Curriculum vitae

Curriculum vitae

Kirsi Keravuori

Tutkinnot

Filosofian tohtorin tutkinto, pääaine Suomen historia. Turun yliopisto 2015.

Filosofian lisensiaatin tutkinto, pääaine Suomen historia. Turun yliopisto 2012.

Valtiotieteen maisterin tutkinto, pääaine poliittinen historia, sivuaineet sosiologia, valtio-oppi ja aikuiskasvatus. Helsingin yliopisto 1988.

Kulttuurialan johtamisen erikoisammattitutkinto, Amiedu ja Johtamisvoima Oy 2004-2006.

Nykyiset tehtävät

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus, erikoistutkija 2002- 2008, toimituspäällikkö 2009 -.

Tutkimus- ja julkaisuhankkeet:

  • Suomen kansallisbiografia 1-10, 2002-–2007
  • Kansallisbiografia-verkkojulkaisu 2002 – .
  • Kansallisbiografia II 2008 – . Toimituskunnan jäsen ex officio.
  • Suomen talouselämän vaikuttajat 2007– (Suomen taloushistoriallinen seura).Toimituskunnan jäsen.
  • Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554-–172, 2000–2011 (Suomen kirkkohistoriallinen seura). Ohjausryhmän jäsen.
  • Suomen papisto 1800-luvulla 2011 – (Suomen kirkkohistoriallinen seura). Ohjausryhmän jäsen.
  • Elias Lönnrotin kirjeenvaihto, digitaalisen edition julkaisuhanke 2013 -. Ohjausryhmän jäsen.
  • Avoin tiede ja kulttuuriperintö 2016-2017

Tärkeimmät aiemmat tehtävät

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto, projektipäällikkö o.t.o. 1.7.2009-30.6.2010 ja 1.7.2011-–31.12.2012.

Apurahatutkija, Turun yliopisto ja Emil Aaltosen säätiö 1.8.2013-–31.8.2014.

Apurahatutkija, Jalmari Finnen säätiö 1.8.2010–3.-1.7.2011.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, eri tehtäviä 1999-2001.

Suomen Historiallinen Seura, Cd-rom-julkaisun toimittaja sekä kuva- ja multimediatoimittaja 1998.

Historian alan tilaustutkimusten kirjoittaja 1989- .

Kansallisarkisto, eri tehtäviä 1987–1988, 1990.

Projektien ja seminaarien suunnittelu- ja organisointitehtävät sekä luottamustehtävät

1800-luvun tutkimuksen päivät 10 vuotta -konferenssi 1800-luku ja tulevaisuus, järjestelytoimikunta 2017-2018. 

Biografian rajat ja rajattomuus / Testing the Boundaries of Biography -konferenssin järjesteytoimikunta 2017.

Meirihistorian päivät 2017 Suomi saarena järjestelytoimikunta 2016-2017.

1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattori 2012- 2015

1800-luvun tutkimuksen verkoston 6. vuosikonferenssin Biografia ja henkilöhistoria järjestelytoimikunta 2013-–2014.

1800-luvun tutkimuksen verkoston 5. vuosikonferenssin Järki ja tunteet 1800-luvulla järjestelytoimikunta 2012–-2013.

Organizing Commitee for the Colloquium Register. Intersections of Language, Context and Communication. 2012.

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry:n hallitus 2012- .

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon asiantuntijaryhmä 2013-.

Suomen Merihistoriallisen yhdistyksen hallitus 2015-, puheenjohtaja 2018 -.

Naisten ääni -hankkeen asiantuntijaryhmä ja toimituskunta 2015-.

Tutkimusetiikan tukihenkilö 2017-.

SEVERI Semanttiset verkkojulkaisut: tekstit datapalveluna, ohjausryhmän jäsen 2016-2018 .

Aallonharjalle (AHA) Turun yliopiston mereen liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorio, jäsen.

Mentori, Turun yliopisto 2013.

Esitelmät, luennot ja alustukset

Making form and content meet: Elias Lönnrot  letters online. –  IABA Europe 2017: Life writing, Europe and New Media, Lontoo 7.−9.6.2017.

The Elias Lönnrot Letters Online: Challenges of Multidisciplinary Source Material. (Niina Hämäläisen ja Maria Nikun kanssa) – Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), Göteborg 14.–16.3.2017.

Family History in Process – Historiantutkimuksen päivät, Turun yliopisto 19.-21.10.2017.

Talonpoikaislaivurit merellä. – Forum Marinumin ja Turun yliopiston merellisen tutkimuksen laboratorio AHA:n Studia Generalia, Turku 18.10.2017.

Juopotteleva lukiolainen 1860-luvun Turussa: muistelijan, koululaisen ja äidin näkökulmat egodokumenteissa. −Kasvatuksen mieli ja muistot –seminaari, Helsinki 11.5.2017

Open Science and Cultural Heritage project at the Finnish Literature Society. − HELDIG Digital Humanities Summit 2017, Helsinki 18.10.2017.

