Sakari Katajamäki

Sakari Katajamäki. Kuva: Gary Wornell

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö, dosentti
Akateeminen toiminta ja julkaisut

Sähköposti: sakari.katajamaki[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)400 908 056

Erikoisalueet:

 • tekstikritiikki, tekstuaalitieteet, tieteellinen editointi
 • kirjallisuudentutkimuksen, käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden väliset suhteet
 • Lauri Viita, Aleksis Kivi
 • runous ja runouden teoria
 • kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
 • digitaalinen humanismi

Sakari Katajamäki toimii toimituspäällikkönä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä, jossa laaditaan kirjamuotoisia ja digitaalisia editioita kotimaisen kirjallisuuden klassikoista. Lisäksi hän on yleisen kirjallisuustieteen dosentti (Helsingin yliopisto).

Katajamäki koordinoi Edithissä tehtäviä editiohankkeita ja toimii Edithin toimituksen esimiehenä sekä Edithin toimitusneuvoston ja Aleksis Kivi -editioiden toimituskunnan sihteerinä. Edith on omien tutkimushankkeidensa ohella mukana tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden alan Variantti-tutkijaverkostossa.

Tällä hetkellä Edith-yksikössä laaditaan kriittisiä editiota Aleksis Kiven tuotannosta ja Zacharias Topeliuksen lukukirjojen suomennoksista. Tekeillä olevia editioita ovat Seitsemän veljestä, Kiven runot ja lyhyet proosakertomukset sekä Topeliuksen Luonnonkirja. Vuodesta 2021 alkaen Katajamäki johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Kääntämisen jäljet arkistoissa, joka yhdistelee kirjallisuudentutkimuksen, käännösteiteen ja tekstuaalitieteiden näkökulmia. Näiden hankkeiden ohella Katajamäki on toiminut muun muassa DHN:n (Digital Humaniora i Norden) ja ESTS:n (European Society for Textual Scholarship) johtokunnissa, Aleksis Kiven Seuran puheenjohtajana, Suomen vanhan kirjallisuuden päivien luottamustehtävissä, WSOY:n kirjallisuussäätiön ja Seurasaarisäätiöän hallituksessa sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin Insamlingsnämndenissä.

Aiemmin Katajamäki on työskennellyt tutkijana ja tuntiopettajana Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksessa sekä tutkimushankkeissa Representaatiot semioottisina artefakteina (Helsingin yliopisto, 2004–2006) ja Illuminating Darkness. Rhetoric, Poetics, and European Writing (Suomen Akatemia, 2001–2003). Lisäksi hän on antanut opetusta muun muassa Sibelius-Akatemiassa, Taideyliopistossa ja Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa sekä toiminut Bibliophilos-lehden päätoimittajana.

Valikoima julkaisuja:

 • Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/lea URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000
 • Kivi, Aleksis, Seitsemän veljestä ja opas sen lukemiseen. Toim. Sakari Katajamäki. Kirjokansi 238. Helsinki: SKS 2020. (453 s.).
 • Kivi, Aleksis, Canzio. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1447. Helsinki: SKS 2019. (400 s.)
 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).
 • Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019. (365 s.)
 • Topelius, Zacharias, Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva | Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio. Red. | Toim. Sakari Katajamäki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1448. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 831. Helsingfors | Helsinki: SKS & SLS 2019. (452 + 452 s.).
 • Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018. (262 s.).
 • Topelius, Zacharias, Maamme kirja. Digitaalinen editio. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 836. Helsinki: SKS ja SLS 2018. Saatavissa: http://maammekirja.fi URN: NBN:fi:sls-6608-1523551504
 • Katajamäki, Sakari, Kukunor. Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa. Helsinki: ntamo 2016. (396 s.)
 • Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Toim. Sakari Katajamäki. Helsinki: WSOY 2016. (120 s.)
 • Aleksis Kivi -korpus (SKS). Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Elina Kela. FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013. Saatavissa: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/edith/aleksis-kivi-korpus-sks#.VAxn1GPolOI.
 • Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Eds. Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.). Saatavissa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/
 • Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. [On-line.]  Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. Saatavissa: http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/. URN: NBN:fi:sks-201105261000
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Katajamäki, Sakari – Harri Veivo (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus 2007 (421 s).
 • Runosta runoon. Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Toim. Sakari Katajamäki ja Johanna Pentikäinen. Helsinki: WSOY 2004 (393 s).