Kansallisesta ylirajaiseen -kirjan kansi

Uutuuskirja ylirajaisuuden tutkimuksesta tuo näkyviin vähemmistökulttuurien näkökulmia ja kulttuuriperintöön liittyvää vallankäyttöä

Kansallisesta ylirajaiseen -kirjan kansi

Kalevalaseuran 102. vuosikirjassa perinteentutkijat ja kirjallisuudentutkijat kääntävät katseensa kansallisesta ylirajaiseen, mikä tuo uudella tavalla esiin kulttuuriperinnön ja vallankäytön kysymyksiä. Ylirajaisuuden tarkastelu nostaa keskusteluun sen, kenen kulttuurista on kyse, kuka sitä saa esittää ja kenen äänellä.

Mitä on ylirajaisuus? Tutkimuksessa vakiintunut käännös englanninkieliselle käsitteelle ”transnationalism” kohdistaa huomion kulttuuriperinnön ja vallankäytön kysymyksiin. Ylirajaisuuden kautta keskusteluun nousee, kenen kulttuurista on kyse, kuka sitä saa esittää ja kenen äänellä. Ilmiöt nähdään osana monimerkityksistä kulttuurista kenttää, jossa keskeinen toimija ei aina olekaan valtaväestö, vaan esimerkiksi jokin vähemmistöryhmä.

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus -teoksen artikkeleissa tutkitaan ideoiden ja materian liikettä, kirjallisuutta ja muistia rajojen ylittäjänä sekä kansallisen ja globaalin uusia tulkintoja. Monipuolisessa teoksessa tarkastellaan muun muassa ”Vapaa Venäjä” -marssilaulun liikkumista Suomesta Amerikkaan ja jälleen Neuvosto-Venäjän utopiayhteisöihin, Antti Jalavaa ruotsinsuomalaisena, ruotsalaisena tai suomalaisena kirjailijana sekä karjalaisen kulttuurin ylirajaisuutta. Samalla pohditaan, miten ylirajaisuuden tutkimus rikastuttaa kansallisten tieteiden piirissä syntyneitä oppialoja.

Ylirajaisuuden tarkastelu avaa uudenlaisia näkökulmia liikkuvuuteen ja identiteetteihin ja auttaa ymmärtämään vähemmistökulttuurien arvon. Yhdessä muiden 2000-luvun tutkimussuuntausten kanssa ylirajaisuus tuo sävyjä ja rosoja kansalliseen tarinaan. Se antaa edellytyksiä pohtia, mihin suuntaan ja millaisiksi kansalliset kulttuurit ovat jatkossa muokkautumassa ja onko asioiden tarkastelu pelkkien kansallisten kulttuurien näkökulmasta ylipäätään kestävää toimintaa.

Artikkeleissa lähestytään ylirajaisuutta historian, kirjallisuuden, kulttuurin, muistitiedon, musiikin ja uskonnon viitekehyksissä.

Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen (toim.)
Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus
ISBN 978-951-858-625-1
Kalevalaseuran vuosikirja 102
SKS 2023
Sisällysluettelo
Ilmestynyt.

Lisätietoja, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt

Tiedekustantamo

Kirjaehdotukset ja tiedustelut

Kirjojen arvostelukappaleet ja kirjailijoiden haastattelupyynnöt

Uutiset ja puheenaiheet

1.12.2023 - Uutiset

Miksi sinä laihdutat? – Vastaa muistitietokeruuseen ja kerro kokemuksistasi

1.12.2023 - Uutiset

Merja Aholle Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hopeinen ansiomerkki

1.12.2023 - Uutiset

SKS:n kirjaston johtaja Heli Kautonen siirtyy Turun yliopiston kirjaston johtajaksi