Curriculum Vitae

Kati Maria Henriikka Mikkola (s. 1977)

Julkaisut | Esitelmät

Oppiarvot ja arvonimet

2015 Folkloristiikan dosentti, Helsingin yliopisto. 22.12.2015.

2010 Filosofian tohtorin tutkinto Turun yliopistossa pääaineena uskontotiede. Väitöskirja Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Tarkastettu Turun yliopistossa 12.12.2009.

2000 Filosofian maisterin tutkinto Turun yliopistossa pääaineena uskontotiede. Pro gradu -tutkielma Isänmaan nousu. Isänmaallisuuden ulottuvuudet Topeliuksen Maamme kirjassa.

1996 Ylioppilastutkinto. Tiirismaan lukio, Lahti.

Aineenopettajakelpoisuudet ja muu koulutus

2018 Työpaikkaohjaajakoulutus (5 osp). Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

2017 Erillinen todistus Opetushallinnon tutkinnosta. Opetushallituksen määräämien perusteiden mukaisesti tutkinto käsittää seuraavat osa-alueet: julkisoikeuden perusteet, yleis- ja kunnallishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja opetusalan hallinto.

2011 Erillinen todistus suoritetuista kasvatustieteen syventävistä opinnoista (erityisesti ainedidaktiikka, uskonto). Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, erilliset opinnot.

2004 Erillinen todistus suoritetuista psykologian perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus psykologiassa.

2003 Erillinen todistus suoritetuista filosofian perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus filosofiassa.

2001 Erillinen todistus suoritetuista elämänkatsomustieteen perus- ja aineopinnoista. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Aineenopettajakelpoisuus elämänkatsomustiedossa.

2000 Filosofian maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta.  Aineenopettajakelpoisuus evankelisluterilaisessa uskonnossa.

Nykyiset tehtävät

Viestintäjohtaja. 3.1.2022– Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tärkeimmät aiemmat tehtävät

Opetusneuvos. 1.3.2019–31.12.2021. Opetushallitus.

Tutkija. 1.1.2017–29.2.2019 Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotinen apuraha kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1860–1910-luvuilla käsittelevään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen.

Erityisasiantuntija. 1.10.–31.12.2016. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yleisötyön ja arkistopedagogiikan kehittämishanke Minusta jää jälki.

Tutkija. 1.4.2015–30.9.2016. Koneen Säätiön rahoittama ja dosentti Pia Olssonin johtama tutkimushanke Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tutkijatohtori. 1.1.2012–31.3.2015. (Äitiys- ja vanhempainvapaalla 2.1.2014–12.10.2014.) Suomen Akatemian rahoittama ja dosentti Anna Kuisminin johtama tutkimushanke Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto.

Tutkijatohtori / projektitutkija. 1.1.2009–31.12.2011. Suomen Akatemian rahoittama ja professori Lea Laitisen johtama tutkimushanke Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa. Helsingin yliopisto / Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto.

Tutkijakoulutettava. Opetusministeriön rahoittama Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu. 1.6.2005 – 31.5.2006, 1.1.2007–31.12.2008.

Tutkija. Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2004 väitöskirjatyöhön myöntämä vuoden apuraha. Käytetty vuosina 2005 ja 2006.

Projektitutkija. Suomen Akatemian rahoittama ja dosentti Laura Starkin johtama tutkimushanke Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Helsingin yliopisto. 1.8.2002–31.5.2004.

Tuntiopettaja (avoin yliopisto-opetus). Jyväskylän kesäyliopisto 2009, Alkio-opisto 2008, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2003–2008, Helsingin avoin yliopisto 2006–2007.

Tuntiopettaja (lukiokoulutus). Lahden Yhteiskoulun aikuislinja 2002–2006, Tiirismaan lukio 2002–2003.

Lukion lehtorin viransijainen. Tiirismaan lukio. 1.1.2001–31.7.2002.

Museoharjoittelija. Lahden historiallinen museo. Näyttelyt: Keisarin armeija (kesä 1997), Lennä Gagarin (kesä 1998), Kuninkaan miekka (kesä 1999).

