Uutuuskirja tuo esiin, mitä autonomian ajan nuori sivistyneistö ajatteli maaseudun rahvaasta

Ulla Pielan uutuusteos Toiveiden maa selvittää, millaisen Suomen ja suomalaisuuden Elias Lönnrotin tavoin runoja keränneet ylioppilaat kuvasivat matkakertomuksissaan. Kirjassa tuoreesta näkökulmasta tutkitut kertomukset osoittautuvat ideologisiksi kirjoituksiksi, joiden tarkoituksena oli kertoa sivistyneistölle maaseudun rahvaan sivistymättömyydestä.

Autonomian aikana ylioppilaat lähtivät runonkeruuseen, koska kansanrunojen ajateltiin tarjoavan aineksia suomalaisen identiteetin määrittelemiseen ja kansakunnan historian kirjoittamiseen. Ylioppilaiden runosaaliit olivatkin huomattavia. Heidän matkoiltaan kirjoittamansa kertomukset sen sijaan osoittautuivat odotuksenvastaisiksi dokumenteiksi siitä, kuinka nuori sivistyneistö määritteli kirjoittamalla kotimaataan, kansallista omakuvaa, itseään ja maaseudun rahvasta.

Juuri ilmestyneessä teoksessa Toiveiden maa ylioppilaiden matkakertomuksia tarkastellaan ensimmäistä kertaa siitä näkökulmasta, millaisena nuori sivistyneistö koki maaseudun rahvaan ja mitä he ajattelivat rahvaasta ”oikeanlaisen” suomalaisuuden edustajina. Ulla Pielan tutkimuksen aineistona on yli sata vuosina 1836–1917 runonkeruussa taivaltaneen ylioppilas-stipendiaatin matkakertomusta.

Matkakertomusten keskeiset teemat, yhteiskunta, suomalaisuus ja toiseus, myötäilivät kansallisuusaatteen ja fennomanian tavoitteita ja kiteyttivät ylioppilaiden tulevaisuuden Suomeen heijastamat pelot ja toiveet. Pielan tutkimuksessa matkakertomukset paljastuvat ideologisiksi teksteiksi, joiden tavoitteena on kertoa sivistyneistölle maaseudun rahvaan köyhyydestä, huonoista olosuhteista ja elintavoista. Kirja osoittaa, kuinka ankaralla kädellä ylioppilaat toiseuttivat rahvasta matkakertomuksissaan.

FT, perinteentutkija Ulla Pielan kiinnostuksen kohteita ovat runonkeruun historia, runonkerääjät, Kalevalan kulttuurihistoria sekä loitsut ja kansanomaiset käsitykset sairaudesta ja terveydestä. Hän on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita perinteentutkimuksen alalta ja toimittanut yksin ja yhdessä muiden kanssa nelisenkymmentä kirjaa.

Ulla Piela
Toiveiden maa. Ylioppilaiden matkakertomuksia autonomian ajalta
ISBN 978-951-858-622-0
Tietolipas 282
SKS 2023
Sisällysluettelo
Ilmestynyt.

Teos on luettavissa myös avoimesti oa.finlit.fi -sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.282.

Lisätiedot:
SKS:n tiedekustantamo, tiedekirjat@finlit.fi

Mitä mieltä olit tästä jutusta?

Kiitos vastauksestasi!
Kiitos vastauksestasi.

Mitä mieltä olit tästä jutusta – Herättää kysymyksiä

Kerro meille ajatuksistasi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kiitos vastauksestasi

Tuoreita tiedekirjoja

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

Jari Ojala ja Riina Turunen

Henkinen muuri – Suomalaisvenäläiset kirjallisuussuhteet 1800–1930

Toimittanut Tomi Huttunen

Sociolinguistic Variation in Urban Linguistic Landscapes

Toimittaneet Sofie Henricson, Väinö Syrjälä, Carla Bagna ja Martina Bellinzona

Superdiversiteetti – Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Toimittaneet Tuomas Martikainen ja Sari Pöyhönen

Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys – Suomalaiset Apumaassa 1965–2000

Jan Kuhanen, Kaisa Harju ja Markku Hokkanen

Margaret Kilpinen – Pianisti, pedagogi, puoliso

Margit Rahkonen

Miten tutkia kohteliaisuutta? Käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta

Johanna Isosävi

Genetic Criticism in Motion – New Perspectives on Manuscript Studies

Toimittaneet Sakari Katajamäki ja Veijo Pulkkinen

Uutiset ja puheenaiheet

14.6.2024 - Blogi

Kansatieteilijä Tyyni Vahterin Karjala

10.6.2024 - Uutiset 1

Miten Suomi asutettiin? Tuore historiateos kertoo Suomen rakentamisen tarinan Ylä-Savon asutushistoriasta käsin

4.6.2024 - Uutiset

SKS:n Finna yhdistää nyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto- ja kirjastoaineistot