Kustantamot

Vuoden 2021 alusta SKS kustantaa tiedekirjoja ja SKS:n omistama SKS Oppi ja Tieto Osakeyhtiö tieto- ja tilauskirjoja sekä oppimateriaaleja.

Jos haluat yhteyden vertaisarvioiduista tiedejulkaisuista vastaavaan henkilöön, ota yhteyttä kustannusjohtaja Kirsi Keravuoreen (kirsi.keravuori@finlit.fi, p. 040 564 0264).

Jos haluat yhteyden tieto- ja tilauskirjoista sekä oppimateriaaleista vastaavan henkilöön, ota yhteyttä toimitusjohtaja Tero Norkolaan (tero.norkola@finlit.fi, p. 0400 882 700).

SKS Oppi ja Tieto Oy:n verkkosivut ovat tekeillä. Niiden valmistuttua muokkaamme SKS:n sivut ajan tasalle.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on Suomen suurin humanistinen tiedekirjojen kustantaja. SKS on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kustantamo, jonka ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 1834.