Asiantuntija- ja opetustehtävät

Yliopisto-opetus:

 • Osallistuminen Suomen uskonnollinen kenttä verkkokurssin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (yhdessä Tuija Laineen ja Maija Penttilän kanssa). Aiheet: Makro- ja mikrotason näkökulmia suomalaisen uskonnollisuuden muutosprosesseihin; Uskonnonvapaus. Helsingin Avoin yliopisto, Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot. 2.5.–15.8.2018.
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistot. Helsingin yliopiston taidehistorian opintopiiri 3.11.2017.
 • Työelämäkurssin vastaava opettaja keväällä 2016. Kurssin suunnittelu ja toteutus yhdessä Eerika Koskinen-Koiviston ja Eija Starkin kanssa. Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus.
 • Osallistuminen opintokokonaisuuden Arkistopedagogiikka ja kerrottu kulttuuriperintö suunnitteluun ja toteutukseen syksyllä 2015 (yhdessä Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus. Luentojen aiheet: Uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ja arkistopedagogiikan mahdollisuudet; Kerääjiä, informantteja ja yleisöä – SKS:n suhde kansaan eri aikoina; Opetusta yhteensä 8 tuntia, lisäksi lopputöiden ohjaus ja arviointi. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 7.9.2015. Aihe: Arkisto. 
 • Osallistuminen luentosarjan Rajanvetojen kulttuuriperintö suunnitteluun ja toteutukseen keväällä 2015 (yhdessä Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). Helsingin yliopisto, kansatiede. Luentojen aiheet: Orientoiva luento yhdessä Eija Starkin kanssa; Romanit suomalaisessa kansanperinteessä: kohteita vai kertojia? Luentoja yhteensä 3 tuntia.
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopisto 16.2.2015. Aihe: Arkisto. 
 • Luento monitieteisen Kansa, kirjallistuminen ja sosiaaliset rajat 1800-luvun Suomessa -kurssin praktikumissa. Helsingin yliopisto, Helsinki, 25.11.2014. Aihe: Vastakarvaan kirjoittaminen – Kansankerääjien aineistot SKS:n kokoelmissa. Luentoja 2 tuntia.
 • Luento Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -kurssilla. Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, Helsingin yliopisto 9.11.2012. Aihe: Aitoa haluttiin, muutakin onneksi saatiin – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouskokoelmien muodostuminen. Luentoja 2 tuntia.
 • Yliopistonlehtorin sijainen. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Uskonnonpedagogiikka. Maaliskuussa, huhtikuussa ja syyskuussa 2010. Luentoja ja seminaareja yhteensä 54 tuntia.
 • Osallistuminen Helsingin yliopistossa järjestetyn monitieteisen Kansanihmiset ja kirjoittaminen -luentosarjan ja praktikumin suunnitteluun ja toteuttamiseen keväällä 2010 (yhdessä Kaisa Kaurasen, Anna Kuisminin, Lea Laitisen ja Kirsti Salmi-Niklanderin kanssa). Luentoja ja praktikumeja yhteensä 4 tuntia.
 • Luentosarjan suunnittelu ja toteutus: Islamin ja arabian kulttuurin peruskurssi. Avoin yliopisto: Jyväskylän yliopisto / Alkio-opisto, Korpilahti  2007. Luentoja 24 tuntia ja kirjatentit.
 • Luentoja Turun yliopiston ja Turun avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisilla uskontotieteen perusopintojen kursseilla. Turun yliopisto / Turun avoin yliopisto / Alkio-opisto, Korpilahti, 2006, 2007, 2008. Luentojen aiheet: uskontotieteen perusteet; suomalainen kansanusko ja uskonto keskiajan Suomessa; Lähi-idän muinaisuskonnot: Egypti, Mesopotamia, Kreikka, Rooma, hellenismi; Lähi-idän uskonnot: juutalaisuus, kristinusko, islam. Luentoja 60 tuntia ja kirjatentit (2006 opetus järjestettiin osittain verkkokurssina).
 • Luentoja uskontotieteen aineopintoihin kuuluvilla kursseilla. Avoin yliopisto. Turun yliopisto / Jyväskylän yliopisto / Alkio-opisto (Korpilahti), 2007. Luentojen aihe: islam. Luentoja 30 tuntia, kirjatentit ja kotiesseet.
 • Luennot luentosarjassa Nationalism and the politics of the folk in the transition to modernity in Finland, Baltic Sea Region Studies Program, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto, 2002; 2004. Aiheet: Church and the Folk in the 19th Century Finnish Lutheranism; Lutheranism in the Construction of Finnishness in the late 19th Century. Luentoja englanniksi 4 tuntia.

Lukio-opetus:

 • Tuntiopettaja. Lahden Yhteiskoulun aikuislinja 2002–2006 (opetettavat aineet: uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto).
 • Tuntiopettaja. Tiirismaan lukio 2002–2003 (opetettavat aineet: uskonto, psykologia).
 • Lukion lehtorin viransijainen. Tiirismaan lukio. Tammikuu 2001 – heinäkuu 2002 (opetettavat aineet: uskonto, psykologia, filosofia).

