Tutkijaksi SKS:aan

SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

Uusia tutkijoita SKS:n tutkimusosastolle

SKS:n tutkimusvaliokunta myönsi kokouksessaan 12.6.2018 tutkijapisteen kaudelle 1.9.2018-31.8.2019 seuraaville tutkijoille:

FM Reeta Holopainen: kirjallisuudentutkimuksen väitöskirjatyö 'Jäikö niistä metsistä linnulaulupuuta’. Luonto ja ympäristöeetos Eila Kivikk’ahon runoudessa (alkaen 1.4.2019)

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti: folkloristiikka: SA-hanke Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä sekä hanke Elävä Suomenlinna.Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö.

FM Petra Lehtoruusu: taidehistorian väitöskirjatyö Intermediaalinen menneisyyden tuntu suomalaisissa historian representaatioissa 1850–1917

Dosentti Kati Mikkola: uskontotiede/folkloristiikka: Kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1860–1910-luvuilla

FT Hanna Karhu: kirjallisuudentutkimus: Kiveen iskee kelkan jalas, säkenen lyö, laulun säkeen – rekilaulut ja Otto Mannisen runous

FT Sanna Raninen: musiikkitiede: Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa

VTM Anni Reuter: sosiologian väitöskirjatyö Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa

FT Anna Ripatti: taidehistoria: post doc -tutkimus joka käsittelee arkkitehtuurin, politiikan, uskonnon ja kansallisen identiteetin välisiä yhteyksiä 1800‐luvun puolivälissä

FM Katri Vuola: taidehistorian väitöskirjatyö joka käsittelee Turun keskiaikaisen hiippakunnan kirkollisia puuveistoksia

FT Silja Vuorikuru: kirjallisuudentutkimus: Meri suomalais-virolaisen kulttuurisuhteen kuvastajana kirjallisuudessa

 

Valinnassa käytettiin seuraavia periaatteita:

  • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä.
  • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
  • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai tutkimusteemoihin.
  • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
  • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Tutustu SKS:ssa tällä hetkellä työskenteleviin tutkijoihin.

Työtilat kaudelle 1.9.2019-31.8.2020 tulevat hakuun toukokuussa 2019.

Lisätietoja projektipäällikkö Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi

 

Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille.