VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[a]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti "unsubscribe variantti-verkko"

Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista (Helsinki, 1.11.2017)

Variantti-verkoston kymmenes vuosikollokvio järjestetään Helsingissä keskiviikkona 1.11.2017 teemalla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki). Kymmenvuotisjuhlakollokvion pohjalta suunnitellaan erikoisnumeroa vertaisarvioituun Synteesi-lehteen.

Geneettinen kritiikki (critique génétique, genetic criticism) on Ranskassa 1970-luvulla kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimuksen piirissä syntynyt tekstuaalitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii kirjailijoiden kirjoitusprosesseja sekä muiden taiteiden ja luovien alojen syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa muistiinpanoja, suunnitelmia, luonnoksia, käsikirjoituksia, koevedoksia ja teosten eri versioita, jotka valaisevat luovan työn eri vaiheita.

Variantti-kollokvio LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista kokoaa arkistoaineistoista ja luovien prosessien tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita eri taiteenlajien piiristä. Monitieteinen keskustelu avaa uusia näkökulmia aineistoihin ja niiden analyysitapoihin.

Kollokvion teeman yhtenä innoittajana on Helsingissä kesäkuussa järjestetty kansainvälinen konferenssi GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (www.finlit.fi/en/genesis2017). Hyvän vastaanoton saanut konferenssi saa jatkoa Jagiellonian yliopistossa vuonna 2019 pidettävässä konferenssissa GENESIS – CRACOW 2019.

Ohjelma

9.00–9.15 Kollokvion aloitus

Esitelmäpaneeli 1: Muuttuvat lajit

9.15–9.45 Sakari Ylivuori: Kuula Leinon kimpussa

9.45–10.15 Kirsi Manninen: Creating a Character – Thinking and Communication through Analogue and Digital Costume Sketching

10.15–10.45 Hanna Suutela: Monitekijäinen käsikirjoitusprosessi jukebox-musikaalissa ja sen toteutuksissa

10.45–11.00 Kahvi

Esitelmäpaneeli 2: Monitekijäisyys

11.00–11.30 Irma Tapaninen: Maiju Lassilan sensuroitu Liika viisas

11.30–12.00 Raija Talvio: ”Minä haluan raflaavaa probleemia, Serp makeaa Suomista.” – Tuttu Paristo käsikirjoitustyössä

12.00–12.30 Maria Hirvi-Ijäs: Taidetta kaksin – dialoginen luominen suomalaisessa nykytaiteessa

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

Esitelmäpaneeli 3: Keskeneräiset aineistot

13.30–14.00 Hanna Karhu: Julkaisemattomaksi jääneiden runojen erityiskysymykset: Otto Mannisen kuolema-aiheiset luonnokset

14.00–14.30 Riitta Pohjola-Skarp: Woyzeckin käsikirjoitusversiot – tutkijan, editiotoimittajan, suomentajan ja teatteriohjaajan päänsärky?

14.30–14.45 Kahvi

Esitelmäpaneeli 4: Jälkiä menneisyydestä

14.45–15.15 Tiina Lamminen: Taidemaalari Sigrid Aminoff (1904–1994) [etäyhteydellä]

15.15–15.45 Kimmo Kaloinen: Teollisuusneuvos Mikko Kaloisen muistomerkin synnytysprosessi

15.45–16.15 Anne Isomursu: Valokuvakokoelmaluettelot geneettisinä editioina

16.15–16.30 Kollokvion loppukeskustelu

Ohjelma | Abstraktit

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

Kollokvioon liittyvät tiedustelut: Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (etunimi.sukunimi@finlit.fi).

Suunnitteilla erikoisnumero Synteesi-lehteen

Variantti-kollokvion pohjalta on tarkoitus toimittaa samanteemainen erikoisnumero taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesiin. Vuonna 1982 perustetun vertaisarvioidun tieteellisen lehden nykyinen julkaisija on Suomen Semiotiikan Seura, mutta lehteen tarjottavien artikkeleiden ei kuitenkaan tarvitse olla näkökulmiltaan semioottisia. Lehdessä julkaistaan vain suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.

Synteesi-lehden geneettiseen erikoisnumeroon toivotaan kirjoituksia eri taiteenlajien piiristä ja erityisesti näkökulmista, jotka koskevat taiteidenvälisyyttä. Artikkeleita, joita on jo julkaistu tai tullaan julkaisemaan lähiaikoina jossain muussa lehdessä tai kirjassa, ei oteta julkaistavaksi erikoisnumerossa.

Artikkeleiden valinta tapahtuu refereelausuntojen perusteella sekä erikoisnumeroa koskevin toimituksellisin perustein. Jos käsikirjoitus hyväksytään vertaisarvioinnissa, mutta se ei tule valituksi erikoisnumeroon, käsikirjoitusta voi tarjota julkaistavaksi Synteesin myöhempiin numeroihin.

Erikoisnumeron päätoimittavat Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Suunniteltu hanke varmistuu ja tarkentuu vasta, kun tiedämme tarkemmin Variantti-kollokvioon tulevista esitelmistä. Numeron kirjoituskutsu julkaistaan erikseen lokakuussa 2017.

 

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24.5.2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt vuosittain kollokvioita eri teemoista. Verkoston kymmenvuotiskollokvio järjestetään 1.11.2017 teemalla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista.

 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) OhjelmaAbstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith — suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B, PL 259, 00171 Helsinki
Puh. 0400 908 056
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]finlit.fi