Opettajien täydennyskoulutus:

 • Opetusneuvoksen työkuvaan kuuluvat asiantuntijapuheenvuorot erilaisissa opettajille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa vuosina 2019–2021.
 • Luento Vodou koulujen uskonnon-opetuksessa – Miksi ja mitä? – Tampereen seudun uskonnonopettajien täydennyskoulutus, Koulutuskeskus Valo, Ylöjärvi 12.12.2017.
 • Uskonnon työpajan vetäminen (Risto Aikosen kanssa) – Opetushallituksen järjestämä koulutus Uudistuva pedagogiikka ja ylioppilaskoe. Helsinki, 30.10. 2017.
 • Luento Viisi kulmaa kuvaan. – Lue kuvaa -koulutus uskonnonopettajille, Agricola. Savonlinna 11.10.2017, Mikkeli 12.10.2017.
 • Esitelmä ”Minä olin siellä” – arkistopedagogisia näkökulmia sisällissodan käsittelyyn. – Synkkä menneisyys – aineistoja sisällissodan käsittelyyn koulussa, opettajien pedagoginen iltapäivä, Espoon kaupunginmuseo, Näyttelykeskus WeeGee. 21.9.2017.
 • Esitelmä Sähköisen kokeen rakenne, tehtävätyypit ja monimediaiset aineistot (Mari Huotarin kanssa). Sähköisen yo-kokeen tehtävätyypit ja arviointi – SUOL ry:n, SOOL ry:n ja YTL:n yhteinen koulutus uudistuvasta ylioppilaskokeesta, Helsinki 3.2.2017.
 • Luento katolisen uskonnon opettajille suunnatussa koulutustilaisuudessa. Katekeettinen keskus, Helsinki 18.4.2015. Aihe: Journalismin, taiteen ja populaarikulttuurin kuvastot uuden opetussuunnitelman mukaisessa uskonnonopetuksessa.
 • Luentoja uskonnonopettajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa Uskonnonopetus kulttuurisena kansalaistaitona. Uskonnonpedagoginen instituutti, Seurakuntaopisto, Tampere 7.11.2012; Helsinki, 9.10.2012; Oulu 14.9.2012. Aihe: Uskonnolliset tilat oppimisympäristönä.
 • Luentoja katsomusaineiden opettajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa Katsomusaineiden ydinainesanalyysi ja didaktiikka. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. 3.11.2011. Aihe: Muuttuva suomalainen uskonnollisuus ja uskonnollinen kenttä.
 • Luentoja uskonnonopettajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa Uskontojen maailma. OPEKO ja Uskonnonpedagoginen instituutti, Tampere, 24.10.2009. Aihe: aikamme uskonnolliset ilmiöt.
 • Luentoja Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry:n ja Lahden seudun uskonnonopettajien kerhon seminaareissa: Helsinki, Lahti 2012. Aihe: Vodou Beninissä.
 • Luentoja Kustannusyhtiö Otavan järjestämissä uskonnonopettajien täydennyskoulutuksissa: Helsinki 2013; Helsinki 2011; Kuopio, Helsinki 2010. Aiheet: pyhät tilat; vodou Länsi-Afrikassa; kirkkohistoria; etiikka; taiteen ja populaarikulttuurin kuvien käyttö uskonnonopetuksessa.

Opetus ikäihmisten yliopistossa:

 • Luentoja kolmannen iän yliopiston luentosarjalla ”Uskonnot ja niiden merkitys ihmisen ja yhteiskunnan muovaajana” Haminan kansalaisopistossa. Hamina 2013. Aiheet: Vodou; islam.
 • Luento ikäihmisten yliopiston luentosarjalla ”Uskonnot ja niiden merkitys ihmisen ja yhteiskunnan muovaajana” Wellamo-opistossa. Lahti 2011. Aihe: Vodou Länsi-Afrikassa.

Referee-lausunnot julkaisuista

Referee-lausuntoja tieteellisistä artikkeleista ja kirjoista seuraaville kustannusyhtiöille ja tieteellisille julkaisuille: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2022), Avain (2021), Sananjalka (2021), Kalevalaseura (2021), Ethnologia Europaea (kv) (2020), Historisk Tidskrift för Finland (2018), Journal of Finnish Studies (kv) (2017), Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamo (2017, 2010), Oral History Journal (kv) (2016), Tekniikan Waiheita (2016, 2012), Elore (2015, 2013), Kasvatus ja Aika (2015, 2011, 2008), Ethnos ry. (2015), Folklore (kv) (2012).

Lausuntoja oppikirjoiksi tarjotuista teoksista: Otava (2021, 2020, 2019, 2015, 2009, 2007).

