Curriculum Vitae

Curriculum vitae

Kati Maria Henriikka Mikkola

 • syntymäaika 2.11.1977
 • syntymäpaikka: Lahti

Tieteelliset asiantuntijatehtävät | Julkaisut | Esitelmät ja luennot | Media

Oppiarvot

 • 2015 Folkloristiikan dosentti, Helsingin yliopisto.
 • 2010 Filosofian tohtorin tutkinto Turun yliopistossa pääaineena uskontotiede. Väitöskirja Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Tarkastettu Turun yliopistossa 12.12.2009.
 • 2000 Filosofian maisterin tutkinto Turun yliopistossa pääaineena uskontotiede. Pro gradu -tutkielma Isänmaan nousu. Isänmaallisuuden ulottuvuudet Topeliuksen Maamme kirjassa.
 • 1996 Ylioppilastutkinto. Tiirismaan lukio, Lahti.

Aineenopettajakelpoisuudet ja muu pedagoginen koulutus

 • 2017 Erillinen todistus Opetushallinnon tutkinnosta. Opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti tutkinto käsittää seuraavat osa-alueet: julkisoikeuden perusteet, yleis- ja kunnallishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja opetusalan hallinto.
 • 2011 Erillinen todistus suoritetuista kasvatustieteen syventävistä opinnoista (erityisesti ainedidaktiikka, uskonto). Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, erilliset opinnot.
 • 2004 Erillinen todistus suoritetuista psykologian perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus psykologiassa.
 • 2003 Erillinen todistus suoritetuista filosofian perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus filosofiassa.
 • 2001 Erillinen todistus suoritetuista elämänkatsomustieteen perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus elämänkatsomustiedossa.
 • 2000 Filosofian maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus luterilaisessa uskonnossa.

Nykyiset tehtävät 

 • Tutkija. 1.1.2017– Suomen Kulttuurirahaston myöntämä kolmivuotinen apuraha kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1860–1910-luvuilla käsittelevään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen.  

Tärkeimmät aiemmat tehtävät

 • Erityisasiantuntija, 1.10.–31.12.2016. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yleisötyön ja arkistopedagogiikan kehittämishanke Minusta jää jälki.
 • Tutkija,1.4.2015–30.9.2016. Koneen Säätiön rahoittama ja dosentti Pia Olssonin johtama tutkimushanke Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Tutkijatohtori, Suomen Akatemian rahoittama ja dosentti Anna Kuisminin johtama tutkimushanke Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800–luvun Suomessa. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto. 1.1.2012–31.3.2015. (Äitiys- ja vanhempainvapaalla 2.1.2014–12.10.2014.)
 • Tutkijatohtori, Suomen Akatemian rahoittama ja professori Lea Laitisen johtama tutkimushanke Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800–luvun Suomessa. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto. 1.1.2009–31.12.2011.
 • Tutkijakoulutettava. Opetusministeriön rahoittama Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu. 1.6.2005–31.5.2006, 1.1.2007–31.12.2008.
 • Tutkija. Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2004 väitöskirjatyöhön myöntämä vuoden apuraha. Käytetty vuosina 2005 ja 2006.
 • Projektitutkija. Suomen Akatemian rahoittama ja dosentti Laura Starkin johtama tutkimushanke Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa. Helsingin yliopisto. 1.8.2002–31.5.2004.
 • Tuntiopettaja (avoin yliopisto-opetus). Jyväskylän kesäyliopisto 2009, Alkio-opisto 2008, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2003–2008, Helsingin avoin yliopisto 2006–2007.
 • Tuntiopettaja (lukiokoulutus). Lahden Yhteiskoulun aikuislinja 2002–2006, Tiirismaan lukio 2002–2003.
 • Lukion lehtorin viransijainen. Tiirismaan lukio. 1.1.2001–31.7.2002.
 • Museoharjoittelija. Lahden historiallinen museo. Näyttelyt: Keisarin armeija (kesä 1997), Lennä Gagarin (kesä 1998), Kuninkaan miekka (kesä 1999).

Tieteelliset asiantuntijatehtävät

Yliopisto-opetus

 • Osallistuminen opintokokonaisuuden Arkistopedagogiikka ja kerrottu kulttuuriperintö suunnitteluun ja toteutukseen syksyllä 2015 (yhdessä Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus. Luentojen aiheet: Uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ja arkistopedagogiikan mahdollisuudet; Kerääjiä, informantteja ja yleisöä – SKS:n suhde kansaan eri aikoina; Opetusta yhteensä 8 tuntia, lisäksi lopputöiden ohjaus ja arviointi. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 7.9.2015. Aihe: Arkisto. 
 • Osallistuminen luentosarjan Rajanvetojen kulttuuriperintö suunnitteluun ja toteutukseen keväällä 2015 (yhdessä Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). Helsingin yliopisto, kansatiede. Luentojen aiheet: Orientoiva luento yhdessä Eija Starkin kanssa; Romanit suomalaisessa kansanperinteessä: kohteita vai kertojia?
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopisto 16.2.2015. Aihe: Arkisto.
 • Luento monitieteisen Kansa, kirjallistuminen ja sosiaaliset rajat 1800-luvun Suomessa -kurssin praktikumissa. Helsingin yliopisto, Helsinki, 25.11.2014. Aihe: Vastakarvaan kirjoittaminen – Kansankerääjien aineistot SKS:n kokoelmissa.
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopisto 9.11.2012. Aihe: Aitoa haluttiin, muutakin onneksi saatiin – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouskokoelmien muodostuminen.
 • Yliopistonlehtorin sijainen. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Uskonnonpedagogiikka. 23.3.–8.4.2010, 13.9.–17.9.2010.
 • Osallistuminen Helsingin yliopistossa järjestetyn monitieteisen Kansanihmiset ja kirjoittaminen -luentosarjan ja praktikumin suunnitteluun ja toteuttamiseen keväällä 2010 (yhdessä Kaisa Kaurasen, Anna Kuisminin, Lea Laitisen ja Kirsti Salmi-Niklanderin kanssa).
 • Luentosarjan suunnittelu ja toteutus: Islamin ja arabian kulttuurin peruskurssi. Avoin yliopisto: Jyväskylän yliopisto / Alkio-opisto, Korpilahti  2007.
 • Luentoja Turun yliopiston ja Turun avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisilla uskontotieteen perusopintojen kursseilla. Turun yliopisto / Turun avoin yliopisto / Alkio-opisto, Korpilahti, 2006, 2007, 2008. Luentojen aiheet: uskontotieteen perusteet; suomalainen kansanusko ja uskonto keskiajan Suomessa; Lähi-idän muinaisuskonnot: Egypti, Mesopotamia, Kreikka, Rooma, hellenismi; Lähi-idän uskonnot: juutalaisuus, kristinusko, islam.
 • Luentoja uskontotieteen aineopintoihin kuuluvilla kursseilla. Avoin yliopisto. Turun yliopisto / Jyväskylän yliopisto / Alkio-opisto (Korpilahti), 2007. Luentojen aihe: islam.
 • Luennot luentosarjassa Nationalism and the politics of the folk in the transition to modernity in Finland, Baltic Sea Region Studies Program, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto, 2002; 2004. Aiheet: Church and the Folk in the 19th Century Finnish Lutheranism; Lutheranism in the Construction of Finnishness in the late 19th Century.

