Uutuuskirja: Suomen on ryhdyttävä matkailun vastuullisen suunnittelun edelläkävijäksi

Matkailunkestävä Suomi? tarjoaa näkökulmia ja työkaluja matkailun suunnittelemiseksi osaksi vapaa-ajan ja elämysten ”uutta ja kestävämpää normaalia” niin Suomessa kuin maailmallakin. Teos kannustaa myös matkailijoita vastuullisten valintojen tekemiseen.

Kulttuuri- ja luontoympäristöjen arvon tunnustava teos Matkailunkestävä Suomi? Vastuullinen suunnittelu kulttuuri- ja luontoympäristöissä tahtoo Suomen ryhtyvän matkailun vastuullisen suunnittelun edelläkävijäksi. Se kokoaa yhteen vastuullisen suunnittelun tavoitteita, tietoa ja tekniikkaa yleistajuisesti ja mukaansatempaavasti.

Kirja avaa matkailusuunnittelun historiaa ja nykypäivää sekä hyvinvoinnin, osallistumisen, matkailurakentamisen ja yhdyskuntainfrastruktuurin osatekijöitä monipuolisen asiantuntija- ja tutkimustiedon pohjalta.

Matkailu nivotaan osaksi kaikkien lajien elinolosuhteita turvaavaa ympäristösuunnittelua. Sille tarjotaan vahvaa roolia kestävässä kehityksessä, jossa taloudellinen menestys on vain yksi onnistumisen mittari.

Kirja rakentaa uudenlaista luottamusta matkailun kestävään tulevaisuuteen. Se perustelee, miksi matkailun on oltava sekä historia- että tulevaisuustietoista. Matkailu ei voi uida vastavirtaan meneillään olevassa kestävyysmurroksessa.

Kestävän matkailun tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan moninäkökulmaisella ja monitoimijaisella lähestymistavalla suunnitteluun. Ympäristön ekologinen tila on kaiken muunkin kestävän kehityksen reunaehto, mutta kestävyyttä ei saavuteta huomioimalla vain yksi kestävyyden ulottuvuus kerrallaan.

Teoksen kirjoittajat edustavat eri tieteen ja asiantuntijuuden aloja, sillä yksipuolinen tieto tuottaa vain yksipuolista matkailua ja kapeaa ymmärrystä matkailun paikallisista ja globaaleista vaikutuksista.

Soile Veijola (toim.)
Matkailunkestävä Suomi? Vastuullinen suunnittelu kulttuuri- ja luontoympäristöissä
ISBN 978-951-858-640-4
Tietolipas 283
SKS 2023
Ilmestynyt.

Lisätietoja, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt

Tiedekustantamo

Kirjaehdotukset ja tiedustelut

Kirjojen arvostelukappaleet ja kirjailijoiden haastattelupyynnöt

Tuoreita tiedekirjoja

Miten tutkia kohteliaisuutta? Käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta

Johanna Isosävi

Matkailunkestävä Suomi? Vastuullinen suunnittelu kulttuuri- ja luontoympäristöissä

Toimittanut Soile Veijola

Sävelten tyttäret – Säveltävät naiset Suomessa 1800-luvulta 1900-luvulle

Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto-Kaasik

Aseveljien tulkit – Jatkosodan monikielinen arki

Pekka Kujamäki

Kansanperinne 2.0 – Sukelluksia 2000-luvun vernakulaariin kulttuuriin

Toimittaneet Kaarina Koski ja Tuomas Hovi

Kansallisesta ylirajaiseen -kirjan kansi. Kannen kuvassa  henkilö nojaa eteenpäin kurottaen niin, että hänen oikea kätensä ja vasen jalkansa jäävät kuvan ulkopuolelle.

Kansallisesta ylirajaiseen – Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen

Uutiset ja puheenaiheet

1.12.2023 - Uutiset

Miksi sinä laihdutat? – Vastaa muistitietokeruuseen ja kerro kokemuksistasi

1.12.2023 - Uutiset

Merja Aholle Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hopeinen ansiomerkki

1.12.2023 - Uutiset

SKS:n kirjaston johtaja Heli Kautonen siirtyy Turun yliopiston kirjaston johtajaksi