Nykyiset asiantuntijatehtävät ja tieteelliset luottamus- ja hallintotehtävät

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen (2019–). Lisäksi uskonnon jaoksen asiantuntijajäsen 2015–, tehtävänlaadintaryhmän puheenjohtaja 2016–, A1-valiokunnan puheenjohtaja ja Ylioppilastutkintolautakunnan johtoryhmän jäsen 2017–

Tieteellisen verkkojulkaisun Eloren artikkelitoimittaja. (2019–)

Luonnon kirjan suomennosten kriittisten editioiden hankkeen johtoryhmän jäsen, yhteistyöhanke: Svenska litteratursällskapet i Finland ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (2018–)

Muita luottamus- ja asiantuntijatehtäviä

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n hallituksen jäsen (2018–) ja varapuheenjohtaja (2019–).

Kansanmusiikki-instituutti ry:n neuvottelukunnan jäsen (2018–).

Talonpoikaiskulttuurisäätiön gradupalkinnon valitsija 2020.

Opetushallituksen rahoittaman ”Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus” -tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsen (2019–2021). Helsingin yliopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ”21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen” tutkimus- ja kehittämishankkeen arviointiryhmän jäsen (2018–2021). Itä-Suomen yliopisto & Helsingin yliopisto.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n puheenjohtaja (2016–2019, hallituksen jäsen 2013–, varajäsen 2011–2012).

Opetushallituksen johtaman lukion opetussuunnitelman perusteita valmistelevan uskonnon oppiainetyöryhmän jäsen (2018–2019).

Maamme kirjan suomennosten kriittisten editioiden hankkeen johtoryhmän jäsen, yhteistyöhanke: Svenska litteratursällskapet i Finland ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (2016–2018)

Nuorten Akatemiaklubin jäsen lukuvuonna 2013–2014. Suomalainen Tiedeakatemia.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunnan jäsen (2011–2021).

Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen (2012–2016; varajäsen 2011).

Reformaation merkkivuoden Tutkimusyhteyksien verkoston jäsen (2014–2016). Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Asiantuntijana kuultavana lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämistä koskevassa uskonnon oppiaineen kuulemistilaisuudessa 4.2.2015. Opetushallitus.

Opetushallituksen johtaman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita valmistelevan uskonnon oppiainetyöryhmän jäsen (2012–2014).

Peruskoulun uskonnon valtakunnallisen päättökokeen palkittavien valitsija, Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry.  (2013, 2014).

Suomen Uskonnonopettajain Liitto ry:n (SUOL) lehden Synsyguksen päätoimittaja (2008–2013).

Päijät-Hämeen tutkimusseuran hallituksen jäsen (2007–2013).

Tipalan Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja (2006–2013).

Lahden Runomaraton ry:n hallituksen jäsen (2010–2012).

Merkittävimmät ulkomaiset vierailut ja palkinnot

Kokushikan yliopisto, Tokio. 18.5.–9.6.2019. Vieraileva tutkija.

Tarton yliopisto ja Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartto. 4.9.–27.9.2016. Vieraileva tutkija.

2011. Tekniikan Historian Seuran THS ry:n artikkelipalkinto parhaasta artikkelista Tekniikan Waiheita -refereejulkaisussa vuonna 2010.

Benin 2.11.2010–4.1.2011. Stipendiaattina suomalais-afrikkalaisessa kulttuurikeskuksessa Villa Karossa, Grand-Popossa.

Julkaisut

Monografiat (väitöskirja)

Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. 423 s.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Vähemmistöjen roolit muuttuvassa arkistopolitiikassa – Perinnekokoelmien etnisiä ja kielellisiä rajanvetoja Suomessa ja Virossa – Arkistot ja kulttuuriperintö (toim. Outi Hupaniittu ja Ulla-Maija Peltonen). Tietolipas 268. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021. s. 166–210.

Miten kansasta tulee vernakulaari? Kansanrunoudentutkimuksen, kirjallisuushistorian ja kansankirjoittajien tutkimuksen kansakuva 1820-luvulta 2010-luvulle (Niina Hämäläisen, Ilona Pikkasen ja Eija Starkin kanssa). – Elore https://journal.fi/elore/article/view/89069/54056?acceptCookies=1

Uskonnolliset, yhteiskunnalliset ja moraaliset uhkakuvat. Säädynmukaisen pukeutumisen murtuminen 1800- ja 1900-luvun taitteen Suomessa. – Säädyllistä ja säädytöntä. Pukeutumisen historiaa renessanssista 2000-luvulle (toim. Anna Niiranen ja Arja Turunen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019. s. 147–178.

Suullisen perinteen pelastajista kulttuuriperinnön tuottajiksi ja tulkitsijoiksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kouluyhteistyö 1800-luvulta tähän päivään. – J@rgonia 17, (33). Helan tutkijat ry. 2019. s. 36–64. Osoitteessa: http://jargonia.fi/wp-content/uploads/2019/07/4_Jargonia_33_artikkeli_Mi... // http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201907033549

Minority Cultures and the Making of Cultural Heritage Archives in Finland (Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). – Ethnologia Europaea 49:1, 2019. p. 58–73.

