VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voi liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[a]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti "unsubscribe variantti-verkko"

Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä (Turun yliopisto, 4.10.2019)

Esitelmäkutsu, määräpäivä 31.5.2019    #trextual

Variantti-verkoston kahdestoista vuosikollokvio järjestetään Turun yliopistossa perjantaina 4.10.2019 teemalla TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä. Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä, jotka liittyvät tekstuaalitieteiden ja käännöstieteen rajapinnalla tehtävään tutkimukseen. Tarkasteltavat aineistot voivat liittyä laajasti erilaisiin teksteihin – kaunokirjallisuudesta asiakirjoihin, käsikirjoituksista AV-aineistoihin ja tulkkauksesta ohjelmointikieliin.

Tulevassa kollokviossa on tarkoitus vertailla käännös- ja tekstuaalitieteiden tutkimuskysymyksiä, metodeja ja aineistoja sekä miettiä, mitä annettavaa näillä kahdella tieteenalalla on toisilleen. Miten esimerkiksi tekstuaalitieteet hahmottavat tekstien välittymisen kielirajojen ylittyessä? Miten käännöstieteellinen tutkimus ulotetaan lähtö- ja tulotekstiparia laajemmalle? Tieteenalojen avainkäsitteitä (text, transmission, translation) yhdistäen kutsumme tätä kollokvion lähestymistapaa trekstuaaliseksi (trextual).

Trekstuaalisen tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi:

 • tekstien monikieliset syntyprosessit
 • monikieliset tekstit
 • tekstien monimuotoistuminen uusissa konteksteissa kieli-, modaliteetti- ja mediumrajojen ylittyessä.

Variantti-kollokvio TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä pyrkii kokoamaan tekstuaali- ja käännöstieteestä kiinnostuneita tutkijoita eri tieteiden piiristä. Kollokvioon tarjottavien esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi

Työprosesseihin ja tekijyyden kysymyksiin

 • kääntäjien työprosesseihin
 • monilla kielillä toimivien kirjailijoiden ja muiden tekijöiden tuotantoon
 • tekstien toimittajien rooliin kääntäjinä
 • kääntäjien rooliin käännettävien tekstien toimittajina
 • yhteiskirjoittamiseen ja -kääntämiseen
 • konekääntämiseen, käännösmuistin käyttöön ja posteditointiin
 • arkistonmuodostukseen

Teksti(tyyppi)en erityispiirteisiin

 • tekstien multimodaalisuuteen
 • tekstien rinnakkaisiin kieliversioihin
 • audiovisuaalisiin aineistoihin
 • monikielisiin verkkoteksteihin

Tieteenalojen teorioihin ja metodeihin

 • käännöstieteen teorioiden ja metodien soveltamiseen tekstuaalitieteissä
 • tekstuaalitieteiden teorioiden ja metodien soveltamiseen käännöstieteessä
 • käännös- ja tekstuaalitieteiden yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin
 • lähtötekstien/-teosten tunnistamiseen ja vertailuun
 • transkriboinnin ja translitteroinnin ongelmiin
 • kollaatioon

Editointiin

 • kaksikielisiin editioihin ja rinnakkaiseen monikielisyyteen
 • monikielisten aineistojen editointiin
 • käännösten editointiin

trextual_crossings

Tarjoa esitelmää kollokvioon

Variantti-kollokvio pidetään perjantaina 4.10.2019 Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteen laitoksella, Maaherran makasiinin Porthan-salissa (Henrikinkatu 10).

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 31.5.2019 mennessä (laura.ivaska [AT] utu.fi    ja    sakari.katajamaki [AT] finlit.fi). Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

Tämänkertainen kollokvio on jatkoa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa (Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019) pidettävälle työpajallemme ”Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat” (https://katu-symposiumi.com/tyopajat/).
 

Variantti-verkoston puolesta

Laura Ivaska, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto
https://users.utu.fi/lmputk/

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto, Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
 

Kirjallisuutta

Cordingley, Anthony & Chiara Montini (eds.). 2015. Towards a Genetics of Translation, special issue of Linguistica Antverpiensia (New Series), vol. 14.

Dillen, Wout, Caroline Macé & Dirk Van Hulle (eds.). 2012. Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, special issue of Variants, vol. 9.

Emmerich, Karen. 2017. Literary Translation and the Making of Originals. New York: Bloomsbury.

Greetham, D. C. 1984. “Models for the Textual Transmission of Translation: The Case of John Trevisa.” Studies in Bibliography 37, 131–155.

Munday, Jeremy. 2013. “The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making.” Target 25 (1): 125–139.

Scott, Clive 2006. “Translating the literary: genetic criticism, text theory and poetry”. In The translator as writer, eds. Susan Bassnett and Peter Bush. London: Continuum, 106–118.

Shengyu, Fan 2018. “The Lost Translator’s Copy: David Hawkes’ Construction of a Base Text in Translating Hongluomeng.” Translation Review 100 (1): 37–64.

Zanotti, Serenella 2018. “Investigating the genesis of translated films: a view from the Stanley Kubrick Archive”. Perspectives 27 (2): 201–217.

 

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24. toukokuuta 2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt vuosittain kollokvioita eri teemoista.

 • Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
  (4.10.2019, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteen laitos)
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään
  (27.11.2018, SKS) Ohjelma
 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) OhjelmaAbstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith — suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B, PL 259, 00171 Helsinki
Puh. 0400 908 056
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]finlit.fi