Referee-lausunnot julkaisuista

 • Referee-lausuntoja tieteellisistä artikkeleista ja kirjoista seuraaville kustannusyhtiöille ja tieteellisille julkaisuille: Oral History Journal (kv) (2016), Tekniikan Waiheita (2016), Elore (2015), Kasvatus ja Aika (2015), Ethnos ry. (2015), Elore (2013), Folklore (kv) (2012), Tekniikan Waiheita (2012), Kasvatus ja Aika (2011), Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusosasto (2010), Kasvatus ja Aika (2008). Lausuntoja oppikirjoiksi tarjotuista teoksista: Otava (2015, 2009, 2007).

Tieteelliset luottamus- ja hallintotehtävät

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja luottamustehtävät

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunnan jäsen (alkaen 2011).
 • Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen (alkaen 2012; varajäsen 2011) ja Kekristä kansanjuhla -hankkeen ohjausryhmän jäsen (alkaen 2011), Mitä söin tänään -ruokapäiväkirjakeruun työryhmän jäsen (2013).
 • Reformaation merkkivuoden Tutkimusyhteyksien verkoston jäsen (alkaen 2014–). Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
 • Nuorten Akatemiaklubin jäsen lukuvuonna 2013–2014. Suomalainen Tiedeakatemia.
 • Päijät-Hämeen tutkimusseuran hallituksen jäsen 2007–2013.

Muita luottamus- ja asiantuntijatehtäviä

 • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n hallituksen jäsen (alkaen 2013, varajäsen 2011–2012).
 • Ylioppilastutkintolautakunnan apujäsen. 2015–
 • Asiantuntijana kuultavana lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämistä koskevassa uskonnon oppiaineen kuulemistilaisuudessa 4.2.2015. Opetushallitus.
 • Opetushallituksen johtaman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita valmistelevan uskonnon oppiainetyöryhmän jäsen (2012–2014).
 • Suomen Uskonnonopettajain Liitto ry:n (SUOL) lehden Synsyguksen päätoimittaja (2008–2013).
 • Tipalan Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja (2006–2013).
 • Lahden Runomaraton ry:n hallituksen jäsen (2010–2012).

Merkittävimmät ulkomaiset vierailut

 • Benin 2.11.2010–4.1.2011. Stipendiaattina suomalais-afrikkalaisessa kulttuurikeskuksessa Villa Karossa, Grand-Popossa.
 • Konferenssit, seminaarit ja kansainvälisten projektien työkokoukset: Bryssel 2015, Berliini 2013, San Francisco 2013, Tartto 2012, Bergen 2012, Reykjavik 2010, Kööpenhamina 2009, Lissabon 2008, Bremen 2007, Otepää 2006, Tartto 2005, Berliini 2004.

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja palkinnot

 • Nuorten Akatemiaklubin jäsen lukuvuonna 2013––2014. Suomalainen Tiedeakatemia.
 • Tekniikan Historian Seuran THS ry:n artikkelipalkinto 2011 parhaasta artikkelista Tekniikan Waiheita -refereejulkaisussa vuonna 2010.

Julkaisut

Monografiat

 • Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. 423 s.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore – The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s (Risto Blomsterin kanssa). – Journal of Finnish Studies 18(1). p. 11–45.
 • Kansanrunouden kokoelmat. Kerääjinä kuuliaisia avustajia ja visionäärejä. – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 413––463.
 • Mielen ja kielen muutoksia (Lea Laitisen kanssa). – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 337––378.
 • Johdanto (Lea Laitisen kanssa). – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 9–17.
 • Self-Taught Collectors of Folklore and their Challenge to Archival Authority – White Field, Black Seeds. Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (eds. Anna Kuismin & M. J. Driscoll). Helsinki: SKS 2013. Studia Fennica Litteraria. p. 146––157.
 • Uskonnolliset perustelut ja kansalaiskeskustelun etiikka (Juha Räikän kanssa). – John Rawlsin filosofia – Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa (toim. Jukka Mäkinen & Heikki Saxén). Helsinki: Gaudeamus 2013. s. 77––95.
 • Odotettavissa uhkaava tulevaisuus: Konepelon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ulottuvuudet. – Tekniikan Waiheita 4/2010, 5––17.
 • Mannonen, Ulla (1895–1958) kansanperinteen suurkerääjä. – Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (2010). Studia Biographica 4. Helsinki: SKS, 1997–. [http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/9630/]
 • New Clothing Fashions as Expressions of Modernization and Targets of Resistance. – Ethnologia Fennica vol. 36, 2009. s. 35–47.
 • Himotut ja halveksitut kulutustarvikkeet. Uusien kulutustottumusten vaikutukset suomalaisiin maalaisyhteisöihin 1800–luvun loppupuolella ja 1900–luvun alussa (Laura Starkin kanssa). – Historiallinen Aikakauskirja 1/2009. s. 4–17.
 • Maamme kirja Kalevalan tulkitsijana. – Kalevalan kulttuurihistoria (toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen). Helsinki: SKS 2008. s. 170–189.
 • Modernisaation vastavirrassa. Uutuuksien vastustuksen syitä ja keinoja modernisoituvassa Suomessa. – Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960 (toim. Hilkka Helsti, Laura Stark, Saara Tuomaala). Helsinki: SKS 2006. s. 169–212.
 • Suomen kehkeytyminen omaksi itsekseen. Herder ja Topeliuksen Maamme kirja. Teoksessa: Herder, Suomi ja Eurooppa. Toim. Kari Immonen ja Sakari Ollitervo. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006. s. 414–444.
 • Uskonto, isänmaa, isänmaausko. Uskonnollisen argumentaation ulottuvuudet Topeliuksen Maamme kirjassa. – Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista (toim. Outi Fingeroos, Minna Opas, Teemu Taira). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. Tietolipas 205. 209–244.

Muut tieteelliset artikkelit

 • Yhdet vielä Karjalalle! – Maailman paras maa (toim. Anu Koivunen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012. s. 92––127.
 • Jossittelun tiellä (Antti Kariston kanssa). – Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012 (toim. Kati Mikkola, Antti Karisto, Riitta Niskanen, Jukka Oksa). Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura 2012. s. 10––19.
 • Kansallinen on kansainvälistä, perinteinen on modernia. – Kuusenoksa ja lukinlanka. Sata vuotta judengtunnelmaa (toim. Tuija Vertainen ja Riitta Niskanen). Lahti: Lahden Kaupunginmuseo 2012. s. 243––261.
 • Paimenpojasta modernin kansakunnan rakentajaksi. Radioaseman vahtimestari ja perinteentallentaja E. J. Ekman. – Kansalaistahtoa ja vaikuttamista (toim. Birgitta Stjernvall-Järvi, Riitta Niskanen, Jukka Oksa, Ville Marjomäki). Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura 2011. s. 100–117.
 • Lectio: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. – Elore, vol. 17 – 1/2010. [http://www.elore.fi/arkisto/1_10/ajankoht_mikkola_1_10.pdf]
 • Uutuuksien pyhyys ja pahuus. – Kansanetiikkaa. Käsityksiä hyvästä ja pahasta (toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila, Ulla Piela). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005. Kalevalaseuran vuosikirja 84. s. 11–41.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (artikkelit ammattilehdissä ja yliopistollisissa oppikirjoissa)

 • Yksi matka päättyy, toiset matkat alkavat (pääkirjoitus). Synsygus 5/2013. s 2.
 • Kannatteleeko köysi sinua vai sinä köyttä? (pääkirjoitus). Synsygus 4/2013. s 2.
 • Uskontotieteilijän paratiisi (pääkirjoitus). Synsygus 3/2013. s 2.
 • Maailmanuskontojen yhteinen nimittäjä (pääkirjoitus). Synsygus 2/2013. s. 2.
 • Afrikka on suuri (pääkirjoitus). Synsygus 1/2013. s. 2.
 • Ihanteellisia imaameja ja huivipäisiä vaikuttajanaisia. – Synsygus 5/2012. 14––16.
 • Jeesus, maahanmuuttaja (pääkirjoitus). Synsygus 5/2012. s. 2.
 • Toriilla tavataan. – Synsygus 4/2012. 24––27.
 • Kaikkensa antaneita ja uudesti syntyneitä (pääkirjoitus). Synsygus 4/2012. s. 2.
 • Babylonista Siioniin ja takaisin (pääkirjoitus). Synsygus 3/2012. s.2.
 • Esihistoriallisen ajan uskonnon kivinen perintö. – Synsygus 2/2012. s. 16––17.
 • Kivi kiveä hioo (pääkirjoitus). Synsygus 2/2012. s. 2.
 • Vuoden uskonnonopettaja on Raija Väyrynen. – Synsygus 2/2012. s. 11.
 • Siilipuolustuksesta sillanrakennukseen (pääkirjoitus). Synsygus 1/2012. s. 2.
 • Suomessa on kuuma (pääkirjoitus). Synsygus 5/2011. s. 2.
 • Pysyvästi nykyhetkessä – Äiti Amman kohtaaminen muutti Taavi Kassilan elämän. – Synsygus 4/2011. s. 11–13.
 • Ruusujen aika. (Kirsi Hännisen ja Emilia Melonin kanssa). – Synsygus 4/2011. s. 6–7.
 • Enkeli nimeltä Kati (pääkirjoitus). Synsygus 4/2011. s. 2.
 • Tabunmurtajat (pääkirjoitus). Synsygus 3/2011. s. 2.
 • Veden voima vodoussa. Synsygus 2/2011. s. 16.
 • Tunne toveris (pääkirjoitus). Synsygus 2/2011. s. 2.
 • Monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus. –Yhteiskuntafilosofia (toim. Juha Räikkä). Kuopio: UNIpress 2010. s. 156–174.
 • Mikkola, Kati 2010. Oppikirjan kuva ei ole somiste. Tähdellistä 2/2010. Verkkolehti. [http://www3.otava.fi/tahdellista/wp/?p=695]
 • Hämmennyksestä oivallukseen – kuvien käyttö opetuksessa. – Tähdellistä 1/2010. Verkkolehti. [http://www3.otava.fi/tahdellista/wp/?p=387]
 • Uskontodialogi vaatii asennetta! – Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen (toim. Heidi Rautionmaa). Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 2010. s. 20–23.
 • Missä se pyhä on? (pääkirjoitus). Synsygus 5/ 2010. s. 2.
 • Vapautuen vanhaksi (pääkirjoitus). Synsygus 4/ 2010. s. 2.
 • Pyhä häpy (pääkirjoitus). Synsygus 3/ 2010. s. 2.
 • Köyhyyden Janus-kasvot (pääkirjoitus). Synsygus 2/ 2010. s. 2.
 • Kaksinpuheluita (pääkirjoitus). Synsygus 1/2010. s. 2.
 • Kalmalinjan tuolla puolen (pääkirjoitus). Synsygus 5/2009. s. 2.
 • Minä tanssin hänen auringossaan (pääkirjoitus). Synsygus 4/2009. s. 2.
 • Tulevaisuus tehdään nyt (pääkirjoitus). Synsygus 3/2009. s. 2.
 • Kirkko tarvitsee kasvoja. – Synsygus 3/2009. s. 22–24.
 • Vieläkö vaatteet kertoo aatteet? (pääkirjoitus). Synsygus 2/2009. s. 2.
 • Puusta pitkään ja hartaasti (pääkirjoitus). Synsygus 1/2009. s. 2.
 • Meitä viihdytetään – Mutta viihdymmekö me? (pääkirjoitus). Synsygus 5/2008. s. 2.
 • Nykyajan vaivaisukko vastaa puhelinsoittoon. – Synsygus 5/2008. s. 30.
 • Kenen kanssa murrat leipäsi? (pääkirjoitus). Synsygus 4/2008. s. 2.
 • Lukion opettajat huolissaan yo-kysymysten linjasta. – Synsygus 4/2008. s. 6–7.
 • Tuohesta (pääkirjoitus). Synsygus 3/2008. s. 2.
 • Köyhien suojelija Antonius Padovalainen. – Synsygus 3/2008. s. 23.
 • Synsyguksen salaisuus (pääkirjoitus). Synsygus 2/2008. s. 2.
 • Uskonnollinen muutos Suomessa. – Moniuskontoinen koulu oppimisympäristönä (toim. Arto Kallioniemi, Juha Luodeslampi). LK-kirjat 2008. s. 35–65.
 • Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma. – Opetan uskontoa alakoulussa (toim. Juha Luodeslampi, Sari Nevalainen). Helsinki: LK-kirjat 2007. s. 41–66.
 • Elämän malja – Sanoja uusille ylioppilaille. – Synsygus 3/2006. s. 10.

Oppikirjat, opettajanoppaat ja sähköiset materiaalit

 • Lackström K., Mikkola K., Mäkelä S., Soikkeli, V.: Kaiku II: Kristinusko maailmassa. Otava 2016. 122 s.
 • Lackström K., Mikkola K., Mäkelä S., Soikkeli, V.: Kaiku I: Uskontojen maailma. Helsinki: Otava  2015. 126 s.
 • Lackström K., Mikkola K., Mäkelä S., Soikkeli, V.: Kaiku I: Harjoituksia. Helsinki: Otava  2015. 63 s.
 • Mikkola, Kati. Länsiafrikkalainen uskonnollisuus: Vodun, kristinusko ja islam. Sähköinen opetusaineisto. Helsinki: Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL 2012.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K.: Portti VI–V (VJ). Sähköinen opettajan materiaali. Helsinki: Otava 2012.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K.: Portti: Lukion uskonto. V kurssi. Helsinki: Otava 2012. 226 s.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K.: Portti: Lukion uskonto. IV kurssi. Helsinki: Otava 2011. 226 s.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K.: Portti III (VJ). Sähköinen opettajan materiaali. Helsinki: Otava 2010.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Päiviö, H.: Portti: Lukion uskonto. III kurssi. Opettajanopas. Helsinki: Otava 2010. 198 s.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Luodeslampi, J., Repo, H.: Portti. Lukion uskonto III kurssi. Helsinki: Otava 2010. 206 s.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Repo H.: Portti II (VJ). Sähköinen opettajan materiaali. Helsinki: Otava 2009.
 • Airaksinen, T., Honkaheimo, M., Mikkola, K., Repo, H.: Portti: Lukion uskonto. II kurssi. Opettajanopas. Helsinki: Otava 2009. 209 s.
 • Airaksinen, T., Honkaheimo, M., Mikkola, K., Repo, H.: Portti. Lukion uskonto. II kurssi. Helsinki: Otava 2009. 216 s.
 • Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Repo H.: Portti I (VJ). Sähköinen opettajan materiaali. Helsinki: Otava 2009.
 • Airaksinen, T., Honkaheimo, M., Mikkola, K., Repo, H.: Portti: Lukion uskonto. I kurssi. Opettajanopas. Helsinki: Otava 2009. 228 s.
 • Peltomaa, H., Ahlqvist, S., Ahokas, A., Apponen, O., Kekki, K., Mikkola, E., Oilinki, Marja., Seitola, T., Hedman, A., Mattila, A., Mikkola, K, Rytkönen, O.: Psykologian verkot. Käsikirja. Heinola: Opintoverkko 2008. 527 s.
 • Airaksinen, T., Honkaheimo, M., Mikkola, K., Repo, H.: Portti. Lukion uskonto. I kurssi. Helsinki: Otava 2008. 178 s. (2. painos 2010)
 • Peltomaa, H., Mikkola, E., Apponen, O., Kekki, K., Mikkola, K., Oilinki, M., Ahlqvist, S., Ahokas, A., Hedman, A., Mattila, A., Rytkönen, O.: Psykologian verkot. Lukion kurssit 2 ja 3. Ihmisen kehitys ja kognitio. Heinola: Opintoverkko 2007. 157 s.

Konferenssi- ja seminaariraportit

 • Tarvitaanko Suomeen imaamikoulutusta? – Synsygus 2/2012. s. 23––24.
 • Dialogia ja tee se itse -uskontoja. – Synsygus 2/2012. s. 8––10.
 • Uskonnoilla edistetään ja alistetaan. Synsygus 3/2011. s. 9–13.
 • Kirjallisuuden sosiaalihistoriaa monitieteisesti ja alhaalta päin. – Avain 3/2010. s. 84–85.
 • Taiteen malja on ylitsevuotavainen (Laura Paljakan kanssa). – Synsygus 5/2010. s. 6–8.
 • Kirjahistorian monipuolisuus avautuu alhaalta päin – SHARP-konferenssi Helsingissä 17.–20.8.2010. Kasvatus & aika 3/2010. Verkkolehti. [http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=303]
 • (Mies)näkökulmia reformaation jälkeiseen kristillisyyteen (Outi Raunio-Hannulan kanssa). – Synsygus 4/2010. s. 10–12.
 • Kulttuurien kerrostumissa. Uskonnonopettajat Yad Vashemissa Israelissa (Juha Luodeslammen kanssa). – Synsygus 2/2008. s. 28–31.
 • Uskontotieteilijät uskonnonopetuksen toimijoina ja tutkijoina. Konferenssiterveisiä Bremenistä. – Synsygus 1/2008. s. 12–14.
 • Mitä eurooppalaisen kansalaiskasvatuksen haasteet merkitsevät uskonnonopetuksessa? ICCS-konferenssi Viron Otepäässä 5.–9.7.2006 (Liisa Franssila-Ylisen kanssa). – Synsygus 5/2006. s. 10–12.
 • Lahden kalansaalis (Katri Kekin kanssa). – Synsygus 5/2006. 8.
 • 70 kertaa seitsemän läpi neulansilmän! Uskonnonopettajien syyspäivät Lahdessa 16.– 17.9.2006 (Katri Kekin kanssa). – Synsygus 2/2006. s. 38.
 • Neutraalisuus ja sitoutuneisuus uskonnonopetuksessa: sekä että vai joko tai? Tartossa syyskuussa 2005 järjestetyn FBI-konferenssin antia (Liisa Franssila-Ylisen kanssa). – Synsygus 1/2006. s. 36–37.

Yleistajuiset artikkelit

 • Puolesta vai vastaan? Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat (Juha Räikän kanssa). –  Mitä se sulle kuuluu? – Nuoren elämän valinnat puntarissa (toim. Liisa Martikainen) Tallinna: United Press Global 2015.  s. 177–200.
 • Suomalaisuutta myötä- ja vastavirtaan. – Miten minusta tuli uskontotieteilijä? Verkkoantologia. 2013. Suomen Uskontotieteellinen Seura.
 • Katsomusopetuksen malli vähemmistö- ja historiapolitiikkana. – Niin & Näin. 1/2013.
 • Puolesta hengen ja heimon vai maan? – Hiidenkivi 1/2012. s. 18–19.
 • Perinteenkerääjät ja verkottuva Kansanrunousarkisto. – Hiidenkivi 3/2011. s. 38–39.
 • Päättömiä hevosia ja perkeleen puhallustorvia. – Hiidenkivi 2/2010. s. 6–9.
 • Vanhan kouluni sä saat (Leena Ripatti-Torniaisen kanssa). – Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä (toim. Kati Mikkola, Leena Ripatti-Torniainen). Lahti: Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry 2009. s. 10–15.
 • Kalevalaisten siipien kantama. Kansanperinteenkerääjä Ulla Mannosen matkassa. – Pirta 3/2008. s. 22–23.
 • Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat. ”Puolesta vai vastaan?” (Juha Räikän kanssa). – Minä nuori nainen (toim. Liisa Martikainen). Kuopio: UNIpress 2007. s. 121–147.
 • Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat. ”Puolesta vai vastaan?” (Juha Räikän kanssa). – Minä nuori mies (toim. Liisa Martikainen). Kuopio: UNIpress 2007. s. 137––163
 • Uudet muodit ja agraari arki. – Hiidenkivi 5/2007. s. 11–14.

Blogikirjoitukset

Vähäisiä lisiä. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi, ISSN 2341-7285):

Kirja-arviot

 • Henkisen tien letkajenkka – Taavi Kassilan tulkinta Bhagavad-Gitasta. (Arvio Taavi Kassilan käännöksestä ja tulkinnasta, Bhagavad-Gita – Jumalainen laulu, 2011). – 2/2013. 13––15.
 • Työläistausta velvoittaa. (Arvio Kirsti Salmi-Niklanderin, Sami Suodenjoen ja Taina Uusitalon toimittamasta artikkelikokoelmasta Lukeva ja kirjoittava työläinen, 2010.) – Elore, vol. 19 – 2/2012. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/mikkola.pdf]
 • Afrikan olemus avautuu puskataksin penkiltä. (Arvio Juha Vakkurin kirjoista Afrikan poikki, 2009 ja Afrikan ympäri, 2012) – Synsygus 1/2013. 18––19.
 • Taiteen ja uskonnon kohtauspisteitä (Arvio Liisa Väisäsen ja Juha Luodeslammen kirjoista Uskosta taiteeseen, 2010 ja Jouluseimen tarina, 2009). Synsygus 5/2010. s. 23.
 • Luterilaisen Suomen lähtölaskenta. (Arvio Jyri Komulaisen ja Mika Vähäkankaan toimittamasta teoksesta Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja monet uskonnot, 2009). Synsygus 5/2009. s. 41–43.
 • Naisia kansalaisuuden keittiöissä. (Arvio Tiina Mahlamäen väitöskirjasta Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tulkinta, 2005). Elore, vol. 13 – 1/2006. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_06/mik1_06.pdf]
 • Missä ovat hyvän taiteen rajat? (Arvio Jari Julan toimittamasta teoksesta Taiteen etiikka, 2007). Hiidenkivi 5/2007. s. 49–50.

Tieteelliset ja yleistajuiset toimitetut teokset

 • Lea Laitinen & Kati Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1370. 2013. 558 s.
 • Kati Mikkola, Antti Karisto, Riitta Niskanen, Jukka Oksa (toim.) Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura ry. 2012. 124 s.
 • Tuija Kakko, Kati Mikkola, Tuulikki Norrlin (toim.): Runoja leipälaatikosta. Lahden Runomaraton ry. 2011. 144 s.
 • Kati Mikkola & Leena Ripatti-Torniainen (toim.): Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä. Lahti: Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry 2009. 198 s.

Esitelmät, luennot, alustukset, paneelikeskustelut ja puheenjohtajuudet

 • Sessio ”Arkistot ja museot suomalaisuuden rajojen vetäjänä” (puheenjohtaja , Eija Starkin kanssa). – Rajat: VIII Kulttuurintutkimuksen päivät, Oulun yliopisto. 4.12.2015.
 • Kieli- ja kulttuurivähemmistöjen roolit Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanperinneaineistoissa (esitelmä). – Rajat: VIII Kulttuurintutkimuksen päivät, Oulun yliopisto, 3.–4.12.2015. 
 • Kerääjiä, informantteja ja yleisöä – SKS:n suhde kansaan eri aikoina (luento). – Arkistopedagogiikka ja kerrottu kulttuuriperintö -kurssi. Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus. 16.11.2015.
 • Uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ja arkistopedagogiikan mahdollisuudet (luento). – Arkistopedagogiikka ja kerrottu kulttuuriperintö -kurssi. Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus. 28.9.2015.
 • Kieli- ja kulttuurivähemmistöjen roolit suomalaisen kansanperinteen kategoriassa (alustus). – SKS:n kesäkoulu, Helsinki 24.9.2015.
 • Arkisto (luento). Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssi. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 7.9.2015.
 • Kansallisten vähemmistöjen roolit suomalaisen kansanperinteen kategoriassa (alustus). Folkloristiikan tutkijaseminaari, Helsingin yliopisto 11.5.2015.
 • Can ’strange’ be authentic? Roma folklore in the diaries of a Finnish labourer (esitelmä). – Interdisciplinary colloquium: Constructing the self. Linguistic and historical perspectives on identity and authenticity in egodocuments and other writings ‘from below’, Vrije Universiteit Brussel, April 25, 2015. (kv)
 • Journalismin, taiteen ja populaarikulttuurin kuvastot uuden opetussuunnitelman mukaisessa uskonnonopetuksessa (luento). – Katolisen uskonnon opettajien koulutustilaisuus. Katekeettinen keskus, Helsinki 18.4.2015.
 • Romanit suomalaisessa kansanperinteessä – kohteita vai kertojia (luento).  – Rajanvetojen kulttuuriperintö -kurssi. Helsingin yliopisto, kansatiede.  23.3.2015.
 • Mikä uskonnonopetuksessa muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä? (alustus). – Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaoksen järjestämä seminaari uskonnonopetuksesta ja uuden opetussuunnitelman perusteista. Opetushallitus, Helsinki. 13.3.2015. 
 • Rajanvetojen kulttuuriperintö (luento Eija Starkin kanssa). – Rajanvetojen kulttuuriperintö -kurssi. Helsingin yliopisto, kansatiede.  9.3.2015.
 • Arkisto (luento).  – Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssi. Helsingin yliopisto, Helsinki 16.2.2015.
 • Vastakarvaan kirjoittaminen – Kansankerääjien aineistot SKS:n kokoelmissa (luento). – Kansa, kirjallistuminen ja sosiaaliset rajat 1800-luvun Suomessa -kurssin praktikum. Helsingin yliopisto, Helsinki, 25.11.2014.
 • Popular perspectives on secularisation in the late 19th and early 20th century Finland (esitelmä).  – Conference: Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity, University of Helsinki, August 20–22 2014. (kv)
 • Näkökulma IHME-teokseen 2014 (Yael Bartanan elokuva True Finn – Tosi suomalainen) (esitelmä). IHME-nykytaidefestivaali, Vanha ylioppilastalo, Helsinki, 5.4.2014.
 • Miten kansankirjoittajat muuttavat käsitystämme 1800-luvusta? (keskustelu). – Keskustelua teoksesta Kynällä kyntäjät, haastateltavana Lea Laitisen kanssa, haastattelijana Ilona Pikkanen. Helsingin Kirjamessut, Tiedetori, 24.10.2013.
 • Moniuskontoinen paneeli (puheenjohtaja). – Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämä Tulevaisuuden uskonnonopetus – Kulttuurit kohtaavat koulussa -seminaari Helsingissä 25.10.2013. Paneelissa keskustelijoina Tapio Divyam Dasa, Liisa Franssila-Ylinen, Kari Louhivuori, Sirpa Okulov ja Suaad Onniselkä.
 • Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina (esitelmä). – Nuorten Akatemiaklubi. Suomalainen Tiedeakatemia. 21.10.2013. [video osoitteessa: http://www.youtube.com/watch?v=BgCLF7zc-nM; materiaali osoitteessa: http://www.acadsci.fi/akatemiaklubi/2013_2014/akatemiaklubi_mikkola.pdf]
 • Muuttuiko mieli, muuttuiko kieli? – Uskonnollisuuden muodonmuutoksia kansankirjoittajien teksteissä pitkällä 1800-luvulla (alustus). – SKS:n kesäkoulu ”Valta, kielimuodot ja puhemaailmat”, Helsinki 12.–13.9.2013.
 • Saturday Morning Session (puheenjohtaja). – The Agents and Artefacts of Vernacular Literacy Practices in Late Pre-Modern Europe. Berlin, Germany, June 13 – June 15, 2013. (kv)
 • Institutional History ‘from below’ – Finnish Folklore Archives as a Field of Rival Views (esitelmä). – Society of Scandinavian Studies (SASS) Annual Meeting, San Francisco, California 2–4.5.2013. (kv)
 • Kiertomatka pyhille paikoille. Muutos, pysyvyys ja uskontojen vuorovaikutus pyhissä tiloissa (luento). – Espoon uskonnonopettajien kerho, Kustannusyhtiö Otava 17.4.2013.
 • Islam (luento). – Kolmannen iän yliopiston luentosarja ”Uskonnot ja niiden merkitys ihmisen ja yhteiskunnan muovaajana” Haminan kansalaisopistossa 10.4.2013.
 • Lahden toteutumattomat tulevaisuudet. Mennään bussilla! (esitelmä). – Yrittäjä-teemaverkoston tapaaminen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation. 3.4.2013.
 • Vodun (luento). – Kolmannen iän yliopiston luentosarja ”Uskonnot ja niiden merkitys ihmisen ja yhteiskunnan muovaajana” Haminan kansalaisopistossa 13.2.2013.
 • Länsi-Afrikan vodun (luento). – Sibelius-lukio, Helsinki 12.2.2013.
 • Toteutumattomat tulevaisuudet (esitelmä). – Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirjan julkistamistilaisuus Lahden Muotohuoltamolla 27.11.2012.
 • Katse toteutumattomiin tulevaisuuksiin (esitelmä). – Lahden tiedepäivä ”Think global, act local”. Työryhmä: Innovaatiotoiminta ja organisaatioiden kehittäminen. Fellmannia, Lahti 27.11.2012.
 • Kansanrunouden keruu risteävien intressien kenttänä – 1800-luvun kansankerääjien visiot tallentamisen arvoisesta kulttuurista (alustus). – Folkloristiikan tutkijaseminaari, Helsingin yliopisto 12.11.2012.
 • Aitoa haluttiin, muutakin onneksi saatiin – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouskokoelmien muodostuminen (luento). – Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssi, Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopisto 9.11.2012.
 • Kristinuskon pyhät tilat ja arkkitehtuuri – Miten pyhät tilat kotoutetaan? (luento), Miten pyhä aika ja jumaluus määrittävät pyhää tilaa? (luento), Uskontojen vuorovaikutus pyhissä tiloissa (luento). – Uskonnonpedagogisen instituutin järjestämä Uskonnonopetus kulttuurisena kansalaistaitona -koulutus teemalla ”Uskonnolliset tilat oppimisympäristönä”, Tampere 7.11.2012.
 • Länsi-Afrikan vodun (esitelmä). – Lahden seudun uskonnonopettajien kerho, Lahti, 6.11.2012.
 • Uskonnon opetus ja perusopetuksen uudistuvat opetussuunnitelmat -seminaari (pienryhmän vetäjä). – Opetushallitus, Helsinki 31.10.–1.11.2012.
 • Mitä on vodun? (luento). – Etelä-Tapiolan lukio, Espoo 25.10.2012.
 • Milloin kulttuurisesta ilmiöstä tulee perinnettä? (esitelmä). – Aleksis Kiven päivän kulttuuriaamukahvit, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahden Aikuiskoulutuskeskus 10.10.2012.
 • Kulttuurin kirjallistumisen ja yhteiskunnan maallistumisen kognitiiviset vaikutukset – Onko kansankirjoittajien kirjoituksista evidenssiksi? (alustus). – SKS:n kesäkoulu ”Tutkimuksen hypoteesit ja tulokset” kulttuurikeskus Sofiassa, Helsinki 28.9.2012.
 • Kristinuskon pyhät tilat ja arkkitehtuuri (luento), Katsauksia muiden uskontojen pyhiin tiloihin (luento). – Uskonnonpedagogisen instituutin järjestämä Uskonnonopetus kulttuurisena kansalaistaitona -koulutus teemalla ”Uskonnolliset tilat oppimisympäristönä”, Oulu 14.9.2012 ja Helsinki 9.10.2012.
 • Finnish Literature Society and Self-Taught Folklore Collectors (esitelmä). – 85th Anniversary Conference of the Estonian Folklore Archives, “Archives and Communities” in Tartu, Estonia, September 24–25 2012. (kv)
 • Onko kansankerääjästä kirjailijaksi? Kirjallisen kentän ovia ja kynnyksiä (esitelmä). – Kirjoittamisen traditiot kirjallisuuden reunalla -seminaari, Rajaseudun kirjoituskulttuurit ja traditiot -projektin järjestämä seminaari Itä-Suomen yliopistossa, Joensuu 20.9.2012.
 • Kirjoittajaseminaari (puheenjohtaja). – Lahden Runomaraton ry:n 30-vuotis juhlaseminaari. Fellmannia, Lahti. 17.8.2012.
 • Contesting archival authority. Self-taught folklore collectors in the late 19 the century and early 20th century Finland (esitelmä). – The 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics, “Dynamics of Cultural Differences”, in Bergen, Norway, June 18–21 2012. (kv)
 • Panel “Practices of Contestation: producing cultural knowledge ‘from below’” (puheenjohtaja, Pia Olssonin kanssa). – The 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics, “Dynamics of Cultural Differences”. In Bergen, Norway, 21.6.2012. (kv)
 • Vodou nykypäivän Länsi-Afrikassa (esitelmä). – Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry:n kevätseminaari. Suomen Lähetysseura, Helsinki 21.4.2012.
 • Aina ei saa mitä tilaa – 1800-luvun itseoppineet perinteenkerääjät kuuliaisina avustajina ja itsepäisinä visionääreinä (alustus). – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkijaseminaari, Helsinki 20.4.2012.
 • Jugendaika tavallisen kansan näkökulmasta (esitelmä). – Kuusenoksa ja lukinlanka: Sata vuotta jugendtunnelmaa -luentosarja. Lahden historiallinen museo, Lahti 10.4.2012.
 • Vastustajat valokeilaan – Uutuuksien vastustuksen uskonnolliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset ulottuvuudet (konferenssin yleisluento). – 1800–luvun tutkimuksen verkoston 4. vuosikonferenssi "Modernin kohtaaminen 1800–luvulla / 1800–talet och mötet med det moderna". Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 26.1.2012.
 • SKS:n aineistot ja niiden hyödyntäminen tutkimushankkeissa (alustus). – Keskustelutilaisuus SKS:n tutkimustoiminnasta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 24.1.2012.
 • Työmies Vilho Itkosen julkisuusstrategia (esitelmä). – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen järjestämä seminaari "Kansan kirjoitustoiminta ja sanomalehtien maaseutukirjoittajat 1800–luvulla". Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 12.1.2012.
 • Vodou Länsi-Afrikassa (luento). – Etelä-Tapiolan lukio, 15.12.2011.
 • Paimenpojasta modernin kansakunnan rakentajaksi. Radioaseman vahtimestari ja perinteentallentaja E. J. Ekman (esitelmä). – Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirjan julkistamistilaisuus Muotohuoltamolla Lahdessa. 29.11.2011.
 • Kansankerääjät arkiston keruuintressien haastajina (esitelmä). – Kenttien kutsu – Kenttätutkimus ja keruu tämän päivän perinteen- ja kulttuurintutkimuksessa. Asiantuntijaseminaari Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. 10.11.2011.
 • Muuttuva suomalainen uskonnollisuus ja uskonnollinen kenttä (luentoja). – Katsomusaineiden ydinainesanalyysi ja didaktiikka. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. 3.11.2011.
 • Vodou tämän päivän Länsi-Afrikassa (luento). – Ikäihmisten yliopiston luentosarja "Uskonnot ja niiden merkitys ihmisen ja yhteiskunnan muovaajana" Wellamo-opistossa Lahdessa 11.10.2011.
 • Kansantieto ja kiistämisen käytännöt (esitelmä Eija Starkin kanssa). – Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen seminaari Tiedepäivä 2011, Merkityksiä ja merkillisyyksiä 20.5.2011.
 • Vodou-uskontojen jäljillä Länsi-Afrikassa (esitelmä). – Tipalan Seniorit ry:n vuosikokousesitelmä. Tiirismaan koulu, Lahti 23.3.2011.
 • ”Vodou paremman ja kirkkaamman maailman puolesta” – Nykypäivän vodou Länsi-Afrikassa / Länsiafrikkalaisen kristinuskon teitä, totuuksia ja elämää (luentoja). – Kustannusyhtiö Otavan lukion uskonnonopettajille järjestämä koulutustilaisuus. Helsinki 12.2.2011.
 • Kuvien käytön mahdollisuudet ja haasteet vieraiden uskontojen opetuksessa (esitelmä). – Ainedidaktinen symposium "Koulu ja monet kulttuurit". Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos 11.2.2011.
 • Istunto Uusia kohtaamispaikkoja (puheenjohtaja). – 1800–luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi Sääty, ryhmä, luokka, liike – 1800–luvun rajat ja rajojen ylitykset. Tieteiden talo, Helsinki 28.1.2011.
 • Tieteen päivät – Arjen arvoitus (paneelikeskustelu). – Professori Lea Laitisen johtama paneelikeskustelu ”Allakasta nettiin, arkkiveisusta blogiin”. Helsingin yliopisto 14.1.2011. Muina keskustelijoina Jyrki Hakapää ja Anna Kuismin.
 • Mathilda Grönqvistin (os. Österberg) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle lähettämät kirjoitukset (alustus Anna Kuisminin kanssa). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kirjallisuusarkisto 26.10.2010.
 • Kansanrunousarkiston intressit ja kansankerääjien arkinen valta. Näkökulmia 1930–luvun kyselyaineiston tutkimukseen (alustus). – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkijaseminaari Perinteen tulkit, kansakunnan rakentajat ja kansainväliset virtaukset. 24.9.2010.
 • Session “Oral Tradition and Vernacular Literacy” (puheenjohtaja) – The Eighteenth Annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), “Book Culture from Below”, in University of Helsinki, Finland, 20.8.2010.
 • Non-professional folklore collectors as nation-builders in late 19th century and early 20th century Finland (esitelmä). – The Eighteenth Annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), “Book Culture from Below”, in University of Helsinki, Finland, 17.–20.8.2010. (kv)
 • Uskonnonopetus tänään – eilisen ja huomisen valossa (esitelmä). – Kirkkohallituksen kouluasiain sihteeri Markku Holman eläkkeelle jäämisen johdosta järjestetty juhlaseminaari ”Uskonnonopetus ja politiikka” Helsingin yliopistossa 25.5.2010.
 • Myötä- ja vastavirtaan – lähiluvun kaksi suuntaa (esitelmä). – Suomen Kansantietouden Tutkijain V kevätkoulu (aiheena Metodit). Tieteiden talo, Helsinki 21.5.2010.
 • Kirkkohistorian juonet ja jännitteet – miten historia avataan nykyisyydestä / Arkinen ja ikuinen vuoropuhelussa – työkaluja eettisten keskustelujen jäsentämiseen (luentoja). – Kustannusyhtiö Otavan lukion uskonnonopettajille järjestämät koulutustilaisuudet. Kuopio 20.2.2010 ja Helsinki 6.3.2010.
 • Uskonnollinen argumentaatio muistelukerronnassa (esitelmä). – Suomen Uskontotieteellisen Seuran järjestämä Uskontotieteen päivä ”Uskonto ja muisti”. Tieteiden talo, Helsinki 5.2.2010.
 • Kansanihmiset ja painetun sanan vastustus (alustus). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 19.1.2010.
