Tuomas M. S. Lehtonen

Pääsihteeri, professori

Sähköposti: tuomas.lehtonen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 560 9879

Erikoisalueet:

  • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet uuden ajan alun Itämeren alueella
  • keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
  • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
  • retoriikka ja poetiikka

Tuomas Lehtonen vastaa pääsihteerinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtamisesta ja toimintaedellytyksistä sekä johtaa seuran tutkimustoimintaa.

Tällä hetkellä Lehtonen tutkii suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteita sekä kansankielisen ja latinankielisen kulttuurin suhteita uuden ajan alun Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Hän johtaa SKS:ssa toteutettavaa hanketta ”Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa” (Suomen Akatemian rahoituspäätös n:o 288119, 1.9.2015–24.8.2020).

Lehtosen akateeminen tausta on keskiajan tutkimuksessa ja hän toimii Euroopan historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hänen väitteli filosofian tohtoriksi 1100- ja 1200 luvun latinankielistä satiirista runoutta käsittelevällä tutkimuksella 1996. Sittemmin hän on tutkinut sattuman, fortunan ja kaitselmuksen käsitteitä 1000–1200-luvun historiankirjoituksessa sekä suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteita Itämeren alueella 1500- ja 1600-luvulla. Lehtonen on kirjoittanut suomalaisesta keskiajan ja uuden ajan alun kulttuurihistoriasta ja perehtynyt teoreettiseen keskusteluun retoriikasta, poetiikasta, kieliteoriasta, semiotiikasta ja folkloristiikasta.

Hänen viimeisimpiä julkaisujaan ovat yhdessä Lars Boje Mortensenin ja Alexandra Bergholmin kanssa toimitettu The Performance of Christian and Pagan Storyworlds. Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature. Medieval Identities in Socio-Cultural Spaces. Turnhout: Brepols 2013 (448 s.), yhdessä Linda Kaljundin kanssa toimitettu Re-forming Texts, Music and Church Art in the Early Modern North. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016 (482 s.) sekä yhteismonografia Kati Kallio, Tuomas M. S. Lehtonen, Senni Timonen, Irma-Riitta Järvinen, Laulut ja kirjoitukset: suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. Helsinki: SKS 2017 (624 s.).

Lehtonen on palkittu tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla 1998 ja 2006 ja Valoisa keskiaika -kunniamaininnalla 2006. Jyväskylän yliopisto promovoi hänet kunniatohtoriksi 2016.

Tasavallan presidentti myönsi hänelle professorin arvonimen 19.12.2019.

 

Curriculum Vitae

Julkaisut / Publications

Tuomas M. S. Lehtonen Helsingin yliopiston 375 humanistia -esittelyssä.