Eeva-Liisa Bastman

Tutkija, FT

eeva-liisa.bastman@finlit.fi

Erikoisalueet:

  • varhaisen uuden ajan suomenkielinen runous
  • lyriikan tutkimus, poetiikka ja metriikka
  • virsirunous

Eeva-Liisa Bastman toimii tutkijana Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessa Laulut ja kirjoitukset: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa (https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kirjoitukset-ja-laulut-uskon-ja-ilmaisun-rekisterit-varhaismodernissa#.W9LEk5MzY2w), jossa hän tutkii suomenkielistä runoutta 1600- ja 1700-luvulla. Bastmanin tutkimus tarkastelee varhaisen kirjoitetun runouden poetiikkaa ja sen muotoutumista suullisen ja kirjallisen kulttuurin rajapinnoilla.

Bastman on väitellyt vuonna 2017 Helsingin yliopistosta. Kotimaisen kirjallisuuden alaan kuuluva väitöskirja käsittelee pietististä virsirunoutta 1700-luvulta 1800-luvulle, virren lajia ja säkeistömetriikkaa sekä virsilyriikan performatiivisia elementtejä. 

Keskeiset julkaisut: