Open access -tiedekirjat

Hankkeen tavoitteet 2014−2018

  • kartoittaa avoimen verkkojulkaisemisen mahdollisuudet ja haasteet seuran tiedekirjankustantamiselle
  • pilotoida avointa verkkojulkaisemista, erityisesti tiedemonografioiden kustantamista, yhtenä ensimmäisistä kotimaisista kustantamoista.
  • Lisätä tietoisuutta avoimesta verkkojulkaisemisesta ja käynnistää yhteistyöprojekteja

Avoin verkkojulkaiseminen (eng. open access) on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu avointa tiedettä tukeva julkaisumuoto. Sitä ovat edistäneet Suomessa esim. opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja yliopistojen julkaisupolitiikat sekä kansainvälisesti esim. EU:n kehotukset sekä Berliinin, Bethesdan ja Budapestin open access - julistukset. Avoimet tiedekirjat ovat heti julkaisupäivänään vastikkeetta kenen tahansa luettavissa ja ladattavissa verkossa.

Avoin verkkojulkaiseminen parantaa teosten saatavuutta, näkyvyyttä ja käytettävyyttä. Kehityksestä hyötyvät kaikki tieteen sidosryhmät: tutkijat, yliopistot ja tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, kansalaisyhteiskunta ja kirjastot.

Avoimet tiedemonografiat

Vuonna 2014 SKS:ssa tuotettiin raportti avoimen julkaisemisen reunaehdoista kotimaisella tiedekustannuskentällä. SKS aloitti yhteistyön Ubiquity Partner Networkin (UPN) kanssa ja avasi vuonna 2016 avointen tiedekirjojen verkkojulkaisualustansa osoitteessa https://oa.finlit.fi/ . Alusta toimii kirjojen kotisivuna, jakelukanavana ja näyteikkunana. Sieltä voi ladata kirjoja PDF- ja EPUB-tiedostomuodossa, ja kirjoja voi myös lukea verkossa toimivan responsiivisen EPUB-lukuohjelman kautta. Lisäksi kaikista kirjoista voi halutessaan ostaa tarvepainetun kappaleen, joten teokset ovat saatavilla myös painetussa muodossa. Teokset indeksoidaan avoimia kirjoja aggregoiviin palveluihin; näin pyritään maksimoimaan niiden levikki ja vaikuttavuus.

SKS:n avoimen verkkojulkaisemisen ohjelma on tällä hetkellä jaettu kahteen eri osaan, vastikkeettomaan ja sekä vastikkeelliseen. Vastikkeettomaan kuuluu vertaisarvioitu, englanninkielinen Studia Fennica -sarja ala-sarjoineen. Sarjan teokset julkaistaan aina ilman kirjankäsittelymaksuja. Muut SKS:n julkaisemat teokset voidaan kirjoittajan toiveesta julkaista avoimesti verkossa, mutta tällöin niistä peritään € 6000 suuruinen julkaisumaksu.

Vuonna 2016 SKS ja Helsingin yliopiston kirjasto aloittivat uraauurtavan yhteistyön tiedekirjojen saattamisesta avoimiksi. Tämän yhteistyön turvin julkaistiin 18 tiedekirjaa ja pilotoitiin Kirjastokonsortio Aleksandria, avointen tiedekirjojen rahoitusmekanismi. Kirjastokonsortioon osallistui seitsemän kirjastoa, ja yhdessä ne rahoittivat kymmenen suomenkielisen tiedekirjan avaamisen verkkoon.

Suomen Historiallisen Seuran kirjatuotannon digitointi 2016−2018

SKS ja SHS aloittivat vuonna 2016 suuren yhteisen digitointihankkeen, jonka tavoitteena on digitoida koko SHS:n kirjallinen tuotanto vuodesta 1866 aina 2000-luvulle. SKS on SHS:n kirjasarjojen kustantaja.

Digitoitava materiaali muodostaa historiallisen ja kulttuurillisen kokonaisuuden, joka verkossa julkaistuna helpottaa historiantutkijoiden työtä. Alan keskeinen kotimainen tieteellinen tuotanto on hankkeen valmistuttua käytettävissä yhdessä käyttöliittymässä, ja kaikkiin teoksiin on mahdollista tehdä hakuja. Digitointi takaa myös arvokkaan aineiston säilymisen ja parantaa merkittävästi sen saatavuutta ja näkyvyyttä. Yhteensä digitoitava aineisto kattaa n. 600 teosta. Sivumääräisesti arvioituna aineiston koko on noin 200 000 sivua.

Digitoitava aineisto koostuu seuraavista sarjoista:

- Historiallisia Tutkimuksia
- Studia Historica
- Bibliotheca Historica
- Historiallinen Arkisto
- Käsikirjoja
- Suomen Historian Lähteitä
- Todistuskappaleita Suomen Historiaan
- Sarjojen ulkopuolisia julkaisuja

Digitoitava kokonaisuus on kartoitettu yhteistyössä SHS:n kanssa. Teokset OCR-luetaan ja tallennetaan arkistokelpoisessa PDF/A -tiedostomuodossa. Pitkäaikaissäilyvyyden takaamiseksi SKS luovuttaa jokaisesta kirjasta sähköisen kopion Kansalliskirjastolle. Tämän lisäksi teoksista tarjotaan verkko-optimoidut PDF versiot.

SKS on tallentanut verkkoon tarkoitetut PDF-tiedostot omaan Doria-instanssiin, josta teokset indeksoidaan SKS:n Finnaan ja BASE:en (Bielefeld Academic Search Engine). Lisäksi teokset ovat löytyvät helposti  hakukoneilla.

Hankkeen digitointivaihe on valmis, ja tällä hetkellä työn alla on tekijänoikeuksien selvitystyö, metadatan tuottaminen ja teosten julkaiseminen verkossa. Vuoden 2019 loppuun mennessä verkossa on julkaistu 220 teosta osoitteessa: http://www.doria.fi/handle/10024/136372. Vaihtoehtoisesti aineistoa voi käyttää SKS:n Finnassa https://finlit.finna.fi/

SKS on vuoden 2018 aikana pyytänyt kirjoittajilta lupia heidän teoksiensa julkaisemiseen verkossa. Kaikkien yhteystietoja ei kuitenkaan ole onnistuttu löytämään.  Niitä kirjoittajia, jotka eivät ole saaneet SKS:n julkaisulupapyyntöä, pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä Niklas Alénin, niklas.alen@finlit.fi.

Digitointihanketta on rahoittanut Suomen tiedekustantajien liitto ry.