Alkusyksystä 2022 SKS:n kirjaston varastokokoelmat ovat olosuhdesäädellyssä tilassa, jossa lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta tarkkaillaan.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Kirjaston kokoelmien säilyvyyden ja kunnon turvaamiseksi tehtävä työ ei kuitenkaan lopu muuton valmistumiseen. Oikeastaan se nyt vasta käynnistyy. Mahdollisimman pian muuton jälkeen työlistalla on punakatovaurioisten kirjojen käsittely. Lähivuosina tulemme keskittymään siihen, että keskeiset kokoelmamme sekä muu muuton yhteydessä huonokuntoiseksi havaittu aineisto olisi asianmukaisesti suojattu. Esimerkiksi kotimaisen kaunokirjallisuuden varastokokoelmassa on runsaasti hauraita, paperikantisia teoksia, jotka on suojattava.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Hyvät säilytysolosuhteet vähentävät aktiivisen konservoinnin tarvetta ja hidastavat esimerkiksi nahan tai selluloosapohjaisen paperin tuhoutumista. Säilytysolosuhteilla ja asianmukaisella suojauksella voidaan ehkäistä vaurioiden syntyä sekä mahdollisesti hidastaa jo alkaneiden vaurioiden etenemistä.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Myös homeiset aineistot eristettiin muuton yhteydessä ja ne pyritään lähivuosina toimittamaan konservaattorille puhdistettavaksi. Konservointi on erityisasiantuntemusta vaativaa, arvokasta käsityötä, jota SKS:n kirjasto voi perusrahoituksensa turvin teettää vain muutaman kirjan kerrallaan. Panostammekin siis edellä mainittuihin ennaltaehkäisevän konservoinnin toimenpiteisiin, joista eräs tärkeimmistä on aineiston puhtaanapito uudessa makasiinissa. Näin lika ja pöly eivät pääse vaurioittamaan aineistoja yhtään enempää. Säännöllinen siivous on myös paras keino torjua tuhohyönteisiä.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Osa kirjaston henkilökunnasta puolestaan kouluttautuu muun muassa kirjojen korjauksessa, jolloin voimme jatkaa kirjaston perinnettä pienten korjausten tekemisessä itse, uusimman tiedon mukaan. Myös SKS:n kirjaston pitkää perinnettä kirjojen sidottamisessa pyritään jatkamaan.

Kaikki käyttö kuluttaa kirjoja, niin huolellinen kuin huolimatonkin. Tärkeää olisikin, että kirjoja käsitellään huolellisesti ja ohjeistettuna. Esimerkiksi huonokuntoisia ja arvokkaita teoksia tulisi käsitellä vain lukusalissa ja nitriilihansikkain. Kirjat tulisi tukea luettaessa niin, ettei selkään kohdistu kohtuutonta rasitusta. Isokokoiset, pehmeä- ja paperikantiset painatteet, julisteet ja kartat tulisi siirtää tukevan pahvin päällä pöydälle.

Kuva: Vesa Kyllönen.

SKS:n kirjaston kokoelmiin valikoiduista uusistakin teoksista tulee ennen pitkää osa kulttuuriperintöä, sillä tehtäviimme kuuluu keskeisalojemme kirjallisuuden säilyttäminen tulevaisuuden tutkimuksen tarpeisiin. Tämän vuoksi myös uusien kirjojen kohteluun on kiinnitettävä huomiota.