Minna Canthin näytelmien kriittiset editiot

Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa valmistellaan Minna Canthin näytelmien kriittisiä editioita, joita aletaan laatia SKS:n Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä. Valmistelutyö koskee muun muassa Minna Canthin arkistoaineistojen kartoitustyötä, käsikirjoitusversioiden välisten suhteiden tutkimista sekä aineistojen transkribointia XML/TEI-muotoon. Lisäksi hankkeessa tehdään bibliografista kartoitustyötä Canthin näytelmien painoksista ja käännöksistä sekä kirjailijaa koskevista tutkimuksista ja muista kirjoituksista.

Koneen Säätiön rahoittama vuoden mittainen valmisteluhanke on osa SKS:n laajempaa uutta editiosarjaa koskevaa valmistelutyötä. Hankkeen vastuullinen johtaja on Edith-yksikön toimituspäällikkö, dosentti Sakari Katajamäki.

Painettuina kirjoina ja digitaalisina editioina julkaistavat Edith-editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Ne avaavat kirjallista kulttuuria tutkijoille, opettajille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille

Lisätietoja

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista