VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[a]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti "unsubscribe variantti-verkko"

Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
(TAPAHTUMAN UUSI PÄIVÄMÄÄRÄ ON 12.11.2021)

Esitelmäkutsun uusi määräpäivä on 30.9.2021

Alun perin 13.11.2020 pidettäväksi suunniteltu Variantti-verkoston kolmastoista vuosikollokvio Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina on koronatilanteen vuoksi jouduttu siirtämään. Kollokvio järjestetään Tampereen yliopiston monitieteisessä kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURALissa perjantaina 12.11.2021. Jos koronatilanne ei salli kokoontumisia, kollokvio järjestetään etätapahtumana.

Esitelmäehdotusten määräpäivää on siirretty eteenpäin (30.9.2021), ja kaikkien tähän mennessä ehdotuksen lähettäneiden toivotaan osallistuvan myös vuoden 2021 tapahtumaan. Variantti-kollokvio on avoin kaikille kiinnostuneille, ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille. Kollokvion tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla.

Kollokvion teemasta on tarkoitus toimittaa kokoomajulkaisu, jota koskevat suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin vuonna 2021.

Tekstikäsitykset

Kollokviossa pureudutaan erilaisiin tekstikäsityksiin, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat ihmisen toimintaan kaikkialla: teattereista laboratorioihin, parlamenteista kirkkoihin ja oikeussaleista pörsseihin. Tekstikäsityksillä viittaamme niihin odotuksiin, oletuksiin tai tulkintamalleihin, jotka koskevat esimerkiksi tekstien rakennetta, sisältöä, muotoa, kontekstia tai tulkintaa tai näiden piirteiden tieteellisiä representaatioita. Näistä näkökulmista esimerkiksi tietosanakirja-artikkelit, twiitit, mainokset, sulkakynällä kirjoitetut käsikirjoitukset, romaania koskevat muistiinpanot, käännökset, xml-tekstit ja tekstikriittiset editiot pohjautuvat kaikki erilaisiin tekstikäsityksiin.

Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä siitä, miten erilaiset julkilausutut, hiljaisesti sovitut tai tiedostamattomat tekstikäsitykset

 • määrittävät tutkimustemme tietoisia ja tiedostamattomia lähtökohtia
 • ohjaavat menetelmiämme sekä jäsentävät tutkimusaineistojamme ja -tuloksiamme
 • vaikuttavat tutkimuskohteidemme tekstikäytäntöihin ja tapoihimme havainnoida niitä
 • säätelevät sitä, millaisia tekstejä itse tuotamme ja
 • muokkaavat ihmisten ja instituutioiden jokapäiväisiä toimintatapoja.

Tarjoa esitelmää kollokvioon

Kollokvio pyrkii kokoamaan teksteistä kiinnostuneita tutkijoita eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten piiristä. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi jotakin tekstien luonnetta ja muodostumista koskevaa teoriaa, kirjoitus- tai merkkijärjestelmiä tai jonkin tietyn tekstin yhden osa-alueen tutkimusta. Lisäksi ne voivat koskea kulttuurin ja työelämän eri alueiden tekstikäsityksiä ja -käytäntöjä. Esitelmässäsi voit pohtia esimerkiksi sitä, miten tekstin käsite ymmärretään tieteenalallasi, keiden tai minkä toimesta tekstit syntyvät tai miten tekstien rakennepiirteet ja käyttötarkoitukset vaikuttavat toisiinsa.

Mahdollisia aihepiirejä ovat muun muassa:

 • Eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten tekstikäsitykset (kieli- ja käännöstieteet, taiteidentutkimus, semiotiikka, informatiikka, tietojenkäsittelytiede, oikeustiede jne.)
 • Teoriat, metodit, aineistot ja käsitteet (teos versus teksti, intertekstuaalisuus, hyperteksti, teksti ja kognitio, intentionaalisuus, korpukset jne.)
 • Medioiden ja modaaliteettien suhteet (vokaalimusiikin säveltäminen, AV-tekstitys ja dubbaus, äänikirjatuotanto, sarjakuva, typografia, graafinen suunnittelu jne.)
 • Tekstit digitaalisissa ympäristöissä (printti- ja digilehtien rinnakkaisjulkaiseminen, asiakirjahallinto, puheentunnistus, koneavusteinen kääntäminen, saavutettavuus jne.)
 • Kielten ja merkkijärjestelmien erityispiirteet ja kielten väliset suhteet (viittomakielet, ohjelmointikielet, kääntäminen ja tulkkaus, nuottikirjoitus ja muut ei-kielelliset tekstit, erilaiset kirjoitus- ja aakkos- ja salausjärjestelmät jne.)

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 30.9.2021 mennessä Riku Haapaniemelle (riku.haapaniemi [at] tuni.fi).

Variantti-verkoston puolesta

Riku Haapaniemi
Väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto

Laura Ivaska
Tutkija
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopisto
https://users.utu.fi/lmputk/

Sakari Katajamäki
Toimituspäällikkö
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
www.edith.fi
www.finlit.fi

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

PLURAL-keskuksen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://research.tuni.fi/plural/  

 

Kirjallisuutta kollokvion aihepiiristä

Oheiseen listaan on koottu tekstikäsitteitä kartoittavia yleisteoksia sekä yksittäisiä tieteenalakohtaisia julkaisuja.

Apter, Emily (2005) ”Translations with no original: Scandals of textual reproduction.” In: Sandra Bermann and Michael Wood (ed.) Nation, Language, and the Ethics of Translation. Princeton: Princeton University Press, 159–174.

Bakhtin, Mihail (1986) ”The Problem of the Text in Linguistics, Philology, and the Human Sciences: An Experiment in Philosophical Analysis.” In: Speech Genres and Other Late Essays. Trans. Vern W. McGee. Austin: U. of Texas P.

Baer, Brian James (2017) ”De-sacralizing the origin(al) and the transnational future of Translation Studies.” Perspectives 25(2):227–244.

Barthes, Roland (1975) The Pleasure of the Text. Trans. Richard Miller. New York: Noonday.

Begam, Richard & Stein, Dieter (ed.) (2010) Text and Meaning: Literary Discourse and Beyond. Düsseldorf: Düsseldorf UP.

Bellemin-Noël, Jean (1972) Le texte et l’avant texte: les brouillons d’un poème de Milosz. Paris: Larousse.

Bowers, Fredson (1975) Essays in Bibliography, Text and Editing. Charlottesvile: UP of Virginia.

Broude, Ronald (2011) ”Performance and the Socialized Text.” Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation (TextualC); 6 (2): 23–47.

Chaudhuri, Sukanta (2010) The Metaphysics of Text. Cambridge: Cambridge UP.

Cohen, Philip (ed.) (1997) Texts and Textuality: Textual Instability, Theory, and Interpretation. New York: Garland.

Copeland, Rita & Ferfuson, Frances (ed.) (2014) Essays from the English Institute 2012: Text [Special section] ELH. 81 (2).

Currie, Gregory (1991) ”Work and text.” Mind: A Quarterly Review of Philosophy; 100 (3), 325–40.

Du Rietz, Rolf E. (2008) ”Textbegreppet än en gång.” Arkiv för Nordisk Filologi/Archives for Scandinavian Philology (ANF); 123, 157–167.

Eggert, Paul (1994) ”Document and Text: The ’Life’ of the Literary Work and the Capacities of Editing.” Text 7, 1–24.

Emmerich, Karen (2017) Literary Translation and the Making of Originals. New York: Bloomsbury.

Ferrer, Daniel (1993) ”Critique Génétique and the Question of the Text.” Conference paper, Society for Textual Scholarship, New York.

Finneran, Richard J. (ed.) (1996) The Literary Text in the Digital Age. Ann Arbor: U. of Michigan P.

Fish, Stanley (1980) Is There a Text In This Class?: Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harvard UP.

Gabler, Hans Walter (1987) ”The Text as Process and the Problem of Intentionality”. Text 3, 107–16.

Genette, Gérard (1997) Paratexts. Thresholds of Interpretation. Transl. Jane E. Lewin. Cambridge: The University of Cambridge.

Głaz, Adam, Hubert Kowalewski & Weremczuk Anna (2012) What’s in a text? Inquiries into the textual cornucopia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Gracia, Jorge J. E. (1995) A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology. Albany: State U. of New York P.

Gracia, Jorge J. E. (1996) Texts: Ontological Status, Identity, Author, and Audience. Albany: State U. of New York P.

Greetham, D. C. (1999) Theories of the Text. Oxford: Oxford UP.

Greetham, David (2002) ”The Philosophical Discourse of [Textuality]?” In: Elizabeth Bergmann Loizeaux & Neil Fraistat (ed.) Remaining Textuality: Textual Studies In the Late Age of Print. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 31–47.

Hay, Louis (1988) ”Does Text Exist?” SB 41, 64–76.

Johansen, Jørgen Dines (1988) ”What Is a Text? Semiosis and Textuality: A Peircian Pesrpective.” Livstegn: Journal of the Norwegian Association for Semiotic Studies; 5 (1), 7–32.

Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.) (2010) Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus.

Littau, Karin (1997) ”Translation in the age of postmodern production: From text to intertext to hypertext.” Forum for Modern Language Studies 33(1):81–96.

Martens, Gunter (1995) ”What is a Text? Attempts at Defining a Central Concept in Editorial Theory.” In: Hans Walter Gabler, George Bornstein & Gillian Borland Pierce (ed.) Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor: University of Michigan Press, 209–232.

McKenzie, D. F. (1999) Bibliography and Sociology of Texts. Cambridge: Cambride UP.

Mowitt, John (1992) Text: The Genealogy of an Antidisciplinary Object. Durham, NC: Duke UP.

Mowitt, John (2002) ”What Is a Text Today?” PMLA: Publications of the Modern Language Association of America (PMLA); 117 (5), 1217–21.

Pettersson, Anders (2017) The Idea of a Text and the Nature of Textual Meaning. Amsterdam: Benjamins.

Pulkkinen, Veijo (2010) Epäilyksen estetiikka. Tekstuaalinen variaatio ja kirjallisen teoksen identiteetti. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 94. Oulu: Oulun Yliopisto.

Ross, Charles L. (1995) ”The Limits of Idealism in Textual Theory: ’Work’ and ’Text’ in G. Thomas Tanselle’s A Rationale of Textual Criticism.” Critical Survey 7, 358–62.

Rubinstein, E. ”What Is the Text of a Film?” Text 3, 417–26.

Scheibe, Siegfried (1995) ”On the Editorial Problem of the Text.” In: Hans Walter Gabler, Hans Walter, George Bornstein & Gillian Borland Pierce (ed.) Contemporary German Editorial Theory. Ann Arbor: U of Michigan P, 193–208.

Shillingsburg, Peter L. (1998) Resisting Texts: Authority and Submission in Construction of Meaning. Ann Arbor: U of Michigan Press.

Shillingsburg, Peter (2001) ”Orientations to Text.” Editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft/International Yearbook of Scholarly Editing/Revue Internationale des Sciences de l'Edition Critique (Editio); 15, 1–16.

Shillingsburg, Peter L. (1991) ”Text as Matter, Concept and Action.” SB 44, 31–82.

Van Hulle, Dirk & Shillingsburg, Peter (2015) ”Orientations to Text, Revisited.” Studies in Bibliography: Papers of the Bibliographical Society of the University of Virginia (SB); 59, 27–44.

Wendt, Bo-A (2006) ”En text är en text: Om en terminologisk tredelning av textbegreppet.” Arkiv för Nordisk Filologi/Archives for Scandinavian Philology (ANF); 121, 253–74.

 

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24. toukokuuta 2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt vuosittain kollokvioita eri teemoista.

 • Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
  (12.11.2021, Tampereen yliopisto, kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURAL)
 • Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
  (4.10.2019, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteen laitos) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään
  (27.11.2018, SKS) Ohjelma
 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) OhjelmaAbstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).
 • Lukin, Karina, Frog and Sakari Katajamäki. (eds.), Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMN_7_Dec_2013_Limited_Sources_Boundless_Possibilities.pdf
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Katajamäki, Sakari ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith — suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B, PL 259, 00171 Helsinki
Puh. 0400 908 056
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]finlit.fi