Tutkijaksi SKS:aan

SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

 

Työskentelytilahaku kaudelle 1.9.2019–31.8.2020 on käynnissä. Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 3.5.2019.

Voit hakea työpistettä tutkimusosastolta joko yksittäisenä tutkijana (väitöskirjatekijänä tai post doc -vaiheessa) tai tutkimushankkeen jäsenenä. Tarjoamme monitieteisen, keskustelevan tutkijayhteisön ja mahdollisuuden osallistua SKS:n tutkijaseminaariin ja muihin tapahtumiin, tutkimuspalveluja SKS:n arkistoissa ja kirjastossa sekä hallinnollista asiantuntija-apua esimerkiksi rahoituksen hakemisessa.

Haettavana olevat työtilat sijaitsevat Helsingin keskustassa Ritarihuoneella. Tutkijan käytössä on työpiste sekä verkkoyhteys. Tutkijapaikat ovat tutkijoille maksuttomia, ellei tutkija ole saanut tilakustannuksia varten rahoitusta apurahan tai hankkeen yhteydessä.

Valinnassa käytettävät periaatteet:

  • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä.
  • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
  • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai tutkimusteemoihin.
  • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
  • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tieto ajanjaksosta jolle työtilaa haetaan, tieto tutkijan rahoituksesta sekä tutkijan näkemys siitä, kuinka hänen tutkimuksensa hyötyisi monitieteisestä tutkijayhteisöstä. Hakemukseen liitetään myös lyhyt tutkimussuunnitelma sekä lyhyt cv.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-muotoisena tiedostona osoitteeseen sks@finlit.fi. Nimeä tiedosto: Hakijan sukunimi_tyotilahakemus.

Hakemusten tulee olla perillä pe 3.5.2019.

Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi

Tutkimusvaliokunta tekee päätökset toukokuun loppuun mennessä.

**

Tutustu SKS:ssa tällä hetkellä työskenteleviin tutkijoihin.

Kaudelle 1.9.2018-31.8.2019 työpisteet myönnettiin seuraaville tutkijoille:

FM Reeta Holopainen: kirjallisuudentutkimuksen väitöskirjatyö 'Jäikö niistä metsistä linnulaulupuuta’. Luonto ja ympäristöeetos Eila Kivikk’ahon runoudessa (alkaen 1.4.2019)

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti: folkloristiikka: SA-hanke Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä sekä hanke Elävä Suomenlinna.Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö.

FM Petra Lehtoruusu: taidehistorian väitöskirjatyö Intermediaalinen menneisyyden tuntu suomalaisissa historian representaatioissa 1850–1917

Dosentti Kati Mikkola: uskontotiede/folkloristiikka: Kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1860–1910-luvuilla

FT Hanna Karhu: kirjallisuudentutkimus: Kiveen iskee kelkan jalas, säkenen lyö, laulun säkeen – rekilaulut ja Otto Mannisen runous

FT Sanna Raninen: musiikkitiede: Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa

VTM Anni Reuter: sosiologian väitöskirjatyö Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa

FT Anna Ripatti: taidehistoria: post doc -tutkimus joka käsittelee arkkitehtuurin, politiikan, uskonnon ja kansallisen identiteetin välisiä yhteyksiä 1800‐luvun puolivälissä

FM Katri Vuola: taidehistorian väitöskirjatyö joka käsittelee Turun keskiaikaisen hiippakunnan kirkollisia puuveistoksia

FT Silja Vuorikuru: kirjallisuudentutkimus: Meri suomalais-virolaisen kulttuurisuhteen kuvastajana kirjallisuudessa

 

Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille.