Itämerensuomalaisen suullisen runouden alueelliset kulttuurit: vertaileva näkökulma (2021-2026)

Kati Kallion akatemiatutkijahanke analysoi itämerensuomalaisten suullisen runouden alueellisten kulttuurien välisiä suhteita.

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Mitä ovat kieli- ja murrealueiden väliset erot ja samankaltaisuudet?
  • Miten paikalliset laulukulttuurit suhteutuvat toisiinsa runotyyppien, ilmaisutapojen ja poeettisten piirteiden tasoilla, kun huomioon otettaan myös tallennushistoria sekä suullisen kulttuurin vuorovaikutus kirjallisuuden kanssa?

Työ liittyy kiinteästi FILTER-hankkeessa tehtävään työhön. Tutkimusavustaja FM Sakari Korpikallio työstää hankkeessa kirjallisten kalevalamittaisten runojen korpusta, joka lisätään vaiheittain FILTER-hankkeen kokonaisaineistoon.

Suomen Akatemian rahoittama hanke (2021–2026, päätös nro. 346342) toimii SKS:n tutkimusosastolla. Kallio on affilioitunut myös Helsingin yliopistoon.

Julkaisuja:

  • Silvonen, Viliina & Kati Kallio (hyväksytty): Tradition and Ownership. Dispute about Karelian laments in Finland. Approaching Religion. Special issue about appropriation and religion, eds. Linda Annunen & Terhi Utriainen.
  • Kati Kallio, Maciej Janicki, Eetu Mäkelä, Liina Saarlo, Jukka Saarinen & Mari Sarv 2023: Eteneminen omalla vastuulla. Lähdekriittinen laskennallinen näkökulma sähköisiin kansanrunoaineistoihin. Elore 30(1): 59–90. https://doi.org/10.30666/elore.126008.
  • Janicki, Maciej & Kati Kallio & Mari Sarv 2023: Exploring Finnic written oral folk poetry through string similarity. Digital Scholarship in the Humanities 38(1): 180–194. https://doi.org/10.1093/llc/fqac034.
  • Kallio, Kati 2022: The Early History of Rhyme in Finnish Poetry. In Rhyme and Rhyming in Verbal Art, Language, and Song, eds. Venla Sykäri and Nigel Fabb. Helsinki: Finnish Literature Society, 99–116. https://doi.org/10.21435/sff.25.
  • Kallio, Kati & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä & Mari Sarv 2022: Recognizing intertextuality in the digital corpus of Finnic oral poetry: experiment with the Sampo cycle. In: Karl Berglund, Matti La Mela & Inge Zwart (eds.): Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022). CEUR Workshop Proceedings 3232: 279–287. http://ceur-ws.org/Vol-3232/paper26.pdf.
  • Sarv, Mari & Kati Kallio & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä 2021. Metric variation in the Finnic runosong tradition: A Rough Computational Analysis of the Multilingual Corpus. In: Petr Plecháč, Robert Kolár, Anne-Sophie Bories, Jakub Říha (Ed.). Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies (131−150). Prague: Institute of Czech Literature. https://doi.org/10.51305/ICL.CZ.9788076580336.09.

Lisätietoja

Kati Kallio

akatemiatutkija

Tutkimusosasto

Lue lisää Katista