Tutkijaksi SKS:aan

Tutkijoiden luonnehdintoja SKS:n tutkimusosastosta
SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

SKS:n tutkimusosastolle on valittu seuraavat tutkijat kaudelle 1.9.2020-31.8.2021:

 • FT Eeva-Liisa Bastman, kirjallisuudentutkimus: post doc-hanke Harmonian ja konfliktin laulut: henkilö- ja juhlarunous suurvalta-ajan Suomessa.
 • MM, FM Laura Kokko, muusikko: elämäkerta Volter Kilvestä (1874–1939).
 • FM Verna Kotiranta, historia: väitöstutkimus: Unelmien ja uhkakuvien raja – Kansallisvaltion rajojen rakentaminen ja rajaseututyö vuodesta 1918 vuoteen 1945.
 • FT, dosentti Toni Lahtinen, kirjallisuudentutkimus: tutkimushanke Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (2017–2021).
 • FT, dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, kulttuuriperinnön tutkimus ja folkloristiikka: tutkimushanke Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
 • FM Heli Paakkonen, folkloristiikka: väitöskirja perinteen tallentaja Johan Knut Harjun kirjoittamasta Helsingistä.
 • FT Sanna Raninen, musikologia: post doc -tutkimus Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa.
 • VTM Anni Reuter, sosiologia: väitöskirja Karkotus, hajaannus ja naapuruus – Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa.
 • FT, dosentti Elina Räsänen, taidehistoria: tutkimushanke Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun esineissä.
 • FT Anna Salonen, folkloristiikka: post doc -tutkimus ”Arvokkainta ovat tosielämän kokemukset ja tuntemukset”—Muistitietokirjoittamisen motiivit ja muisteluaineistojen tuotantoehdot.
 • FM Hanna-Reetta Schreck, taidehistoria: väitöskirja Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890-1920.
 • FT, dosentti Eija Stark, folkloristiikka: hanke kulutuskulttuurin syntymisestä ja inhimillisestä ymmärtämisestä sekä kaupankäynnin kulttuurihistoriasta 1900-luvun alun Suomessa.
 • FT, dosentti Venla Sykäri, folkloristiikka: hanke Temporaalinen kompositio ja suullisen runouden lajit.
 • FT, dosentti Miika Tervonen, historia: hanke Whitewashed history: nation, 'race' and coloniality in Finnish historiography.
 • FM Topi Vainikainen, teatteritutkimus: väitöskirja taistolaisuuden muistamisesta KOM- teatterissa.
 • FM Katri Vuola, taidehistoria: väitöskirja keskiaikaisten sakraaliveistosten puulajeista.
 • FT Silja Vuorikuru, kirjallisuudentutkimus: hanke Murheen laivalla Kultalaan. Titanicin  onnettomuus  1910-luvulla kirjoitetuissa  suomalaisteksteissä.

 

Tutikijoiden valinnassa käytettävät periaatteet:

 

 • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä.
 • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
 • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai tutkimusteemoihin.
 • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
 • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Tutustu lähemmin SKS:ssa työskenteleviin tutkijoihin.

Vapautuvia työpistepaikkoja voi tiedustella hakuajan ulkopuolella tutkimuspäällikkö Ilona Pikkaselta (ilona.pikkanen@finlit.fi).

Seuraava työpistehaku on huhti-toukokuussa 2021.

Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille.