VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[at]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti "unsubscribe variantti-verkko"

Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
(Tampereen yliopisto, 12.11.2021)         

Variantti-verkoston kolmastoista vuosikollokvio järjestetään Tampereen yliopistolla yhteistyössä kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURALin kanssa perjantaina 12.11.2021 keskustakampuksella (auditorio A1, Päätalo, Kalevantie 4).

Monitieteisessä kollokviossa keskustellaan erilaisista tekstikäsityksistä, jotka vaikuttavat eri tieteenaloilla ja elämänalueilla. Tekstikäsityksillä viittaamme niihin odotuksiin, oletuksiin tai tulkintamalleihin, jotka koskevat esimerkiksi tekstien rakennetta, sisältöä, muotoa, kontekstia tai tulkintaa tai näiden piirteiden tieteellisiä representaatioita. Näistä näkökulmista esimerkiksi tietosanakirja-artikkelit, twiitit, mainokset, sulkakynällä kirjoitetut käsikirjoitukset, romaania koskevat muistiinpanot, käännökset, xml-tekstit ja tekstikriittiset editiot pohjautuvat kaikki erilaisiin tekstikäsityksiin.

Kollokviossa on tarkoitus saada tietoa siitä, miten erilaiset julkilausutut, hiljaisesti sovitut tai tiedostamattomat tekstikäsitykset

 • määrittävät tutkimustemme tietoisia ja tiedostamattomia lähtökohtia
 • ohjaavat menetelmiämme sekä jäsentävät tutkimusaineistojamme ja -tuloksiamme
 • vaikuttavat tutkimuskohteidemme tekstikäytäntöihin ja tapoihimme havainnoida niitä
 • säätelevät sitä, millaisia tekstejä itse tuotamme ja
 • muokkaavat ihmisten ja instituutioiden jokapäiväisiä toimintatapoja.

Jos et pääse osallistumaan lähitapahtumaan, kollokviota voi seurata etänä Zoom-palvelun kautta. Lähetämme tapahtuman Zoom-linkin kaikille ilmoittautuneille lähempänä kollokvion päivämäärää.

Tapahtumasta käytetään aihetunnistetta #tekstikäsitykset.

 

Ohjelma

[ohjelmaa päivitetty 11.11.2021 Tiina Holopaisen esitelmän peruunnuttua]

9.15–9.30 Riku Haapaniemi, Laura Ivaska ja Sakari Katajamäki: Tekstikäsitykset ja -käytännöt tiedon tukipilareina?

9.30–10.00 Tommi Dunderlin: Kirjan ja esityksen välissä: näytelmien pääkirjat materiaalina, tekstilajina ja tutkimuskohteena

10.00–10.30 Inkeri Jaakkola: Postoopperan tekstit

10.30–11.00 Kahvitauko

11.00–11.30 Julia Souma: Korpuspohjainen sopimustekstien tutkimus: salliminen ja kieltäminen suomalais-venäläisissä valtiosopimuksissa

11.30–12.00 Eliisa Pitkäsalo & Anne Ketola: Sopimukset tekstilajina: Muodonmuutos sanasta kuvaksi

12.00–12.30 Ismo Kantola: Uusi maailma uuteen aamuun. Uutistoimituksen tekstien implisiittisestä itseymmärryksestä

12.30–13.30 Lounas

13.30–14.00 Päivi Mehtonen: Tieteellinen luokittelu tekstinä ja ihminen kielellisenä oliona

14.00–14.30 Mikhail Mikhailov: Uudelleenkääntämisen tutkimus korpusmenetelmien avulla

14.30–15.00 Kimmo Kettunen: Kaunokirjallisuus digitaalisena korpuksena – esimerkkiaineistona Pentti Haanpään armeija- ja sotakuvaukset

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–16.00 Niina Turtola: Teksti outona typografisena muotona

16.00–16.30 Riitta Lahtinen & Stina Ojala: Suuraakkoset - tuntoaistin vaikutus ortografiaan

16.30–16.45 Loppukeskustelu

Esitelmien abstraktit ovat ladattavissa täältä.

Tiedustelut: Riku Haapaniemi (etunimi.sukunimi@tuni.fi).

