Seitsemän veljeksen ensipainos. Kuva: Gary Wornell, SKS.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin kriittinen editio (2017– )

Monitieteinen tutkimushanke Seitsemästä veljeksestä (1870) selvittää romaanin kirjallisuushistoriallista taustaa, syntyhistoriaa ja vastaanottoa sekä tarkastelee muun muassa teoksen runousopillisia ja kielellisiä piirteitä, folkloreaineksia ja etnografista taustaa. Lisäksi editiossa käsitellään Aleksis Kiven klassikon esityksiä ja tulkintoja, joita on tehty muun muassa teatterin, oopperan, tanssin, elokuvan ja kuvitustaiteen keinoin.

Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan kriittisenä editiona. Se tulee saataville painettuna kaksiosaisena kirjana, joka on avoimesti luettavissa myös sähkökirjana, sekä digitaalisena editiona. Kirjamuotoisen edition ensimmäinen osa sisältää Seitsemän veljeksen ensipainoksesta toimitetun lukutekstin sekä noin 2500 kommentaariviitettä. Kommentaariviitteet avaavat muun muassa vanhojen ja murteellisten sanojen sekä sananparsien merkityksiä, teoksen pohjatekstejä kuten Raamattua ja kansantarinoita sekä yleisempiä historialliseen aikakauteen liittyviä seikkoja kuten vanhoja työtapoja ja mittayksiköitä. Edition toinen osa koostuu Kiven romaania taustoittavista ja analysoivista artikkeleista, joita ovat kirjoittaneet kirjallisuudentutkimuksen, tekstikritiikin, teatteritieteen, elokuvatutkimuksen, folkloristiikan, fennistiikan ja historiantutkimuksen asiantuntijat. Edition päätoimittaa professori emeritus Jyrki Nummi, jonka lisäksi Aleksis Kivi -editioiden toimituskuntaan kuuluvat Sakari Katajamäki, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen.

Editiohanke on osa SKS:n Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä toimitettavia Aleksis Kivi -editioita. Edith julkaisee suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita toisiaan täydentävinä painettuina kirjoina ja digitaalisina editioina. Edith-editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Ne avaavat kirjallista kulttuuria tutkijoille, opettajille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille.

Vertaisarvioidun sarjan aiempia teoksia ovat Nummisuutarit (2010, digitaalisena editiona 2011), Kirjeet (2012), Kullervo (2014, digitaalisena editiona 2021), Kiven pienoiskomedioiden editio (2015), Karkurit (2017, digitaalisena editiona 2022), Olviretki Schleusingenissä (2018), Canzio (2019) ja Yö ja päivä, Lea, Alma ja Margareta (2019) sekä digitaaliset editiot Leasta (2020), Yöstä ja päivästä (2021) ja Leosta ja Liinasta (2022).

Edithin toimintaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Ella ja Georg Ehrroothin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n Kirjallisuussäätiö.

Lisätietoja

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista