Tutkijaksi SKS:aan

SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

 

SKS:n tutkimusvaliokunta myönsi työpisteet 1.9.2019-31.8.2020 seuraaville tutkijoille:

FT Anna Hynninen, folkloristiikka: muistitietokirjoittamisen tuotantoehtoja käsittelevä väitöksen jälkeinen tutkimus.

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti: folkloristiikka: Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri -hanke.

FT Hanna Karhu: kirjallisuudentutkimus: Rekilauluperinne ja suomenkielinen kirjallisuus 1890−1910-luvuilla -tutkimus ja Otto Mannisen runous ja Pentti Lylyn tutkimuksien toimittamiseen liittyvä hanke.

Dosentti Riitta Pohjola-Skarp: teatteritiede: Shakespearen, Aleksis Kiven ja romantiikan suhdetta käsittelevä hanke.

FT Sanna Raninen: musiikkitiede: Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa

VTM Anni Reuter: sosiologian väitöskirjatyö Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa

FT Eija Stark: folkloristiikka: kaupankäynnin kulttuurihistoriaa ja kulutuskulttuurin syntymistä 1900-luvun Suomessa koskeva hanke.

FM Katri Vuola: taidehistorian väitöskirjatyö joka käsittelee Turun keskiaikaisen hiippakunnan kirkollisia puuveistoksia

FT Silja Vuorikuru: kirjallisuudentutkimus: "Murheen laivalla Kultalan maille". Titanicin haaksirikkoa käsittelevät varhaiset suomalaistekstit.

Vapaita työpisteitä voi tiedustella myös kesken kauden Ilona Pikkaselta, yhteystiedot alla.

 

Valinnassa käytettävät periaatteet:

  • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä.
  • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
  • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai tutkimusteemoihin.
  • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
  • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Tutustu SKS:ssa tällä hetkellä työskenteleviin tutkijoihin.

Lisätietoja tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi

 

 

Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille.