Organisaatio

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys. Ylin päättävä elin on vuosikokous ja toiminnasta vastaa valtuuskunnan valitsema hallitus. SKS:n toimintaa johtaa pääsihteeri. Tehtäviensä mukaan SKS on jakautunut kuuteen osastoon.

Arkisto on suomalaisen perinteentutkimuksen ja kirjallisen kulttuurin arkisto, jonka tehtävänä on

 • kartuttaa perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmia ja huolehtia niiden käytettävyydestä
 • osallistua arkistoalan yhteishankkeisiin, joissa kehitetään mm. aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta
 • tarjota alansa opetusta ja opastaa kokoelmiensa käytössä tutkijoita ja muita tiedon tarvitsijoita.

Kirjasto on kulttuurien tutkimuksen tieteellinen erikoiskirjasto, jossa on myös huomattava kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen kokoelma ja siihen liittyviä palveluita. Kirjaston tehtävänä on

 • hankkia ja saattaa käyttöön kulttuurien tutkimuksen ja kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen tietoaineistoja
 • ylläpitää tutkija- ja tietopalveluja
 • opastaa kokoelmiensa käytössä ja tarjota kulttuurien tutkimuksen alan tiedonhaunopetusta.

Tutkimusosasto vastaa SKS:n tutkimustoiminnasta. Tutkimusosaston tehtävänä on

 • tarjota SKS:n tutkimushankkeille ja tutkijoille tukipalveluita (apurahanhaku, työpisteet, Tarton tutkijaresidenssi)
 • tehdä tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja maailmalla
 • julkaista suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita
 • ylläpitää ja kehittää tieteellisiä verkkojulkaisuja.

Kustantamo on humanistisen alan tieteellinen ja tietokirjallisuuden kustantaja. Kustantamon tehtävänä on

 • julkaista vertaisarvioitua tiedekirjallisuutta kirjallisuuden, kulttuurien tutkimuksen, historian ja suomen kielen alalta
 • julkaista tietokirjoja kirjallisuuden, kulttuurien tutkimuksen, historian ja suomen kielen alalta
 • jaella kirjoja niin, että oman kirjakaupan ja verkkokaupan lisäksi niitä on saatavilla hyvin varustetuissa kirjakaupoissa kautta maan.

FILI on kirjallisuuden vientikeskus. FILIn tehtävänä on

 • tukea Suomen suomen-, ruotsin- ja saamenkielisen kirjallisuuden kääntämistä, painattamista ja julkaisemista maailmalla
 • tuoda yhteen Suomen kirjallisuuden kääntäjiä
 • toimia kirja-alan ammattilaiskontaktien välittäjänä.

Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on

 • vastata SKS:n tarkoituksen toteutumisesta yhteistyössä luottamushenkilöiden ja -elinten kanssa
 • vastata tukipalveluista: henkilöstö, talous ja tietohallinto
 • vastata viestinnästä ja pitää yhteyttä jäsenistöön sekä SKS:lle keskeisiin koti- ja ulkomaisiin sidosryhmiin.

 

SKS:n ylin päättävä elin on vuosikokous. Vaalitoimikunta tekee vuosikokoukselle esityksen valtuuskuntaan valittavista jäsenistä, valtuuskunta taas valitsee hallituksen, joka vastaa SKS:n toiminnasta. Hallituksen apuna asiantuntijoina on neuvottelu- ja valiokuntia. Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa. Tehtäviensä mukaan SKS on jakautunut kuuteen osastoon.