Kohtaamisia tien päällä ja arkistossa. Työmies Matti Simolan romaniperinneaineistot (Risto Blomsterin kanssa).  – Sattumalta Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97 (toim. Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman). Helsinki: SKS, Helsinki, 2018. s. 37–64.

Kenen perinnettä? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa (Risto Blomsterin kanssa). – Etnomusikologian vuosikirja 28 (toim. Meri Kytö, Kim Ramstedt & Heidi Haapoja-Mäkelä). Suomen Etnomusikologinen Seura SES. 2017. s. 1–40. Osoitteessa: https://etnomusikologia.journal.fi/

Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia (Mikko Pollarin kanssa). – Historiallinen Aikakauskirja 4/2016. s. 402–414.

Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore – The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s (Risto Blomsterin kanssa). – Journal of Finnish Studies 18(1). 2014. p. 11–45.

Kansanrunouden kokoelmat. Kerääjinä kuuliaisia avustajia ja visionäärejä. – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 413–463.

Mielen ja kielen muutoksia (Lea Laitisen kanssa). – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 337–378.

Johdanto (Lea Laitisen kanssa). – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 9–17.

Self-Taught Collectors of Folklore and their Challenge to Archival Authority – White Field, Black Seeds. Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (eds. Anna Kuismin & M. J. Driscoll). Helsinki: SKS 2013. Studia Fennica Litteraria. p. 146–157.

Uskonnolliset perustelut ja kansalaiskeskustelun etiikka (Juha Räikän kanssa).  – John Rawlsin filosofia – Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa (toim. Jukka Mäkinen & Heikki Saxén). Helsinki: Gaudeamus 2013. s. 77–95.

Odotettavissa uhkaava tulevaisuus: Konepelon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ulottuvuudet. – Tekniikan Waiheita 4/2010, 5–17.

Lectio: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. – Elore, vol. 17 – 1/2010. [http://www.elore.fi/arkisto/1_10/ajankoht_mikkola_1_10.pdf]

Mannonen, Ulla (1895–1958) kansanperinteen suurkerääjä. – Kansallisbiografia-verkkojulkaisu 2010. [http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/9630/]

New Clothing Fashions as Expressions of Modernization and Targets of Resistance. – Ethnologia Fennica vol. 36, 2009. s. 35–47.

Himotut ja halveksitut kulutustarvikkeet. Uusien kulutustottumusten vaikutukset suomalaisiin maalaisyhteisöihin 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa (Laura Starkin kanssa). – Historiallinen Aikakauskirja 1/2009. s. 4–17.

Maamme kirja Kalevalan tulkitsijana. – Kalevalan kulttuurihistoria (toim. Ulla Piela, Seppo  Knuuttila, Pekka Laaksonen). Helsinki: SKS 2008. s. 170–189.

Modernisaation vastavirrassa. Uutuuksien vastustuksen syitä ja keinoja modernisoituvassa Suomessa. – Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960 (toim. Hilkka Helsti, Laura Stark, Saara Tuomaala). Helsinki: SKS 2006. s. 169–212.

Suomen kehkeytyminen omaksi itsekseen. Herder ja Topeliuksen Maamme kirja. – Herder, Suomi, Eurooppa. Toim. Kari Immonen ja Sakari Ollitervo. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006. s. 414–444.

Uskonto, isänmaa, isänmaausko. Uskonnollisen argumentaation ulottuvuudet Topeliuksen Maamme kirjassa. – Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista (toim. Outi Fingeroos, Minna Opas, Teemu Taira). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. Tietolipas 205. 209–244.

Muut tieteelliset artikkelit

Moniarvoinen Lahti – Muistoja ja tulkintoja 1900-luvun alkupuoliskon kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja uskonnollisesta kirjosta. – 100 askelta Lahdessa. Lahtelaista elämänmenoa itsenäisessä Suomessa (toim. Riitta Niskanen). Lahti: Lahden Kaupunginmuseo 2017. s. 184–221.

Yhdet vielä Karjalalle! – Maailman paras maa (toim. Anu Koivunen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012. s. 92–127.

Jossittelun tiellä (Antti Kariston kanssa). – Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012 (toim. Kati Mikkola, Antti Karisto, Riitta Niskanen, Jukka Oksa). Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura 2012. s. 10–19.

Kansallinen on kansainvälistä, perinteinen on modernia. – Kuusenoksa ja lukinlanka. Sata vuotta jugendtunnelmaa (toim. Tuija Vertainen ja Riitta Niskanen). Lahti: Lahden Kaupunginmuseo 2012. s. 243–261.