 

Ilmoittautuminen kollokvioon ja illalliselle

Variantti-kollokvio on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille, mutta tapahtumaan pitää ilmoittautua etukäteen 3.11.2021 mennessä oheisella lomakkeella (etäosallistujaksi kollokvioon voi ilmoittautua samalla lomakkeella 9.11.2021 mennessä; linkki lomakkeeseen poistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä).

Samalla lomakkeella voi ilmoittautua omakustanteiselle illalliselle ravintola Muusassa (Satakunnankatu 10, https://olympiakortteli.fi/muusa/), jossa tarjoillaan ravintolan ruokalistaa laajasti esittelevä ruokaisa maistelumenu pöytäkunnalle jaettavaksi hintaan 30 € / hlö.

Järjestelytoimikunta

Riku Haapaniemi
Väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto

Laura Ivaska
Tutkija
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopisto
https://users.utu.fi/lmputk/

Sakari Katajamäki
Toimituspäällikkö
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
www.edith.fi
www.finlit.fi

PLURAL-keskuksen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://research.tuni.fi/plural/  

Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke "Kääntämisen jäljet arkistoissa" (SKS) on tukenut kollokvion järjestämistä.

 

Kirjallisuutta kollokvion aihepiiristä

Oheiseen listaan on koottu tekstikäsitteitä kartoittavia yleisteoksia sekä yksittäisiä tieteenalakohtaisia julkaisuja.

Apter, Emily (2005) ”Translations with no original: Scandals of textual reproduction.” In: Sandra Bermann and Michael Wood (ed.) Nation, Language, and the Ethics of Translation. Princeton: Princeton University Press, 159–174.

Bakhtin, Mihail (1986) ”The Problem of the Text in Linguistics, Philology, and the Human Sciences: An Experiment in Philosophical Analysis.” In: Speech Genres and Other Late Essays. Trans. Vern W. McGee. Austin: U. of Texas P.

Baer, Brian James (2017) ”De-sacralizing the origin(al) and the transnational future of Translation Studies.” Perspectives 25(2):227–244.

Barthes, Roland (1975) The Pleasure of the Text. Trans. Richard Miller. New York: Noonday.

Begam, Richard & Stein, Dieter (ed.) (2010) Text and Meaning: Literary Discourse and Beyond. Düsseldorf: Düsseldorf UP.

Bellemin-Noël, Jean (1972) Le texte et l’avant texte: les brouillons d’un poème de Milosz. Paris: Larousse.

Bowers, Fredson (1975) Essays in Bibliography, Text and Editing. Charlottesvile: UP of Virginia.

Broude, Ronald (2011) ”Performance and the Socialized Text.” Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation (TextualC); 6 (2): 23–47.

Chaudhuri, Sukanta (2010) The Metaphysics of Text. Cambridge: Cambridge UP.

Cohen, Philip (ed.) (1997) Texts and Textuality: Textual Instability, Theory, and Interpretation. New York: Garland.

Copeland, Rita & Ferfuson, Frances (ed.) (2014) Essays from the English Institute 2012: Text [Special section] ELH. 81 (2).

Currie, Gregory (1991) ”Work and text.” Mind: A Quarterly Review of Philosophy; 100 (3), 325–40.

Du Rietz, Rolf E. (2008) ”Textbegreppet än en gång.” Arkiv för Nordisk Filologi/Archives for Scandinavian Philology (ANF); 123, 157–167.

Eggert, Paul (1994) ”Document and Text: The ’Life’ of the Literary Work and the Capacities of Editing.” Text 7, 1–24.

Emmerich, Karen (2017) Literary Translation and the Making of Originals. New York: Bloomsbury.

Ferrer, Daniel (1993) ”Critique Génétique and the Question of the Text.” Conference paper, Society for Textual Scholarship, New York.

Finneran, Richard J. (ed.) (1996) The Literary Text in the Digital Age. Ann Arbor: U. of Michigan P.

Fish, Stanley (1980) Is There a Text In This Class?: Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harvard UP.

Gabler, Hans Walter (1987) ”The Text as Process and the Problem of Intentionality”. Text 3, 107–16.

Genette, Gérard (1997) Paratexts. Thresholds of Interpretation. Transl. Jane E. Lewin. Cambridge: The University of Cambridge.

