Eeva-Liisa Bastman

Tutkija, FT

eeva-liisa.bastman@helsinki.fi

Erikoisalueet:

  • varhaisen uuden ajan runous
  • henkilörunot, juhlarunot ja virsirunous
  • lyriikantutkimus, lajiteoria, poetiikka ja metriikka

Eeva-Liisa Bastman on 1600- ja 1700-luvun runouteen perehtynyt kirjallisuudentutkija. Hänen post-doc tutkimuksensa käsittelee suurvalta-ajalla julkaistua henkilö- ja juhlarunoutta. Tutkimushanke on kolmivuotinen (2020–2022) ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Bastman on väitellyt vuonna 2017 Helsingin yliopistosta. Kotimaisen kirjallisuuden alaan kuuluva väitöskirja käsittelee pietististä virsirunoutta 1700- ja 1800-luvulla.

Blogi: https://ajanvirrasta.wordpress.com/

Keskeiset julkaisut:

  • Jäljittelyn ja muuntelun dynamiikkaa Matthias Salamniuksen runossa Ilo-Laulu Jesuxesta. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, Vol 16 Nro 3 (2019). https://journal.fi/avain/article/view/82789
  • Rakkauden kryytimaassa: Korkean veisun repertuaari kansanomaisessa ja kirjallisessa käytössä. Satuperinteestä nykyrunoon. Suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. Toim. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019.
  • Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomenkielisessä virsirunoudessa. Helsingin yliopisto 2017 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3246-8).