 • Changes or Continuities? Modernization, Secularization, and Nationalism (esitelmä). – The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS), Explorative Workshop II. Writing identities and ideologies – evaluation of theories and methods, Kööpenhamina 4.12.2009. (kv)
 • Säädytöntä pukeutumista – Naisten uudet pukeutumismuodit ja niiden vastustus 1800–luvun lopun ja 1900–luvun alun suomalaisissa maalaisyhteisöissä (esitelmä). Naistutkimuspäivät, ”Säädynmukaista kuluttamista” –työryhmä, Turku 21.11.2009.
 • Kilpakumppaneita vai liittolaisia? Uskontotieteen näkökulmia nationalismin ja uskonnon suhteeseen (alustus). – Helsingin yliopiston sosiaalihistorian laitoksen Nationalismi-seminaari 10.11.2009.
 • Työskentely julkaisuprosessissa (julkinen keskustelu kustannustoimittaja Johanna Ilmakunnaksen kanssa). – Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n ja Helsingin yliopiston järjestämä, etnologeille ja kansatieteilijöille suunnattu ”Uskalla kirjoittaa, julkaise rohkeasti” -kirjoittajakoulutus. Helsingin yliopisto 29.10.2009.
 • Aikamme uskonnolliset ilmiöt (luento). – OPEKO:n ja Uskonnonpedagogisen instituutin järjestämä ”Uskontojen maailma” -koulutus. Tampere 24.10.2009.
 • Ohjaajan ja ohjattavan painimatto – ohjauksen solmukohtia ja ratkaisuja (julkinen keskustelu professori Veikko Anttosen kanssa). – Humanistisen alan väitöskirjojen ohjaajien koulutustilaisuus. Turun yliopisto 15.10.2009.
 • Itseoppineet kansanperinteen kerääjät kansakunnan rakentajina (esitelmä). – Lahden seudun sukututkijat ry:n kuukausikokous. Lahti 21.9.2009.
 • Kuvat kertovat, me tulkitsemme (luento Juha Luodeslammen kanssa). – Suomen uskonnonopettajien liitto ry:n syysseminaari. Turku 12.9.2009.
 • Concept of common people (esitelmä). – The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS–HS), Explorative Workshop I. Between Categories – Evaluation of Concepts and Data, Kiljava 4.6.2009. (kv)
 • Tulevaisuutta vastaan! Uutuuksien vastustamisen syitä ja keinoja modernisoituvassa Suomessa (esitelmä). – Lahden seudun akateemisten naisten kokous. Lahti 11.5.2009.
 • Kansankerääjät kansakunnan rakentajina (alustus). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto 17.3.2009.
 • Guruilla kylässä – Välähdyksiä Intiasta (luento). – Lahden seudun uskonnonopettajien kerho, täydennyskoulutustilaisuus. Kannaksen lukio, Lahti 7.3.2009.
 • Taanilan sauna (paneelikeskustelu). – Kustannusyhdistyksen järjestämä ja Hannu Taanilan vetämä paneelikeskustelutilaisuus teoksesta Kalevalan kulttuurihistoria. Muina keskustelijoina Pertti Karkama, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Yrjönkatu 18, Helsinki. 3.12.2008.
 • Tutkijan kulkureittejä (luento). – Kannaksen lukion filosofian opiskelijoille järjestetty tilaisuus. Lahti 18.11.2008.
 • Tieteen mikä-mikä-maa. Kulkureittejä monitieteisyyteen ja tieteidenvälisyyteen (esitelmä). – Kielitieteiden tutkijakoulun kesäkoulu. Turku 21.8.2008.
 • Modernisaation vastavirrassa. Uutuuksien vastustamisen syitä ja keinoja 1800–luvun lopun ja 1900–luvun alun Suomessa (esitelmä). – Lahden Rotary-klubin kokous. Lahden Seurahuone 14.3.2008.
 • Nation-Building and Self-Taught Folklore Collectors in Early 20th Century Finland (esitelmä) – The European Social Science History Conference, Lisbon, Portugal, 25.2.–1.3.2008. (kv)
 • Religious Argumentation in the Construction of Finnishness (esitelmä) – The Conference of the Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW) and the European Association for the Study of Religions (EASR) Plurality & Representation – Religion in Education, Culture and Society, at the University of Bremen, Germany, 23.–27.9.2007. (kv)
 • Uutuuksien pyhyys ja pahuus – Kansan suhtautuminen uusiin aatteisiin ja innovaatioihin modernisoituvassa Suomessa (esitelmä). – Lahden seudun sukututkijat ry:n vuosikokous. Lahden yliopistokeskus 19.3.2007.
 • Väitöstutkimuksen esittely (alustus). – Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun seminaari. Joensuun yliopisto 22.–23.2.2007.
 • Väitöstutkimukseni esittely (alustus). – Päijät-Hämeen tutkimusseura ry:n tutkimuspiiri. 14.11.2006.
 • Kivenkääntäjä Matti ja Herderin henki. Topeliuksen Maamme kirja herderiläisen kansallisuusajattelun välittäjänä (alustus). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto 4.9.2006.
 • Class Tensions, Generation Gap and Public Schooling. Perspectives on the Finnish Folk School System in the Late 19th and the Early 20th Centuries (esitelmä) – The 13th Summer School of Cultural Studies in University of Jyväskylä, Finland, 7.–9.6.2006. (kv)
 • Herder ja salotöllien suomalaiset (esitelmä). – Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan järjestämä Studia generalia -tilaisuus. 27.4.2006 Turun yliopisto.
 • Väitöskirjani dispositio (alustus). – Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun järjestämä seminaari-istunto. Joensuun yliopisto 2.3.2006.
 • Kansanperinteen kerääjien ja SKS:n välisistä suhteista 1930–luvulla (alustus). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto 14.2.2006.
 • Sukupuoli teemakyselyssä. SKS: n Kansantieto-lehden kyselyn tarkastelu sukupuolen presentoimisen näkökulmasta (alustus). – Seminar arranged by the School of Cultural Interpretations, the Gender System Graduate School and Deparment of History, University of Joensuu ”Gender and National Scholarship”. University of Joensuu 3.11.–4.11.2005.
 • Folk Schools as Reforming the Borders of the Public and the Private in the late 19th Century’s Finland (esitelmä). – The 14th Congress of the ISFNR in Tartu, Estonia, 26.–31.7.2005. (kv)
 • The Folk School System in the Construction of the Finnish Nation 1866–1917 (esitelmä) – The European Social Science History Conference, Berlin, Germany, 24.–27.3.2004. (kv)
 • Väitöstutkimuksen esittely (alustus). – Annan salonki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto 15.3.2004.
 • Kulttuurisen todellisuuden rakentuminen muistelukerronta-aineistoissa (alustus). – Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun symposium ”Multidisciplinarity and the Cultural Construction of Reality”. Joensuun yliopisto, Mekrijärven tutkimuskeskus 13.–14.2.2004.
 • Church and the Folk in the 19th Century Finnish Lutheranism (luento) – Nationalism and the politics of the folk in the transition to modernity in Finland, Baltic Sea Region Studies Program, Faculty on Humanities, University of Turku. 2004. (kv)
 • SKS :n Uudet elämänmuodot -aineiston luonne, rajoitukset ja mahdollisuudet (alustus). – Kulttuurin tutkimuksen päivät (muistitieto-ryhmä). Helsinki (TAIK) 13.12.2003.
 • Sivistysideologian ja tekniikan vastustuksen syitä ja keinoja modernisoituvassa Suomessa. (esitelmä) – ”Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960” -seminaari. Helsinki, Tieteiden talo 14.11.–15.11.2003.
 • Väitöstutkimuksen tutkimusaineiston esittely (alustus). – Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun symposium ”Aineistosta tutkimukseksi”. Jyväskylä 26.5.–27.5.2003.
 • Kansalaiseksi kasvamassa. Kansakoululaitos kansakunnan rakentajana Suomessa 1866–1917 (alustus). – Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun seminaari. Siuntion Suitia 21.2.–22.2.2003.
 • Lutheranism in the Construction of Finnishness in the late 19th Century (luento) – Nationalism and the politics of the folk in the transition to modernity in Finland, Baltic Sea Region Studies Program, Faculty on Humanities, University of Turku. 2002. (kv)