Avoin tiede ja kulttuuriperintö. – Kohti avointa kulttuuria -seminaari. Kirjakantti: Tiedosta taidetta, Kuopio 16.11.2016.

Perhekirjeitä 1800-luvun saaristosta. Historia nyt! Turun historiallinen yhdistys ja Turun kaupunginkirjasto, Turku 3.5.2016.

Kustavilaiset merenkulun pienyrittäjät Alastalon salon aikoihin. Vuosikokousesitelmä Volter Kilven Seurassa, Helsinki 2.4.2016.

Talonpoikaispurjehdus ja laivuri yhteisönsä jäsenenä. Merihistorian monitieteinen peruskurssi, Helsingin yliopisto 6.11.2015. 

Vuorovaikutus ja sosiaaliset roolit 1800-luvun perhekirjeissä. – Kirjetutkimuksen verkoston seminaari, Helsinki 24.5.2015.

Kirjeet egodokumentteina. – Tekstit ja tulkinnat -työpaja, Tampereen yliopisto 15.4.2015.

Talonpoikaislaivuri merellä – Simon Janssonin kirjeet 1800-luvun Kustavista.  – Merihistorian päivät, Pietarsaari 21.3.2015.

Talonpoikaislaivurin maailma.  – Merihistoriallisen yhdistyksen vuosikokousesitelmä, Helsinki 26.11.2014.

From Attics to Archives. The Practical and Emotional Processes of Archiving Family Correspondences. –  Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange. Estonian Literary Museum, Tartu 3.11.2014.

Family Letters and Epistolary Culture in mid-19th century Finnish Archipelago. – Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity  -konferenssi, Helsinki 21.8.2014.

The Correspondence of Elias Lönnrot. A digital scholarly edition. From Correspondence to Corpora. A seminar on digital processing of historical letter compilations, Helsingin yliopisto 2013.

Sadan vuoden aikamatka. Kustavilaisen E. F. Jahnssonin scifi-kertomus Ruskealan pappilasta. Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko 2013.

Looking Beyond Silences in 19th Century Family Correspondence. Private Lives, Intimate Readings Conference, Estonian Literary Museum and University of Tartu 2013.

Perhekirjeet saaristolaisyhteisöstä kertovana lähteenä. Kirje, yksilö, yhteiskunta – historialliset kirjeet tutkimuskohteena -seminaari. Helsingin yliopisto 2013.

Kirjeet egodokumentteina. Keskiaikainen ja varhaismoderni kirjekulttuuri -–luentosarja. Turun yliopisto 2013.

Epistolary and oral history source materials on family history at the Finnish Literature Society. Introductory seminar, Nordplus project "Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange". Tartu 2013.

Between microhistory and biography: ‘Ordinary lives’ in mid-19th century Finland. Turning Points in Biography - the Event, the Collective, and the Return of the Life in Parts Conference, University of East Anglia, Norwich 2013.

Rakkaus, velvollisuus, syyllisyys. Tunteet äidin ja pojan välisessä kirjeenvaihdossa. – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 5. vuosikonferenssi Järki ja tunteet. Turku 2013.

Itseoppineet ihmiset kirjeenkirjoittajina. Taidolla ja tunteella – kirjeiden kirjoittamisen pitkä historia -seminaari. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 2012.

Women invade the world: Fear of the modern in the sci-fi fantasy E. F. Jahnsson from 1883. – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 4. vuosikonferenssi Modernin kohtaaminen 1800-luvulla. Helsinki 2012.

Self-educated Finns as correspondents in the mid-nineteenth century. – International Auto/Biography Association Europe 2011: Trajectories of (Be)longing. Europe in Life Writing -konferenssi. Tallinna 2011.

Philippe Lejeunen ”Pacte autobiographique”, omaelämäkerrallinen sopimus. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu 2011.

Säädyn rajalla. 1800-luvun puolivälin luokkaretkeläisten vanhemmat lähikuvassa. – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 3. vuosikonferenssi Sääty, ryhmä, luokka, liike – 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset. Helsinki 2011.

Saariston mikrohistoriaa. Jälkiä 1800-luvun kustavilaisista arkistoissa. Itätalon historiapäivät, Kustavi 2011.

Tiedonvälitystä 1860-luvun Kustavista. Janssonien perhekirjeenvaihto ja kirjeenvaihdon kulttuuri. Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko, Kustavi 2011.

Onko "egodokumentin" käsitteestä historioitsijan työkaluksi? - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu 2010 Helsinki.

Itseoppineet ihmiset kirjeenkirjoittajina. – Kaksi alustusta kirjeenkirjoittamisen historian työpajoissa 2010, Helsinki.

