FILTER-hanke(2020–2024)

Formulaic intertextuality, thematic networks and poetic variation across regional cultures of Finnic oral poetry

FILTER-hanke (Formulaic intertextuality, thematic networks and poetic variation across regional cultures of Finnic oral poetry) luo uusia välineitä ja näkökulmia laajaan virolais-karjalais-inkeriläis-suomalaiseen suullisen runouteen, joka tunnetaan myös runolauluna (viroksi regilaul) ja kalevalaisena runoutena. Meitä kiinnostavat aineiston temaattinen ja poeettinen variaatio sekä säe- ja formulatason intertekstuaalisuus.

Sähköisessä muodossa on Suomessa ja Virossa noin 250 000 runolauluun liittyvää tekstiä. Työstämme tähän vaikeaan ja varioivaan aineistoon sopivia välineitä, jotka helpottavat laskennallisten ja laadullisten näkökulmien yhdistämistä. Jaamme kehitteillä olevat käyttöliittymämme mielellämme myös muiden tutkijoiden käyttöön.

Suomen Akatemian rahoittama konsortio (2020–2024, päätös nro. 333138) toimii Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla ja Helsingin yliopiston HELDIG-keskuksessa sekä tiiviissä yhteistyössä Viron Kirjallisuusmuseon kansanrunousarkiston kanssa. Eri vaiheissa hankkeen SKS:n osiossa työskentelevät Jukka Saarinen, Liina Saarlo, Mari Sarv ja Jakob Lindström, HELDIGin osiossa Maciej Janicki ja Antti Kanner. Konsortiota johtavat Kati Kallio (SKS) ja Eetu Mäkelä (HELDIG).

Hankkeesta ja sen julkaisuista tarkemmin: https://blogs.helsinki.fi/filter-project/

Viimeaikaisia julkaisuja:

  • Kallio Kati, Maciej Janicki, Eetu Mäkelä, Jukka Saarinen, Mari Sarv & Liina Saarlo 2023: Eteneminen omalla vastuulla: Lähdekriittinen laskennallinen näkökulma sähköisiin kansanrunoaineistoihin. Elore 30(1): 59–90. https://doi.org/10.30666/elore.126008
  • Janicki, Maciej & Kati Kallio & Mari Sarv 2023: Exploring Finnic written oral folk poetry through string similarity. Digital Scholarship in the Humanities 38 (1): 180–194. https://doi.org/10.1093/llc/fqac034
  • Sarv, Mari & Kati Kallio & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä 2021: Metric variation in the Finnic runosong tradition: A Rough Computational Analysis of the Multilingual Corpus. In: Petr Plecháč, Robert Kolár, Anne-Sophie Bories, Jakub Říha (Ed.). Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies. Prague: Institute of Czech Literature CAS, 131−150. http://doi.org/10.51305/ICL.CZ.9788076580336.09
  • Janicki, Maciej 2022: Optimizing the weighted sequence alignment algorithm for large-scale text similarity computation. In M. Hämäläinen, K. Alnajjar, N. Partanen, & J. Rueter (Eds.), Proceedings of the 2nd International Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities, pp. 96–100. https://aclanthology.org/2022.nlp4dh-1.13/
  • Kallio, Kati & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä & Mari Sarv 2022: Recognizing intertextuality in the digital corpus of Finnic oral poetry: experiment with the Sampo cycle. In: Karl Berglund, Matti La Mela & Inge Zwart (eds.): Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR Workshop Proceedings 3232: 279–287. http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper26.pdf

Lisätietoja

Kati Kallio

akatemiatutkija

Tutkimusosasto

Lue lisää Katista