Hanna Karhu

Hanna Karhu. Kuva: Gary Wornell

Tutkija, dosentti

hanna.karhu(at)helsinki.fi

Erikoisalueet:

 • kirjailijoiden käsikirjoitukset
 • arkistoaineistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa
 • geneettinen kritiikki
 • lyriikan tutkimus
 • Otto Manninen
 • suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteydet

Hanna Karhu on tutkinut suomenkielisen runouden yhteyksiä suullisen perinteen rekilaulukulttuuriin, erityisesti geneettisen kritiikin viitekehyksessä. Post doc -tutkimuksessaan hän on tarkastellut rekilaulujen merkitystä Otto Mannisen (1872−1950) runouden syntyprosesseille ja tuotannolle laajemminkin. Tutkimus avaa Mannisen runouden suhdetta suulliseen perinteeseen ja tuottaa uutta tietoa rekilauluista sekä kansanlaulujen ja kirjallisen runouden suhteesta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Karhu on saanut Koneen säätiöltä kolmevuotisen rahoituksen tutkimukselle Suomenkielisen lyriikan yhteydet rekilauluperinteeseen: muodot, merkitykset ja ylirajaisuus. Tutkimus käynnistyy 2022.

Tällä hetkellä Hanna Karhu työskentelee Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa projektissa Kalevala, lajit ja ideologiat (vastuullinen johtaja Kalevalaseuran toiminnanjohtaja, dosentti Niina Hämäläinen), joka kytkeytyy Avoin Kalevala -hankkeeseen: http://kalevala.finlit.fi/ Hän on myös jäsen prof. Lotte Tarkan Suomen Akatemian hankkeessa MuMOC: The Muted Muses of Oral Culture. Ideology, Transnationalism and Silenced Sources in the Making of National Heritages and Literatures sekä dosentti Sakari Katajamäen hankkeessa Kääntämisen jäljet arkistoissa (Koneen säätiö).

Väitöskirjassaan Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen Säkeiden käsikirjoituksista (2012) (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099) Karhu tutki Mannisen Säkeitä-runokokoelmien (Säkeitä, 1905 ja Säkeitä. Toinen sarja. 1910) syntyprosesseja säilyneiden runokäsikirjoitusten avulla. Tutkimuksessa analysoitiin runojen kirjoitusprosesseja geneettisen kritiikin metodein ja tutkittiin eräitä kokoelmien runoja intertekstuaalisuuden ja symbolismin viitekehyksessä. Tutkimuksessa nousivat esiin tekstienväliset yhteydet J.L. Runebergin, Goethen, Maurice Maeterlinckin ja K. A. Tavaststjernan tuotantoon sekä Raamattuun, ja Mannisen kirjoitusprosessien yhteydet symbolismin poetiikan artikuloimiseen.

Hanna Karhu on perehtynyt myös kirjailijoiden arkistoihin, arkistotutkimukseen, tekstuaalitieteisiin sekä Aleksis Kiven kriittisiin editioihin ja runouteen. Hän työskenteli SKS:n Edith-yksikössä 2016−2017 laatien viitteitä Seitsemään veljekseen. Karhu on opettanut Helsingin yliopistossa arkistotutkimukseen ja tekstikritiikkiin liittyen sekä pitänyt luentoja Otto Mannisen tuotannosta, kirjailijoiden käsikirjoituksista sekä kesken jääneistä teoksista.

Keskeiset julkaisut

 • Riimillisen laulun asema pitkällä 1800-luvulla. (Niina Hämäläinen & Hanna Karhu) Historiallinen Aikakauskirja 119, 3, 2021, s. 288‒301.
 • ”Rekiviisujen” halveksunta ja houkutus ‒ Keskustelu arkkiviisuista ja rekilauluista 1870-luvulta 1910-luvulle. (Hanna Karhu & Anna Kuismin) Kasvatus & Aika, Vol 15, numero 1, 2021, s. 22‒44: https://doi.org/10.33350/ka.95615  
 • Piipatusta simapillin, paimenhuilun pajatusta? Otto Mannisen "Pellavan kitkijä" ja "Luistimilla" -runot ja rekilauluperinne. Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain, Vol. 16 (2), 2019, s. 24–41. https://doi.org/10.30665/av.74177
 • Suullisen perinteen arkistoaineistot ja kirjoituksen variaatio – Antti Rytkösen keräämät rekilaulut. Elore, 26(2), 2019, s. 3–25 (2019). https://doi.org/10.30666/elore.84544  
 • Mansikoita ja mustikoita. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen II.  Joutsen / Svanen. Erikoisjulkaisuja 3, 2020. Toim. Hanna Karhu ja Päivi Koivisto. Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. DOI: https://doi.org/10.33347/jses.100569
 • Satuperinteestä nykyrunoon – suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. 2019. Toim. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru. SKS:n Toimituksia 1446. Helsinki: SKS, 2019. 
 • Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen runokäsikirjoituksista. 2012. Helsingin yliopisto, Helsinki. Väitöskirja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099 
 • Tekstuaalitieteiden sanasto [on-line] Olli Hallamaa, Tuomas Heikkilä, Hanna Karhu, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko & Veijo Pulkkinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. URL: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/search