Kirjeenvaihdon tutkimuksesta. – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu 2.10.2009.

“Tavallinen ihminen” biografisen tutkimuksen kohteena. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu 2009.

Saaristolaisperhe kouluttaa lapsiaan. – Annan salonki, SKS:n kirjallisuusarkisto 2009.

Koulua käymättömät ja koulua käyvät – saaristolaisperheen kirjeenvaihtoa 1860-luvulta. "Rakkaat sisaret, hyvät veljet!" Historiantutkija ja kirjeet -symposium. Suomen Historiallinen Seura ja Turun yliopiston historian laitos. Turku 2009.

Elämäkertakokoelmat – Kansallisbiografian edeltäjiä ja seuraajia. Suomen Sukututkimusseuran Henkilöhistoriat ja elämäkerrat -seminaari. Helsinki 2008.

Keskeiset julkaisut ja opinnäytetyöt

Saaristolaisia. Elämä, arki ja vanhemmuus laivuriperheen kirjeenvaihdossa. Historiallisia tutkimuksia 276, Helsinki: SKS 2017.

Digitaalisen kirjeen katoava aineellisuus? Yhdessä Niina Hämäläisen ja Maria Nikun kanssa. Ennen ja nyt 2017 / 4.  http://www.ennenjanyt.net/kategoria/artikkelit/

"Reisu kevi niin kuin ihmesen ajatus." Kirjeet kertovat talonpoikaislaivurin työstä. Nautica Fennica 2015-2016. Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Suomen merimuseo.

Arki kirjekuoressa – Itseoppineet kirjeenkirjoittajat 1800-luvulla. Filosofinen aikakauskirja Niin & näin 2/2016.

"Rakkaat poikaiset!". Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858-1887). Annales Universitatis Turkuensis C 411. Suomen historian väitöskirja Turun yliopistossa 2015.Saatavilla Turun yliopiston julkaisuarkistosta.

Itseoppineet kirjoittajat, kirjeenvaihdon kulttuuri ja kirjeet egodokumentteina. Tutkimus Janssonin laivuriperheen kirjeenvaihdosta 1860- ja 1870-luvulla. Suomen historian lisensiaatintutkimus Turun yliopistossa 2012.

Oppineet naiset sähköjunassa. Ensimmäinen suomenkielinen scifi-kertomus visioi 1980-lukua. Bibliophilos 70: 4. 2011.

Itseoppineet ihmiset kirjeenkirjoittajina. Perhekirjeenvaihtoa 1860-luvun saaristosta. Teoksessa Kirjeet ja historiantutkimus. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen ja Kirsi Vainio-Korhonen. SKS 2011.

Pienoiselämäkerrat Aattela, Hugo; Airola, Matti; Alppinen, Maunu; Antikainen, Eero; Anttila, Aimo; Arjanne, Oskari; Eloranta, Evert; Haapasalo, Kalervo Felix; Huttunen, Edvard; Juuti, Jyrki; Järvelä, Olavi; Kalavainen, Meeri; Karhinen, Hanna; Kohonen, Jalo; Koljonen, Niilo; Letonmäki, Lauri; Lindqvist, Konstantin; Louhikko, Emil; Markkola, Paavo; Paananen, Ilmo; Rantala, Yrjö; Raunio, Eino; Sumu, Aku; Taimi, Adolf; Tuuli, Erkki. - Kansallisbiografia-verkkojulkaisu 1997 - sekä Suomen kansallisbiografia 1-10, SKS 2003-2008.

Mäntsälän poliittinen historia vuosina 1917-1945. – Teoksessa Keravuori Kirsi, Oksanen Eeva-Liisa: Mäntsälän historia III. 1997.

Kuninkaallisia, keisarillisia, tasavaltaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa -cd-rom. Toimittaja sekä kuva- ja multimediatoimittaja. Suomen Historiallinen Seura 1997.

Arlasta ammattiin. Näkövammaisten ammatillisen koulutuksen historia. 1992.

Siannahkataulusta digitaalitekniikkaan. Sata vuotta näkövammaisten kirjastotyötä. 1990.

Inkeriläisten luovuttaminen Neuvostoliittoon toisen maailmansodan jälkeen. Poliittisen historian painamaton pro gradu -tutkimus Helsingin yliopistossa 1987.

Palkinnot

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -palkinto 1988.

Haastattelut

Kirjeitä saaristosta. Helsingin Sanomat 22.7.2017.

Uusi kirja kertoo Kustavin saaristolaisista 1800-luvulla. Vakka-Suomen Sanomat 4.8.2017.

Who do you think you are? Australia. SBS 18.10. 2016.

Kirjeet egodokumentteina. – Yle Radio 1 Kultakuume 18.7.2011.

Haastattelu kirjeiden kirjoittamisen perinteestä. Yle Radio 1 Kultakuume 14.12.2010.