Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista. SKS julkaisee ne sekä perinteisinä kirjoina että verkkojulkaisuina.

Työ aloitetaan Aleksis Kiven tuotannon kriittisillä editioilla. Nummisuutarit-komedian kriittinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2010 ja kaikille avoimena digitaalisena editiona 2011. Nummisuutarit-editiosta on saatavilla myös yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu oppimateriaali .

Kiven kirjeiden kriittinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2012, Kullervon kriittinen editio 2014 (digitaalisena editiona 2021), Kiven kolmen pienoiskomedian (Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet) editio 2015, Karkurit-editio 2017 (digitaalisena editiona 2022), Olviretki Schleusingenissä -näytelmän editio 2018 ja neljän lyhyen näytelmän yhteiseditio (Yö ja päivä, Lea, Margareta, Alma) 2019 sekä Canzio-editio (2019). Lisäksi digitaalisina editioina ovat ilmestyneet Lea (2020), Yö ja päivä (2021) sekä Leo ja Liina (2022). Tekeillä on kaksi Aleksis Kivi -editiota: Seitsemän veljestä sekä Kiven runojen ja lyhyiden proosakertomusten editio.

Aleksis Kiven koko tuotanto on lisäksi julkaistu sähköisenä korpuksena Aleksis Kivi -korpus (SKS).

Aleksis Kivi -editioiden rinnalla on toteutettu Zacharias Topeliuksen suomenkielisten lukukirjojen editioita sekä muita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuja (ks. alla).

Edithin seuraavan editiosarjan kohteina ovat Minna Canthin näytelmät.

Kriittiset editiot

Kriittiset editiot ovat alkuperäislähteisiin pohjautuvia julkaisuja, jotka koostuvat valitun teoksen tarkoin kriteerein valikoidusta ja toimitetusta tekstistä sekä sitä täydentävästä kommentaariosiosta.

Kommentaariosion artikkelit valottavat muun muassa teoksen julkaisuhistoriaa, vastaanottoa, tutkimustraditiota sekä laji- ja kielipiirteitä. Yksityiskohtaisempia selityksiä tarjotaan viitteissä, joissa esimerkiksi osoitetaan erilaisia tekstivariantteja ja kaunokirjallisia viittauksia sekä selitetään sanojen ja käsitteiden merkityksiä.

Verkossa avoimesti julkaistavat digitaaliset editiot mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoisia tapoja tutkia kirjallisuutta.

Monissa sivistysmaissa kriittisillä editioilla on vakiintunut asema sekä tutkimuksen ja opetuksen että kirjallisuuden lukijoiden piirissä. Pohjoismaissakin tekstikriittisillä editioilla on pitkät perinteet. 2000-luvulla paine kotimaisen kirjallisuuden kriittisten editioiden toimittamiseen on kasvanut, sillä 1800-luvun klassikoiden kieli ja niiden edustama kulttuuri alkavat olla nykylukijalle vieraita. Klassikoiden tutkimusta vaikeuttaa puolestaan se, että monista teoksista on julkaistu erilaisia versioita, joita ei ole kartoitettu kunnolla. Kirjallisuuden kriittiset editiot ovat siten sekä kirjallisuuden harrastajia että tutkijoita palvelevaa perustutkimusta.

Kriittisten editioiden merkitystä avataan Metropolia AMK:n ja SKS:n yhteistyönä syntyneessä lyhytkomediassa Turska pakkasesta (2019).

Julkaistuja editioita

 • Kivi, Aleksis, Karkurit. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486. [digitaalinen editio] Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: https://kivi.finlit.fi/karkurit URN:NBN:fi-fe2022091959513
 • Kivi, Aleksis, Leo ja Liina. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1484. Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: https://kivi.finlit.fi/leojaliina URN: NBN:fi-fe2022051635717
 • Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/kullervo URN: NBN:fi-fe2021082444113
 • Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva URN:NBN:fi-fe2021051229814
 • Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/lea URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000
 • Kivi, Aleksis, Canzio. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1447. Helsinki: SKS 2019. (400 s.)
 • Topelius, Zacharias, Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva | Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio. Red. | Toim. Sakari Katajamäki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1448. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 831. Helsingfors | Helsinki: SKS & SLS 2019 (452 + 452 s.).
 • Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019 (365 s.).
 • Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018 (262 s.).
 • Topelius, Zacharias, Maamme kirja. Digitaalinen editio. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 836. Helsinki: SKS ja SLS 2018. Saatavissa: https://maammekirja.sls.fi/ URN: NBN:fi:sls-6608-1523551504
 • Kivi, Aleksis, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS 2017 (303 s.).
 • Kivi, Aleksis, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS 2015 (364 s.).
 • Kivi, Aleksis, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014 (366 s.).
 • Kivi, Aleksis, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS 2012 (426 s.).
 • Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. Saatavissa: http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/. URN: NBN:fi:sks-201105261000
 • Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS 2010 (330 s.).

Muita julkaisuja

 • Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. (144 s.)
 • Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Eds. Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/
 • Tieteen termipankki, Tekstuaalitieteiden aihealue (https://tieteentermipankki.fi)
 • Aleksis Kivi -korpus (SKS). Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Elina Kela. FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013. Saatavissa: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/edith/aleksis-kivi-korpus-sks#.VAxn1GPolOI.
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). Toim. Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001

Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto Variantti
 

Vuonna 2007 perustettu valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Verkosto on on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille. Tutustu verkoston verkkosivuihin.
 

Konferenssisarja GENESIS
 

Vuonna 2017 Helsingistä alkanut GENESIS-konferenssisarja jatkaa matkaansa Krakovaan (2019), Oxfordiin (2022), Taipeihin (2023) ja Bolognaan (2024). Edith-yksikkö on ollut mukana alusta alkaen. Lisätietoja GENESIS – HELSINKI 2017 -konferenssista: https://www.finlit.fi/en/research/critical-editions-edith/genesis-helsinki-2017. Lisätietoja konferenssisarjasta: http://www.item.ens.fr/genesis-conferences/.
 

Toimituksen henkilökunta

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, p. 0400 908056

Kirsi-Maria Nummila, tutkija, p. 040 5397852

Heidi Castrén, tutkimusavustaja

Henna Keränen, tutkimusavustaja

Petri Kärkkäinen, tutkimusavustaja

Camilla Aaltonen, tutkimusavustaja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi.

 

Lisätietoja:
Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B (PL 259)
FI-00171 Helsinki
Puh 0400 908 056
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi.

Koneen säätiö Alfred Kordelinin säätiö Ministry of Education and Culture Suomen Kulttuurirahasto Jenny ja Antti Wihurin rahasto Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö

Edithin toimintaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Ella ja Georg Ehrroothin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n Kirjallisuussäätiö.