Avoin Kalevala

Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio (2018−)

SKS julkaisee Kalevalan kriittisen edition tuloksia vapaasti verkossa.

Kalevalaa on tulkittu suomalaisessa kulttuurissa ja julkisessa keskustelussa verraten kaavamaisesti, ja nykylukijalle teoksen maailmankuva ja kieli avautuvat huonosti. Kalevalasta ei ole kuitenkaan aikaisemmin toimitettu kriittisesti kommentoitua julkaisua, joka valaisisi eepoksen aineiston ja kielen moninaisuutta ja monikerroksisuutta eri näkökulmista.

Avoin Kalevala -hanke luo kriittisen ja digitaalisen laitoksen, joka mahdollistaa eepoksen ja sen kielen monipuolisen tietouden ja ymmärryksen niin suhteessa Elias Lönnrotin kirjalliseen toimitustyöhön, suulliseen runoperinteeseen kuin 1800-luvun aate- ja kulttuurihistoriaan. Hankkeessa työskentelee tutkijoita SKS:sta sekä Helsingin ja Turun yliopistoista. Kriittisesti kommentoidusta editiosta on tähän mennessä julkaistu kolme avoimesti saatavilla olevaa osaa Kordelinin säätiön ja SKS:n rahoittamana (2019, 2020, 2021). Edition seuraava, neljäs osa, on tekeillä Suomen Kulttuurirahaston sekä SKS:n ja Kalevalaseuran tukemana. Neljäs osa tulee sisältämään kaikki Kalevalan runot kommentoituna sekä Kalevalaa ja runoaineistoa valaisevia visualisointeja. Lisäksi kriittisen edition kriteereitä täydennetään sekä editio päivitetään uudelle, käyttäjäystävällisemmälle ja hakutoiminnoiltaan laajemmalle käyttöliittymälle. Avoin Kalevala -editio on tarkoitettu niin tutkijoille kuin Kalevalasta kiinnostuneille kansalaisillekin.

Hankkeen vastuullinen tutkija on dosentti, folkloristi Niina Hämäläinen ja sen muina tutkijoina toimivat

  • FM Reeta Holopainen, suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus (2018)
  • Dosentti Kati Kallio, folkloristiikka
  • Dosentti Hanna Karhu, kotimainen kirjallisuus
  • FT (väit.) Tuukka Karlsson, folkloristiikka
  • FM Marika Luhtala, suomen kieli
  • FT Juhana Saarelainen, kulttuurihistoria
  • Dosentti Venla Sykäri, folkloristiikka.

Verkkojulkaisun toteutuksesta vastaa FT, LuK ohjelmistokehittäjä Maria Niku.

Avoin Kalevala -hankeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kalevalaan, kansanrunouteen ja digitaalisiin ja kriittisiin julkaisuihin keskittyneet tahot:

Lisätietoja

Niina Hämäläinen

Kalevalaseuran toiminnanjohtaja

Tutkimusosasto

+358 40 538 5144

Lue lisää Niinasta