VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[at]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti "unsubscribe variantti-verkko"

Variantti-kollokvio 2022: Arkistot – Kokoelmat – Tutkimus
         

CfP:n määräpäivä 30.9.2022

Tekstuaalitieteiden ja tieteellisen editoinnin alan monitieteinen tutkijaverkosto Variantti järjestää XIV vuosikollokvionsa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella perjantaina 18.11.2022 teemalla Arkistot – Kokoelmat – Tutkimus. Kollokvio on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kollokvio pyrkii kokoamaan yhteen arkistoista ja kokoelmista kiinnostuneita tutkijoita ja muita alan ammattilaisia eri tieteenalojen piiristä. Tavoitteena on käydä monitieteistä keskustelua ja saada ajankohtaista tietoa siitä, millaista asiakirjahallintaan ja arkistoihin liittyvää tutkimusta on tekeillä juuri nyt. Esitelmät pidetään paikan päällä, mutta niitä voi seurata myös etäyhteydellä.

Tarjoa esitelmää kollokvioon

Kollokvioon tarjottavat esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi arkistojen ja kokoelmien käyttöä tutkimusresursseina, arkistojen ja kokoelmien hoidon käytäntöjä ja tavoitteita, muistiorganisaatioiden historiaa tai alan teoreettisia kysymyksiä. Esitelmien mahdollisia aihepiirejä ovat muun muassa:

 • Erilaiset aineistotyypit, kuten, kirjeet, päiväkirjat, haastattelut tai sopimukset
 • Luettelot ja kortistot tutkimusresursseina
 • Äänitteet, videotallenteet tai valokuvat
 • Arkistojen hiljaisuudet, vallankäyttö ja tietosuoja
 • Arkistonmuodostajien omat arkistointikäytännöt
 • Provenienssi
 • Käsikirjoitusaineistojen tekstuaalitieteelliset kysymykset
 • Arkistoaineistojen kuvailu, transkribointi ja tieteellinen editointi
 • Digitalisaatio
 • Metadata ja linkitetty tieto
 • Tiedon organisointi ennen ja nyt
 • Omien tutkimusaineistojen arkistoiminen

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 30.9.2022 mennessä osoitteeseen edith@finlit.fi

Järjestelytoimikunta

Samuli Kaislaniemi
Suomen Akatemian tutkijatohtori
Humanistinen osasto
Itä-Suomen yliopisto
www.uef.fi

Sakari Katajamäki
Toimituspäällikkö
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot / SKS
Kääntämisen jäljet arkistoissa -tutkimushanke (SKS, Koneen Säätiö)
www.edith.fi 
www.finlit.fi

Saara Packalén
Yliopisto-opettaja
Historia- ja maantieteiden laitos, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma
Itä-Suomen yliopisto
www.uef.fi

Helka Riionheimo
Professori
Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet
Itä-Suomen yliopisto
www.uef.fi

 

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24. toukokuuta 2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt lähes vuosittain kollokvioita eri teemoista.

 • Variantti-kollokvio 2022: Arkistot – Kokoelmat – Tutkimus
  (18.11.2022, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)
 • Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
  (12.11.2021, Tampereen yliopisto, kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURAL) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
  (4.10.2019, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteen laitos) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään
  (27.11.2018, SKS) Ohjelma
 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) OhjelmaAbstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).
 • Lukin, Karina, Frog and Sakari Katajamäki. (eds.), Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMN_7_Dec_2013_Limited_Sources_Boundless_Possibilities.pdf
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Katajamäki, Sakari ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith — suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B, PL 259, 00171 Helsinki
Puh. 0400 908 056
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]finlit.fi