Maija Koskinen. Kuva: Emma Suominen, SKS

MaijaKoskinen

tutkijatohtoriTutkimusosasto+358 44 566 3224

Erikoisalat

  • näyttelytutkimus
  • kylmän sodan kulttuuripolitiikka
  • taiteen, politiikan ja vallan suhde
  • taideinstituutiohistoria

Olen kylmän sodan kulttuuripolitiikkaan ja näyttelytutkimukseen erikoistunut taidehistorioitsija. Helsingin Taidehallin näyttelyitä ja niiden suhdetta taidekentän valtarakenteisiin ja poliittiseen vallankäyttöön käsitelleen väitöskirjan jälkeen (2019) olen jatkanut taiteen, vallan ja politiikan välisten kytkösten tutkimista Suomen Akatemian/Turun yliopiston Mission Finland – Suomi kylmän sodan kulttuuridiplomatian kohteena -hankkeessa (2021–2024). Tutkimushankkeessa aiheenani ovat Suomessa järjestetyt kansainväliset taidenäyttelyt ulkovaltojen, erityisesti kylmän sodan suurvaltojen, pehmeän vaikuttamisen välineinä sekä niiden merkitys suomalaisen taidekentän toimintaan ja kansainvälistymiseen.

Olen osallistunut aktiivisesti The Scandinavian Network for Exhibition Studies -verkoston toimintaan vuodesta 2019 lähtien (Södertörnin yliopisto, Tukholma). Mission Finland -hankkeen pohjalta tutkimukseni laajenee käsittämään Suomen roolin taidenäyttelydiplomatian toimijana. Tällöin tarkastelun kohteena ovat Suomen ulkomaille lähettämät viralliset näyttelyt sekä Suomen ja pienempien eurooppalaisten – sekä blokkeihin kuuluneiden että sitoutumattomien – maiden välinen taidenäyttelyvaihto kylmän sodan kaudella ja sen loppuvaiheen murroksissa.

Viimeisimmät julkaisut

Yhteisellä maaperällä – Kalevalan kuvitukset Neuvostoliiton kulttuurilähettiläinä, Kalevalaseuran verkkosivut, blogikirjoitus, julkaistu 14.4.2023. https://kalevalaseura.fi/artikkeli/yhteisella-maaperalla/ 

Pohjoismaiden kulttuuriperintö merkitysten taistelukenttänä. Kansallisen kulttuuriperinnön suojelu valtion intressinä toisessa maailmansodassa. Suomen Museo – Finskt Museum 2022. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tieteellinen vuosikirja, julkaistu 25.3.2023. https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/128008/7719

Artistic Novelties or Political Tools? Circulating Cold War Art Exhibitions in Finland. Artl@sBulletin 11, no. 2 (2022). Theme issue: Nordic-Baltic Cross-Border Connectivity, guest edited by Marta Edling and Annika Öhrner. https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol11/iss2/12/  

Kylmää sotaa kotitalousrintamalla – Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen ja Yhdysvaltojen tiedotustoimiston Amerikkalainen koti -näyttely vuonna 1953, Historiallinen aikakauskirja 2/2022, 153–165.

Utställningen ”Det Amerikanska Hemmet” i Helsingfors 1953. Scandinavian Design & USA, Människor möten och idéer, 1890–1980. Stockholm: Nationalmuseet, 2021, 5358 ja 156–157.

Kirjailija kuvassa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelma. Toim. Paula Arvas. 28 artikkelia kirjailijamuotokuvista Helsinki: WSOY:n kirjallisuussäätiö, 2021.

140 vuotta toimintaa kuvataiteen ja kaupunkilaisten hyväksi – Muotokuvassa Helsingin kaupungin taidemuseo HAM, pienoishistoriikki, 2020

Taidetta, puhdetöitä ja propagandaa Sota-ajan helsinkiläinen kuvataidekenttä. Helsinki – Mieliala 1939–1945. Anna Kortelainen, Marika Honkaniemi, Maija Koskinen, Hanne Selkokari, Tuomas Tepora. Helsinki: Tammi, 2019.

Taiteellisesti elvyttävää ja poliittisesti ajankohtaista – Helsingin Taidehallin näyttelyt 1928–1968, väitöskirja, taidehistoria, Helsingin yliopisto, 2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/282224

Kunsthalle Helsinki as an Artistic Battlefield of the Cold War from the late 1940s to the 1960s.

Localaizing the Contempory. The Kunsthalle Bern as a Model. Ed. Peter J. Schneemann, Universität Bern. Zürich: JRP Ringier, 190205, 2018.

Uutiset ja puheenaiheet

17.5.2024 - Blogi

The Kalevala – Living Epic Heritage

16.5.2024 - Uutiset 2

SKS:n vastaajaverkosto esittäytyy: Jorma Aaltoselle mieluisia kirjoitusaiheita ovat mökkeily ja kasvit

8.5.2024 - Blogi

Miksi keräämme muistitietoa syntymäpäivistä?