Paimenpojasta modernin kansakunnan rakentajaksi. Radioaseman vahtimestari ja perinteentallentaja E. J. Ekman.  – Kansalaistahtoa ja vaikuttamista (toim. Birgitta Stjernvall-Järvi, Riitta Niskanen, Jukka Oksa, Ville Marjomäki). Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura 2011. s. 100–117. 

Uutuuksien pyhyys ja pahuus. – Kansanetiikkaa. Käsityksiä hyvästä ja pahasta (toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila, Ulla Piela). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005. Kalevalaseuran vuosikirja 84. s. 11–41.

Selvitykset

Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä (Harri Rinta-ahon kanssa). Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018.

Artikkelit yliopistollisissa oppikirjoissa ja yleistajuisissa tietokirjoissa

Millaista osaamista uskonnon opetuksella tavoitellaan? – Uskonnon opetuksen tavoitteet perusopetuksessa ja lukiossa. Tarhurit 2021. Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto 70 vuotta (toim. Risto Aikonen). Joensuu: Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto ry. 2021. s. 29–45.

Laaja-alainen osaaminen ja sen arviointi oppiaineita yhdistävissä opintojaksoissa (Teijo Koljosen ja Hanna Pohjosen kanssa). Uutta LOPSia rakentamassa (toim. Kimmo Koskinen). Lukion kehittämisverkoston julkaisu #2. Helsinki: Opetushallitus 2020. 4 s. https://opetushallitus.mobiezine.fi/zine/9/article-1393

Arkistopedagogiikalla monilukutaito haltuun. – Monilukutaitoa oppimassa (toim. Minna Harmanen & Mikko Hartikainen). Helsinki: Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2019:2. s. 149–155.

Monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus. – Yhteiskuntafilosofia (toim. Juha Räikkä). Päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta teoksesta. Kuopio: UNIpress 2018. s. 167–188.

Uskonnosta opettaminen.  – Uudistuva uskonnon opetus (toim. Pekka Iivonen & Virpi Paulanto). Helsinki: Kirjapaja 2017. 11–34.

Puolesta vai vastaan? Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat (Juha Räikän kanssa). –  Mitä se sulle kuuluu? – Nuoren elämän valinnat puntarissa (toim. Liisa Martikainen) Tallinna: United Press Global 2015.  s. 177–200. (Uusi versio teoksissa Minä nuori nainen ja Minä nuori mies ilmestyneestä artikkelista.)

Monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus. – Yhteiskuntafilosofia (toim. Juha Räikkä). Kuopio: UNIpress 2010. s. 156–174.

Uskontodialogi vaatii asennetta! – Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen (toim. Heidi Rautionmaa). Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 2010. s. 20–23. 

Vanhan kouluni sä saat (Leena Ripatti-Torniaisen kanssa). – Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä (toim. Kati Mikkola, Leena Ripatti-Torniainen). Lahti: Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry 2009. s. 10–15.

Uskonnollinen muutos Suomessa. – Moniuskontoinen koulu oppimisympäristönä (toim. Arto Kallioniemi, Juha Luodeslampi). LK-kirjat 2008. s. 35–65.

Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat. ”Puolesta vai vastaan?” (Juha Räikän kanssa). – Minä nuori nainen (toim. Liisa Martikainen). Kuopio: UNIpress 2007. s. 121–147.

Nuoret ja yhteiskunnalliset arvovalinnat. ”Puolesta vai vastaan?” (Juha Räikän kanssa). – Minä nuori mies (toim. Liisa Martikainen). Kuopio: UNIpress 2007. s. 137–163. 

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma. – Opetan uskontoa alakoulussa (toim. Juha Luodeslampi, Sari Nevalainen). Helsinki: LK-kirjat 2007. s. 41–66.

Oppikirjat, opettajanoppaat, harjoituskirjat ja sähköiset oppimateriaalit

Kauranen, K. Mikkola, K.: Kynällä kyntäjät – digitaalinen oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2018. https://kynallakyntajat.finlit.fi/

Lukion uskonnon oppikirjasarja Valo, lukion uskonto (Tiina Airaksisen ja Eija Suokon kanssa). Helsinki: Otava 2015–2018.

Peruskoulun uskonnon oppikirjasarja Kaiku (Kirsi-Maria Lackströmin, Saara Mäkelän ja Vesa Soikkelin kanssa). Helsinki: Otava 2015–2016.

Mikkola, Kati. Länsiafrikkalainen uskonnollisuus: Vodun, kristinusko ja islam. Sähköinen opetusaineisto. Helsinki: Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL 2012.

Lukion uskonnon oppikirjasarja Portti ( Tiina Airaksisen, Marja Honkaheimon, Hannele Repon ja Juha Luodeslammen kanssa). Helsinki: Otava 2008–2012.

