Kädet selaavat pienessä puisessa laatikossa olevia kortteja.

Kääntämisen jäljet arkistoissa (2021-2025)

Koneen Säätiön rahoittama monitieteinen tutkimushanke Kääntämisen jäljet arkistoissa (SKS 2021–2025) kartoittaa kääntämiseen liittyvää arkistoaineistoa Suomessa sekä laatii tarkemman selvityksen SKS:n arkistosta ja mahdollisista muista valituista arkistoista.

Etenkin käännöskäsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa ja muita kääntämiseen liittyviä dokumentteja sisältävät henkilöarkistot, sekä kustantamojen ja julkaisujen arkistot ja kokoelmat ovat arvokkaita lähteitä kääntämisen ja käännöskirjallisuuden näkökulmista. Lisäksi käännöskäsikirjoituksia on sijoitettu erilliskäsikirjoitusten kokoelmiin.

Arkistokartoituksen ohella hankkeen tutkijat kirjoittavat tapaustutkimuksia, jotka valaisevat kirjallisuuden kääntämisen prosesseja ja suomalaisen käännöskirjallisuuden historiaa arkistoaineistoja painottavista näkökulmista. Hanke yhdistää kirjallisuudentutkimuksellisia, käännöstieteellisiä ja tekstuaalitieteellisiä (engl. textual scholarship) näkökulmia tavalla, joka on kansainvälisestikin tuore. Hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Millaisia ovat suomalaisen kirjallisuuden varjohistoriat?
  • Miten arkistoaineistot avaavat kääntämisen käytäntöjen monimuotoisuutta?
  • Mitä kääntämisen jäljet kertovat kirjoittamisen ja käännöstyön prosesseista.

Hankkeen vastuullinen johtaja on Sakari Katajamäki. Muita kuukausiapurahan saajia ovat Tommi Dunderlin, Laura Ivaska ja Anne Turkia. Heidän lisäkseen hankkeen työryhmään kuuluu Hanna Karhu.

Koneen Säätiön ja SKS:n lisäksi hankkeen toimintaa on rahoittanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.

Lisätietoja

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista