Tunkelon kaava rajoittaa yhtäältä mutta joustaa toisaalta. Määrääviä tekijöitä luokituskaavan synnylle vaikuttaisivat olleen niin valitut esikuvat – ehkä Grotenfeltin luettelo, ehkä ruotsalainen luokitusjärjestelmä – kuin se saatu ja hankittu aineistokin, jota oli Tunkelon aloittaessa kirjastonhoitajana ehtinyt kertyä jo yli seitsemänkymmenen vuoden ajan. Toisin sanoen SKS:n kirjaston luokitusta on aivan näihin päiviin saakka ohjannut ainakin se, että pyrkimyksenä on ollut järjestää erään yksittäisen tieteellisen kirjaston aineistoa tietyn systematiikan mukaan muttei välttämättä luoda kaikkialla pätevää tiedon jäsennysoppia.

Yhden miehen puhdetyö tuo luokituskaava ei silti ole. Tunkelon jälkeen joitakin alajaotuksia on purettu, mutta toisessa kohtaa kaavaa on ollut tarpeen loihtia lisäluokkia – pitkälti kai siksi, ettei kaava ole kaikilta osin tulevalle tiedolle avoin. Kaavoihin ei siis ole kangistuminen, vaan työ luokituksen parissa jatkuu, semminkin kun voidaan vain arvailla, millaiseksi suomalainen kirjallisuuskin vielä äityy.

SKS:n kirjaston henkilökuntaa työnsä äärellä 1950-luvulla. Kuva: Erkki Ala-Könni, 1955, SKS KIA.

Näyttelyä laadittaessa Johannan Liljan pro gradu -työ Kansallisten tieteiden kansainväliset verkostot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuvaihto 1831—1914 (2007) ja väitöskirja Challenging the Matthew Effect. International Exchange of Publications in Four Finnish Learned Societies until the Second World War (2012) ovat olleet erityisen hyödyllisiä. Arvokas on myös Ulla Hukkisen kirjasto-opin opinnäytetyö SKS:n kirjaston luokituksesta (1964).

SKS:n varhaisen toiminnan tiimoilta olemme kääntyneet Irma Sulkusen SKS-historian, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831−1892 (2004) puoleen.

Näyttelyn tekijätiedot

Verkkonäyttelyn on laatinut Vesa Kyllönen Kristiina Näyhön, Emilia Tuohimetsän, Tytti Rajahongan ja Helena Järvisen avustuksella. Tytti Rajahonka on auttanut näyttelyn teknisessä toteutuksessa. Arkistokuvia lukuun ottamatta näyttelyn valokuvista vastaa Vesa Kyllönen.

Näyttely on koottu ja julkaistu syksyllä 021. Näyttely on editoitu lokakuussa 2023.