Peltomaa, H., Ahlqvist, S., Ahokas, A., Apponen, O., Kekki, K., Mikkola, E., Oilinki, Marja., Seitola, T., Hedman, A., Mattila, A., Mikkola, K, Rytkönen, O.: Psykologian verkot. Käsikirja. Heinola: Opintoverkko 2008. 527 s. 

Peltomaa, H., Mikkola, E., Apponen, O., Kekki, K., Mikkola, K., Oilinki, M., Ahlqvist, S., Ahokas, A., Hedman, A., Mattila, A., Rytkönen, O.: Psykologian verkot. Lukion kurssit 2 ja 3. Ihmisen kehitys ja kognitio. Heinola: Opintoverkko 2007. 157 s.

Tieteelliset ja yleistajuiset toimitetut teokset

Lea Laitinen & Kati Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1370. 2013. 558 s.

Kati Mikkola, Antti Karisto, Riitta Niskanen, Jukka Oksa (toim.) Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura ry. 2012. 124 s. 

Tuija Kakko, Kati Mikkola, Tuulikki Norrlin (toim.): Runoja leipälaatikosta. Lahti: Lahden Runomaraton ry. 2011. 144 s.

Kati Mikkola & Leena Ripatti-Torniainen (toim.): Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä. Lahti: Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry 2009. 198 s.

Valikoima yleistajuisia artikkeleita

Entä jos Kalevala olisi uskonnollisessa mielessä pyhä? – Myyttinen preesens (Kalevalaseuran blogi). 4.2.2020. https://kalevalaseura.fi/2020/02/04/enta-jos-kalevala-olisi-uskonnollisessa-mielessa-pyha/

Elävien ja kuolleiden vodou. – Synsygus 5/2020. 8–10.

Itsetutkiskelua, vaikuttamisen halua ja suuria tunteita. Uusi oppimisaineisto valaisee suomalaisen kulttuurin kirjallistumista ruohonjuuritasolta (Kaisa Kaurasen kanssa). – Virke 3/2018. 34–36.

Lohtua, uhmaa ja tunnontuskaa – uusi oppimisaineisto valaisee arjen uskonnollisuutta 1800-luvun Suomessa (Kaisa Kaurasen kanssa).  – Synsygus. 4/2018. 20–22.

Suuria tunteita vanhoissa dokumenteissa (Kaisa Kaurasen kanssa). Kleio 2/2018. 26–27. http://www.hyol.fi/assets/files/Kleio/Kleio-arkisto/Kleio_2_2018_kevyt.pdf

Nuoret kulttuuriperinnön tuottajiksi! (Sirkka-Liisa Mettomäen kanssa) – Virke. 2/2017. 28–29.

Luterilainen yhtenäiskulttuuri – keksitty suomalainen menneisyys. – Teologia.fi. 30.1.2017. Teema: Koti, uskonto, isänmaa? [https://www.teologia.fi/artikkelit/1411-luterilainen-yhtenaeiskulttuuri-...

Suomalaisuutta myötä- ja vastavirtaan. – Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori? Verkkoantologia. 2013. Suomen Uskontotieteellinen Seura. [http://uskontotiede.fi/verkkoantologia/kati-mikkola/]

Katsomusopetuksen malli vähemmistö- ja historiapolitiikkana.  – Niin & Näin. 1/2013. 81–82.

Puolesta hengen ja heimon vai maan? – Hiidenkivi 1/2012. s. 18–19. 

Pysyvästi nykyhetkessä – Äiti Amman kohtaaminen muutti Taavi Kassilan elämän. – Synsygus 4/2011. s. 11–13.

Perinteenkerääjät ja verkottuva Kansanrunousarkisto. – Hiidenkivi 3/2011. s. 38–39.

Veden voima vodoussa. – Synsygus 2/2011. s. 16.

Oppikirjan kuva ei ole somiste. – Tähdellistä 2/2010. Verkkolehti. [http://www3.otava.fi/tahdellista/wp/?p=695]

Päättömiä hevosia ja perkeleen puhallustorvia. – Hiidenkivi 2/2010. s. 6–9.

Hämmennyksestä oivallukseen – kuvien käyttö opetuksessa. – Tähdellistä 1/2010. Verkkolehti.  [http://www3.otava.fi/tahdellista/wp/?p=387]

Kalevalaisten siipien kantama. Kansanperinteenkerääjä Ulla Mannosen matkassa. – Pirta 3/2008. s. 22–23.

Uudet muodit ja agraari arki. – Hiidenkivi 5/2007. s. 11–14.

Synsygus-lehden pääkirjoitukset vuosina 2/2008–5/2013.

