Uutuuskirja avaa kiehtovan näkymän kirkon rooliin suomalaisten elämässä 1600–1800-luvuilla

Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600–1800 tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten monella tavalla kirkko ja papisto vaikuttivat ihmisten arkeen varhaismodernissa yhteiskunnassa.

Juuri ilmestynyt teos Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600–1800 avaa monipuolisesti kirkon ja papiston tehtäviä sekä merkitystä varhaismodernissa yhteiskunnassa. Teos perustuu viimeaikaiseen tutkimukseen, jossa kirkkoa ei tarkastella pelkästään vallanpitäjänä, kontrollivälineenä tai instituutiona, vaan sen ymmärretään toimivan tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Kirja tarjoaa kiinnostavan tietopaketin siitä, millä kaikilla tavoilla kirkko ja papisto vaikuttivat ihmisten arkielämään ja yhteiskunnan toimintaan 1600–1800-lukujen välisenä aikana.

Ella Viitaniemen toimittama kirja lähestyy aihepiiriä kolmen teeman kautta, jotka heijastavat uusia tutkimusalueita kirkon ja papiston yhteiskunnallisen merkityksen tutkimuksessa. Kirjan ensimmäinen osa tarkastelee papistoa, papin perhettä sekä pappiloiden asemaa seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Toinen osa keskittyy kirkkoon seurakuntalaisten yhdessä rakentamana julkisena tilana ja kolmas osa syventyy kirkkoon osana Ruotsin valtakunnan hallintokoneistoa sekä papiston rooliin julkisena tiedonvälittäjänä.

Teos valaisee esimerkiksi sitä, ketkä kirkkoja rakensivat ja maalasivat: ammattimiehet, itseoppineet vai pitäjäläiset. Tarkasteltavana ovat myös pyhän tilan kokemukset sekä eletyn uskon ulottuminen kirkkorakennuksen ulkopuolelle ihmisten arkielämän keskelle. Lisäksi luvuissa käsitellään saarnojen politisoitumista ja papiston kokemuksia politiikan ja hallinnon toimijoina, suomen kielen asemaa ja kommunikaatiota sekä varhaisen nationalismin rakentumista valtakunnallisten kolehtikeräysten kautta. Huomiota saa myös harvoin tutkittu papin rouva ja muu perhe sekä heidän roolinsa ja vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa.

Teos sisältää uutta tutkimustietoa erityisesti yhteiskunta- ja taidehistorian aloilta, ja se avaa monipuolisesti varhaismodernin ajan papiston ja kirkon tämänhetkistä kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta. Tutkimus toimii myös johdatuksena varhaismodernin yhteiskunnan tutkimuksen metodeihin ja teoreettisiin pohdintoihin.

FT Ella Viitaniemi työskentelee apurahatutkijana Tampereen yliopiston historian, filosofian ja kirjallisuustieteen laitoksella.

Ella Viitaniemi (toim.)
Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600–1800
ISBN 978-951-858-605-3
Historiallisia Tutkimuksia 289
SKS 2023
Sisällysluettelo
Ilmestynyt.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/ht.289.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi

Mitä mieltä olit tästä jutusta?

Kiitos vastauksestasi!
Kiitos vastauksestasi.

Mitä mieltä olit tästä jutusta – Herättää kysymyksiä

Kerro meille ajatuksistasi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kiitos vastauksestasi

Tuoreita tiedekirjoja

Margaret Kilpinen – Pianisti, pedagogi, puoliso

Margit Rahkonen

Miten tutkia kohteliaisuutta? Käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta

Johanna Isosävi

Sävelten tyttäret – Säveltävät naiset Suomessa 1800-luvulta 1900-luvulle

Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto-Kaasik

Genetic Criticism in Motion – New Perspectives on Manuscript Studies

Toimittaneet Sakari Katajamäki ja Veijo Pulkkinen

Superdiversiteetti – Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Toimittaneet Tuomas Martikainen ja Sari Pöyhönen

Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys – Suomalaiset Apumaassa 1965–2000

Jan Kuhanen, Kaisa Harju ja Markku Hokkanen

Mikael Agricolan Uuden testamentin reunahuomautukset

Simo Heininen

Aseveljien tulkit – Jatkosodan monikielinen arki

Pekka Kujamäki

Uutiset ja puheenaiheet

23.2.2024 - Blogi

J. K. Harjun laitapuoli: kuka siellä?

Voimalaitostyömaa
22.2.2024 - Uutiset

Vesivoimarakentamisen muistot: lapsuutta jokivarsilla, työntekoa voimayhtiössä, ympäristöpohdintoja

22.2.2024 - Uutiset 1

Sävelten tyttäret ehdolla Vuoden tiedekirjaksi 2023