamittaiset runot (SKVR-sivustolla).

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Leikkikortiston käyttöohjeita I. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto. Moniste.