Głaz, Adam, Hubert Kowalewski & Weremczuk Anna (2012) What’s in a text? Inquiries into the textual cornucopia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Gracia, Jorge J. E. (1995) A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology. Albany: State U. of New York P.

Gracia, Jorge J. E. (1996) Texts: Ontological Status, Identity, Author, and Audience. Albany: State U. of New York P.

Greetham, D. C. (1999) Theories of the Text. Oxford: Oxford UP.

Greetham, David (2002) ”The Philosophical Discourse of [Textuality]?” In: Elizabeth Bergmann Loizeaux & Neil Fraistat (ed.) Remaining Textuality: Textual Studies In the Late Age of Print. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 31–47.

Hay, Louis (1988) ”Does Text Exist?” SB 41, 64–76.

Johansen, Jørgen Dines (1988) ”What Is a Text? Semiosis and Textuality: A Peircian Pesrpective.” Livstegn: Journal of the Norwegian Association for Semiotic Studies; 5 (1), 7–32.

Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.) (2010) Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus.

Littau, Karin (1997) ”Translation in the age of postmodern production: From text to intertext to hypertext.” Forum for Modern Language Studies 33(1):81–96.

Martens, Gunter (1995) ”What is a Text? Attempts at Defining a Central Concept in Editorial Theory.” In: Hans Walter Gabler, George Bornstein & Gillian Borland Pierce (ed.) Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor: University of Michigan Press, 209–232.

McKenzie, D. F. (1999) Bibliography and Sociology of Texts. Cambridge: Cambride UP.

Mowitt, John (1992) Text: The Genealogy of an Antidisciplinary Object. Durham, NC: Duke UP.

Mowitt, John (2002) ”What Is a Text Today?” PMLA: Publications of the Modern Language Association of America (PMLA); 117 (5), 1217–21.

Pettersson, Anders (2017) The Idea of a Text and the Nature of Textual Meaning. Amsterdam: Benjamins.

Pulkkinen, Veijo (2010) Epäilyksen estetiikka. Tekstuaalinen variaatio ja kirjallisen teoksen identiteetti. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 94. Oulu: Oulun Yliopisto.

Ross, Charles L. (1995) ”The Limits of Idealism in Textual Theory: ’Work’ and ’Text’ in G. Thomas Tanselle’s A Rationale of Textual Criticism.” Critical Survey 7, 358–62.

Rubinstein, E. ”What Is the Text of a Film?” Text 3, 417–26.

Scheibe, Siegfried (1995) ”On the Editorial Problem of the Text.” In: Hans Walter Gabler, Hans Walter, George Bornstein & Gillian Borland Pierce (ed.) Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor: U of Michigan P, 193–208.

Shillingsburg, Peter L. (1998) Resisting Texts: Authority and Submission in Construction of Meaning. Ann Arbor: U of Michigan Press.

Shillingsburg, Peter (2001) ”Orientations to Text.” Editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft/International Yearbook of Scholarly Editing/Revue Internationale des Sciences de l'Edition Critique (Editio); 15, 1–16.

Shillingsburg, Peter L. (1991) ”Text as Matter, Concept and Action.” SB 44, 31–82.

Tiittula, Liisa & Nuolijärvi, Pirkko (toim.) Puheesta tekstiksi. Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Helsinki: SKS 2016.

Van Hulle, Dirk & Shillingsburg, Peter (2015) ”Orientations to Text, Revisited.” Studies in Bibliography: Papers of the Bibliographical Society of the University of Virginia (SB); 59, 27–44.

Wendt, Bo-A (2006) ”En text är en text: Om en terminologisk tredelning av textbegreppet.” Arkiv för Nordisk Filologi/Archives for Scandinavian Philology (ANF); 121, 253–74.

 

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24. toukokuuta 2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt vuosittain kollokvioita eri teemoista.

 • Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
  (12.11.2021, Tampereen yliopisto, kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURAL) Abtraktit
 • Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
  (4.10.2019, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteen laitos) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään
  (27.11.2018, SKS) Ohjelma
 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) OhjelmaAbstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).
 • Lukin, Karina, Frog and Sakari Katajamäki. (eds.), Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMN_7_Dec_2013_Limited_Sources_Boundless_Possibilities.pdf
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Katajamäki, Sakari ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith — suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B, PL 259, 00171 Helsinki
Puh. 0400 908 056
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]finlit.fi