Media

Medialle annetut haastattelut

 • Miksi joulua vietetään? Joulunvietto: Joulussa on monta kulttuurillista kerrosta.  –  Karjalainen 24.12.2015.
 • Millaista katsomusopetusta kouluissa tarvitaan ja miksi? – YLE Radio Suomi, Ajantasa. 9.6.2015.
 • Tunnetko kekripukin ja römppäviikon? – ”Mystisyys ja valomagia”. Karjalainen, 17.10.2014.
 • Kekri ja syyslomien alkaminen. YLE Radio Uutiset 11.10.2014.
 • Ketä nykymuotoinen uskonnonopetus palvelee? – YLE Radio 1, Horisontti. 24.11.2013. Haastattelijana Simo Alastalo.
 • Maamme kirjassa suomalaisia yhdistää asuinalue ja historia. Talonpoikaissääty edusti kymmenesosaa maaseudun väestöstä. – Eläkeläinen 4/2013. Haastattelija: Juha Drufva.
 • Onko filosofialla annettavaa suomalaisille? – Yle Puhe, Perttu Häkkinen. 15.5.2013. Haastattelijana Panu Hietaneva.
 • Ei se onnistu kuitenkaan. – Kansan Uutiset Viikkolehti. 3.5.2013. Haastattelijana Juha Drufva.
 • Ruokapäivä-keruu. – Radio Nostalgia. 11.4.2013. Haastattelijana Markus Parkkinen.
 • Kerro mitä ruokaa ostit ja söit. – Maaseudun tulevaisuus. 5.4.2013. Haastattelijana Tarja Halla.
 • Rahvas piti Kalevalaa ”Lurppu kirjana”. – Kansan Uutiset Verkkolehti. 28.2.2013. Haastattelijana Juha Drufva.
 • Hallituksen päätös uudesta perusopetuksen tuntijaosta. – YLE TV 1, YLE Uutisten pääuutislähetys. 27.6.2012.
 • Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tulevaisuus. – YLE Radio 1, Kultakuume. 26.6.2012. Haastattelijana Tuomas Karemo.
 • Uudet keksinnöt herättivät pelkoa. – Sana plus. Tammikuu 2011. Haastattelijana Hellevi Pouta.
 • Uskonnonopetus ja perusopetuksen tuntijakoon kaavaillut muutokset. – Suomi-TV, Pulssi. 24.10.2010. Haastattelijana Hannu Nyman.
 • Katse reaaliaikaa syvemmälle. Uskontotieteilijä Kati Mikkola löytää kansakuntamme rakentamisesta kiinnostavia uskomuksia. – Etelä-Suomen Sanomat 3.7.2010. Haastattelijana Noora Laaksonen.
 • Pahan hengen villityksiä ja herrojen juonia. – Turun Sanomat 9.5.2010. Haastattelijana Ritva Setälä.
 • Uutuuksien vastustus 1800–luvulla. – YLE Radio 1, Kultakuume. 9.2.2010. Haastattelijana Jukka Mikkola.
 • Taistelu tulevaisuudesta. – Kymen Sanomat 17.1.2010. Haastattelijana Petra Tynninen.
 • Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä -teos on ilmestynyt. – YLE Lahden radio 26.3.2009. Haastattelijana Mikko Tuomikoski.
 • Tiirismaan kouluun liittyvän muistelukerronnan kokoaminen. –YLE Lahden radio. 25.3.2008. Haastattelijana Mikko Tuomikoski.
 • Päivän vieras. – Radio dei. 23.1.2008. 50 minuutin suora lähetys.
 • Modernisaatioprosessin jännitteet. – YLE Radio 1, Kultakuume 1.2.2007. Haastattelija Riikka Lampinen.