Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelmassa on runsaasti seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevää materiaalia. Seksin ja seksuaalisuuden teemat ovat esillä sekä kalevalamittaisessa runoudessa että muissa perinnelajeissa, esimerkiksi arvoituksissa. 1990-luvulta alkaen SKS on myös järjestänyt useamman aihetta käsittelevän keruun.

Sukupuolielämää koskevia aineistoja pyrittiin täydentämään, kun Kansanrunousarkisto lähetti vuonna 1993 vastaajaverkostolle professori Leea Virtasen laatiman Kyselyn seksiperinteestä. Saatesanoissa kyselyä perustellaan näin:

”Kansanrunousarkistoon on jo pitkään kerätty perinnettä sensuroimatta ja kaunistelematta. Silti monet sukupuolielämään liittyvät asiat ovat jääneet kuvaamatta tai vain vähäisen luonnehdinnan varaan.”

Saatesanojen perusteella tavoite on ollut kerätä perinteisempää folklorea seksiin liittyvissä asioissa, mutta myös muistitietoa ja ihmisten omia kokemuksia. Seksiperinnettä kartoittavan keruun kysymyksissä ei sateenkaaren väreille ollut kuitenkaan vielä sijaa, vaan ne koskettivat cis-miehen ja cis-naisen välistä suhdetta sekä tämän asetelman ympärille rakentunutta kulttuuria.

Ihminen pitelee kirjaa.
Jan Löfströmin teos Sukupuoliero agraarikulttuurissa ilmestyi vuonna 1999. Kuva: Vesa Kyllönen.

Samana vuonna seksiperinnekeruun kanssa järjestettiin erikseen myös homoseksuaalisuutta käsittelevä keruu. Kysymyksiä homoseksuaalisuudesta -otsikon alla kulkeneen kyselyn laatija oli tuohon aikaan väitöskirjatutkijana Essexin yliopistossa toiminut Jan Löfström. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa homoseksuaalisuuteen liitettyjen käsitysten syntyä ja leviämistä Suomessa. Osin keruuaineiston pohjalta valmistui Löfströmin vuonna 1994 julkaistu väitöskirja The social construction of homosexuality in Finnish society, from the late nineteenth century to 1950’s ja vuonna 1999 julkaistu Sukupuoliero agraarikulttuurissa. ”Se nyt vaan on semmonen”.

"Vanha miesnainen", Samuli Paulaharjun ottama kuva.
”’Hame-homo’, vanha miesnainen” Kolarissa 26.7.1928. Kuvaaja Samuli Paulaharju. SKS KRA.

Muistellessaan keruuprojektin lähtökohtia Löfström kertoo olleensa Kansanrunousarkistossa aineistoa kokoamassa. Aineistoa kortistoista etsiessään hän totesi, että ne sisälsivät oikeastaan vain ”epätavanomaisuuksien” havainnointia.

Perinnelajikortistoa SKS:n arkistossa.
Perinnelajikortiston paikallistarinoita aiheesta ”Epätavalliset ihmiset”. Kuva: Vesa Kyllönen.

Yhdessä arkiston henkilökunnan kanssa syntyi ajatus vastaajaverkolle lähetettävästä kyselystä, joka sitten toteutettiinkin. Kysymyksiä homoseksuaalisuudesta -keruu toteutettiin 1993.