1800-luvun tutkimuksen verkosto

Monitieteinen ja monikielinen verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät tai sivuavat 1800-lukua.

Tavoitteemme on lisätä tutkijoiden välisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja ja parantaa 1800-luvun tutkimuksen näkyvyyttä. Verkosto järjestää vuosittain 1800-luvun tutkimuksen päivät (entinen vuosikonferenssi).

Jäseneksi hyväksytään kaikki 1800-luvun tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet. Vuosisata ymmärretään laveasti ns. pitkänä 1800-lukuna: Ranskan vallankumouksen ajoista ensimmäisen maailmansodan loppuun.

Konferenssijärjestelyjä ja muita käytännön tehtäviä hoitavat yhdessä valitut vastuuhenkilöt, joihin saa yhteyden osoitteessa 1800.koordinaattorit[at]gmail.com

Verkosto perustettiin vuonna 2008 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 250 jäsentä. Toiminta on vapaamuotoista eikä yhdistykseksi rekisteröitymistä ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi. Verkoston koordinaattorina toimii FT Ilona Pikkanen.