Kati Kallio

Kati Kallio

Tutkija, FT
 

Erikoisalueet:

 •  itämerensuomalaiset laulukulttuurit
 •  esitys, laji ja intertekstuaalisuus
 •  tunteet, rituaalit ja kansanusko
 •  runomitta ja musiikki

Kati Kallio työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Moniselitteinen ja sekamuotoinen suullinen poetiikka: ilmaisun rekisterit ja uskon kerrostumat läntisessä Suomessa (2017–2020) osana hanketta Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa pohjolassa (2015–2020). Hän pohtii erilaisten runomuotojen välisiä suhteita ja niiden kantamia merkityksiä. Pohdinnan alla ovat läntisen Suomen alueelta tallennetut kalevalamittaiset runot, kuten Elinan surma, Piispa Henrikin surmavirsiLunastettava neitoTapanin virsi, Ritvalan helkavirret ja 1600-luvun loitsukäsikirjoitukset sekä kalevalamittaisen runouden oppineiden tulkintojen historia 1600-luvulta 1800-luvulle.

Kallion väitöskirja käsitteli länsi-inkeriläisen runolaulun paikallisia lajikäsityksiä, esitystapoja ja käyttöyhteyksiä. Hän on kirjoittanut myös vienankarjalaisista lauluperinteistä.

Keskeisiä julkaisuja:

 • Kallio, Kati & Mäkelä, Eetu 2019: Suullisen runon sähköisestä lukemisesta. Elore 26(2): 25–40. https://doi.org/10.30666/elore.84570
 • Kallio, Kati & Valtonen, Taarna & Jouste, Marko 2019: Olaus Sirman runojen vertailevaa luentaa – runojen poetiikka suhteessa suullisiin ja kirjallisiin lähikulttuureihin. Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja 97, 109–152. https://doi.org/10.33340/susa.75266
 • Kallio, Kati 2019: Oisko linnun lentoneuot: Kantelettaren runo ja taustavaikutteiden verkosto. – Toim. Ulla Piela,Pekka Hakamies & Pekka Hako: Eurooppa, Suomi, Kalevala. Kalevalaseuran vuosikirja 98. SKS, 175–199.
 • Laulut ja kirjoitukset: Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. Kati Kallio & Tuomas M. S. Lehtonen & Senni Timonen & Irma-Riitta Järvinen & Ilkka Leskelä. Helsinki: SKS, 2017. http://dx.doi.org/10.21435/skst.1427
 • Parallelism and Musical Structures in Ingrian and Karelian Oral Poetry. – Oral Tradition 31(2): 331–354 (Parallelism in Verbal Art and Performance, ed. by Frog & Lotte Tarkka). http://journal.oraltradition.org/issues/31ii/kallio
 • Toiston mieli ja pitkät juuret: pääskyset, lehmät ja ukonilma maaseutumaiseman muutoksen kuvauksissa. – Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. Toim. Heikki Uimonen & Meri Kytö & Kaisa Ruohonen. Tampere: Tampere University Press 2017, 137–164. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2
 • Lehtonen, Tuomas M. S. & Kallio, Kati 2017: Petrus Melartopaeuksen kirjeet ja virsisuomennokset: seremoniat, kansanusko ja runokieli 1500- ja 1600-luvun Suomessa. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 106: 168–202.
 • Multimodal Register and Performance Arena in Ingrian Oral Poetry – Registers of Communication, eds. Asif Agha & Frog, Finnish Literature Society 2015, 322–335. https://doi.org/10.21435/sflin.18
 • Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9566-5

Julkaisuluettelo
Curriculum vitae

Sähköposti: kati.kallio[at]finlit.fi
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3673-1409
Twitter: KatiKallio_