Vähäisiä lisiä. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi, ISSN 2341-7285) Blogikirjoitukset vuodesta 2013: http://neba.finlit.fi/blogi/author/katimikkola/

Viimeaikaisia esitelmiä, alustuksia ja puheenjohtajuuksia

Monitieteisyys lukion laaja-alaisessa osaamisessa ja eri oppiaineiden yhteisissä opintojaksoissa –uskonnon oppiainetta koskevaa tarkastelua. – Ainedidaktiikan symposiumi: Aineenopetus ja aiheenopetus. Helsinki, etäyhteyksin 12.2.2021.

Possibilities of Archival Pedagogy in Developing Awareness of Roma Culture and History. – Roma in the Centre: Archiving Roma Cultural Heritage. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 24.–25.10.2019.

The Finnish Kale and the Category of ’Finnish Folklore’. – Roma in the Centre: Narratives by Roma in oral and written culture. University of Iceland, Reykjavik, Iceland 14.–15.6.2019.

Vernacular Perspectives on Modernization, Secularization and Nation-Building – The Case of Late 19th and Early 20th Century Finland (esitelmä). – Kokushikan Yliopisto, Tokio, 7.6.2019.

National History 'from below' – The Case of Self-Taught Folklore Collectors as Nation-Builders in the 19th and 20th Century Finland (esitelmä). – Wasedan yliopisto, Tokio, 1.6.2019.

Suullisesta perinteestä kirjallisiksi dokumenteiksi – arkisto ”suomalaisen kansanperinteen” muodostajana (esitelmä).  – Tieteen päivät. Sessio Kirjallisen ja suullisen kulttuurin vuorovaikutus – rajojen (rohkea) murtaminen.  Helsingin yliopisto, 11.1.2019.

Paimiolainen Matti Simola romaniperinteen kerääjänä (esitelmä, Risto Blomsterin kanssa). – Romanikulttuuria sanoin ja sävelin – aina Karjalasta asti. Paimion kaupungintalo, 27.11.2018.

Uskontodialogi eri uskontojen uskonnonopetuksessa – opetussuunnitelmien näkökulma (alustus). – Luetko tekstin vai elätkö sitä? Kuunteleva keskustelu kirjoituksista (Scriptual Reasoning) -menetelmä uskontodialogin välineenä. Saksalaisen seurakunnan seurakuntasali, Helsinki, 19.11.2018.

Onko ekokatastrofi kristinuskon vika? (moderaattori, keskustelijoina Elisa Aaltola ja Panu Pihkala).  – Veritas Forus, Helsingin yliopisto, Tiedekulma 27.9.2018.

Miten moderni kohdattiin? Uutuuksien vastustus ja maailmankuvan muutos 1800-luvun Suomessa (esitelmä). – Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n luentosarja Topeliuksen aikalaiset. Iiris-keskus, Helsinki, 25.9.2018.  

Kynällä kyntäjät –verkkoaineiston esittely (esitelmä). – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran henkilöstön tapaamistiistai. SKS, Helsinki, 18.9.2018.

Whose Cultural Heritage? – Kalevala-metric poetry and spells narrated by Roma in the folklore archives of the Finnish Literature Society (esitelmä).  – Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies, Bucharest 5.9.2018.

Interpretations of secularisation and religious change by lower class writers in the late 19th and early 20th century Finland (esitelmä). – The XX International Oral History Association conference (IOHA) Memory and Narration, Jyväskylä 19.6.2018.

Digitaaliset oppimisaineistot ja arkistopedagogiikka (esitelmä). – Kynällä kyntäjät -seminaari, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 31.5.2018. https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/videot 

Inclusion and exclusion – The Finnish Roma and the category of Finnish folklore (esitelmä).  –  Society of Scandinavian Studies (SASS) Annual Meeting, UCLA, Los Angeles, California 3.5.2018. (kv)

Maamme kirja oppimateriaalina – ennen ja nyt (esitelmä).  – Topeliuksen Maamme kirjan digitaalisen edition julkistamisseminaari, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki 18.4.2018.

1800-luvun lopun vanha ja uusi pluralismi (esitelmä). – 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi 1800-luku ja tulevaisuus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 26.1.2018.

Sessio ”Muutos ja pysyvyys – vanha ja uusi” (puheenjohtaja) – 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi 1800-luku ja tulevaisuus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 26.1.2018.

Työmies Matti Simolan päiväkirjat ja romaniperinneaineistot (alustus, Risto Blomsterin kanssa) – Annan salonki, SKS, Helsinki 23.1.2018.

Sähköinen ylioppilaskoe (esitelmä). – Ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakunnan opettajien koulutuspäivät, Helsinki 13.1.2018.

Vähemmistöjen roolit muuttuvassa arkistopolitiikassa (alustus). – SKS:n tutkijaseminaari, Helsinki 12.1.2018.