Tässä näyttelyssä on hyödynnetty laajalti SKS:n arkiston lähteitä, erityisesti SKS:n hallinnon historialliseen arkistoon kuuluvaa kirjeenvaihtoa sekä arkiston äänitekokoelman henkilöhaastatteluja.

Kirjeiden ja käsikirjoitusten osalta on turvauduttu seuraaviin lähteisiin:

 • SKS KIA. Kaarle Krohnin arkisto. Vihtori Alavan kirje Kaarle Krohnille 22.7.1896. 107:9:17.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Elli Marsion kirjeet sihteeri Tunkelolle 2.7.1912, 101vir; 5.9.1914, 103vir.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Matilda Bohmin kirjeet sihteeri Tunkelolle 13.7. ja 28.7.1926, 107vir.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Matilda Bohm kirjeet sihteeri Anttilalle 28.7.1927, 118vir.; 25.6.1929, 120vir.; 1.8.1930, 121vir.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. J. E. Vihervaaran kirje sihteeri Tunkelolle. 16.7.1911. 102vir.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Josefina Holmin kirje sihteeri Tunkelolle 20.7.1918, 104vir.
 • SKS KIA. Tilma Hainarin arkisto. Matilda Bohmin kirjeet Tilma Hainarille 27.7.1930, 5.7.1931, 24.7.1933, 4.8.1937. 721:70:10-11, 14, 23.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Tyyne Heikkisen kirje sihteeri Tunkelolle 17.7.1925, 107vir.
 • SKS KIA. SKS:n hallinnon historiallinen arkisto. Tyyne Heikkisen kirjeet sihteeri Anttilalle 22 ja 27.7.1927, 107vir.
 • SKS KIA. Kaarle Krohnin arkisto. Aina Pajulan kirje Kaarle Krohnille 6.8.1924, 348:28:1.
 • SKS KRA. J. E. Vihervaaran arkisto: muistelmien käsikirjoitus.
 • SKS KRA. Ari Anttilan keruuvastaus Suvun suuri kertomus -keruuseen 1997. SUKU 696-741.

Äänitteiden osalta kullanarvoisia ovat olleet seuraavat henkilöhaastattelut:

 • Reino Rautavaaran haastattelu, haastattelijana Leena Koivu. SKSÄ 238-241. 1974.
 • Jarmo Anttilan haastattelu, haastattelijana Pekka Laaksonen ja Anja Sykkö. SKSÄ 81. 2012.
 • Jouko Hautalan haastattelu, haastattelijana Urpo Vento. SKSÄ 10. 1970.
 • Jouko Hautalan haastattelu, haastattelijana Leena Koivu. SKSÄ 5-6. 1979, SKSÄ 1979:304-305. 1979.
 • Mirja Luukkosen esitelmä SKS:n entisestä työntekijästä Matilda Bohmista. SKSÄ 34. 2004.
 • SKS KIA. Eino Nivangan haastattelu 12.3.1980, haastattelijana Kaarina Sala. KIAÄ 1980: 24-26.
SKS:n juhlasali vuoden 1934 remontin jälkeen.
SKS:n juhlasali vuoden 1934 remontin jälkeen. Parvilla kirjaston ja arkiston kokoelmia. SKS KIA, SKS:n arkisto.

Kirjallisuutta SKS:n historiasta

Näyttelyssä käytettyä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran taloon, historiaan ja toimintaan liittyvää kirjallisuutta on koottu omaksi viitelistakseen SKS:n Finnaan.

Näyttelyssä käytetyt kuvat

 • Näyttelyjuliste. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1951. Kuvaaja: Fennia-Kuva. KIAK2006:1:63.
 • SKS:n uusrenessanssityylinen juhlasali. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1931. Kuvaaja Neittamo-Pietinen. KIAK2006:1:27a.
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto-arkisto. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1930. Kuvaaja Foto Roos. KIAK2006:1:17.
 • SKS:n talon pohjapiirros vuoden 1888 tienoilla. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1888–1889. Kuvaaja Sebastian Gripenberg. B1625.
 • SKS:n juhlasalia remontoidaan vuonna 1934. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1934. Kuvaaja Aarne Anttila. KIAK2011:55:3.
 • SKS:n aulaa remontoidaan vuonna 1934. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1934. Kuvaaja Aarne Anttila. KIAK2011:55:6.
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1951. Kuvaaja Fennia-Kuva. KIAK2006:1:69.
 • Folkloristi Oskar Loorits ja vahtimestari Vihervaara vuonna 1927. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:4.
 • Suojelujoukot. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1939. KIAK2006:1:47a.
 • Kustannusvaraston hoitaja Rautavaara. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:127.
 • Josefina Holm. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:36a.
 • SKS:n rakennuksen pohjakerros. SKS KIA, SKS:n arkisto. 1934. Kuvaaja Jussi Paatela.
 • Matilda Bohm. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:33.
 • Matilda Bohm ja Tyyne Heikkinen. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:33a.
 • Kaarle Krohn ja kaveri. SKS KIA, Kaarle Krohnin arkisto. KIAK2005:131:12.
 • SKS:n juhlasali. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:71.
 • SKS:n juhlasali. SKS KIA, SKS:n arkisto. KIAK2006:1:70.

Näyttelyn tekijätiedot

Näyttelyn ovat koonneet Tiina Räihä ja Vesa Kyllönen. Valokuvat arkistoaineistoista on ottanut Vesa Kyllönen. Tytti Rajahonka on auttanut näyttelyn teknisessä toteutuksessa.

Näyttely on koottu keväällä 2023 ja julkaistu kesäkuussa 2023. Näyttely on editoitu lokakuussa 2023.