Kirsi Keravuori

Kirsi Keravuori. Kuva: Gary Wornell.

Kirsi Keravuori

Toimituspäällikkö, FT, VTM
Curriculum vitae

Sähköposti: kirsi.keravuori[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 564 0264

Erikoisalueet:

 • biografinen tutkimus, kirjetutkimus
 • itseoppineet kirjoittajat
 • saariston ja talonpoikaispurjehduksen historia
 • digitaaliset ihmistieteet
 • tutkimusetiikan tukihenkilö

Kirsi Keravuori on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskuksen toimituspäällikkö. Hän vastaa Biografiakeskuksen tutkimushankkeista ja verkkojulkaisuista, toimii toimituksen esimiehenä ja osallistuu Kansallisbiografia II -toimituskunnan (SKS), Elias Lönnrotin kirjeenvaihto -ohjausryhmän (SKS) sekä Suomen papisto 1800-luvulla -toimituskunnan (Suomen kirkkohistoriallinen seura) työhön. Keravuori koordinoi seuran digitaalisia julkaisuhankkeita sekä vastaa Avoin tiede- ja kulttuuriperintö -hankkeista.

Keravuori on työskennellyt aikaisemmin Suomen Historiallisessa Seurassa, Kansallisarkistossa sekä historian alan tilaustutkimusten kirjoittajana ja toimittajana.

Keskeiset julkaisut:

 • Self-taught writers, family correspondence, and social mobility in the 19th-century Finnish archipelago. Scandinavian Journal of History. Vol.44, Issue 3 2019.
 • Saaristolaisia. Elämä, arki ja vanhemmuus laivuriperheen kirjeenvaihdossa. Historiallisia tutkimuksia 276, Helsinki: SKS 2017.
 • "Reisu kevi niin kuin ihmesen ajatus." Kirjeet kertovat talonpoikaislaivurin työstä. Nautica Fennica 2015––2016. (Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Suomen merimuseo)
 • "Rakkat poikaiset!". Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858-1887).  Annales Universitatis Turkuensis C 411, 2015.  Saatavilla Turun yliopiston julkaisuarkistosta.
 • Itseoppineet ihmiset kirjeenkirjoittajina. Perhekirjeenvaihtoa 1860-luvun saaristosta. Teoksessa Kirjeet ja historiantutkimus. (SKS 2011)
 • 25 pienoiselämäkertaa Suomen kansallisbiografia -kirjasarjassa (SKS 2003––2007) sekä Kansallisbiografia-verkkojulkaisussa.
 • Mäntsälän poliittinen historia vuosina 1917––1945. Mäntsälän historia III. 1997.
 • Arlasta ammattiin. Näkövammaisten ammatillisen koulutuksen historia. 1992.
 • Inkeriläisten luovuttaminen Neuvostoliittoon toisen maailmansodan jälkeen. Poliittisen historian painamaton pro gradu -tutkimus Helsingin yliopistossa 1987.