Reeta Holopainen

Reeta Holopainen. Kuva: Philippe Gueissaz

Tutkija, FM

reeta.holopainen@finlit.fi, reeta.holopainen@helsinki.fi

Erikoisalueet:

  • tieteellinen editointi
  • runoudentutkimus
  • Eila Kivikk’aho
  • ekokriittinen kirjallisuudentutkimus

Reeta Holopainen toimii tutkijana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä, jossa toimitetaan kirjamuotoisia ja digitaalisia editioita kotimaisen kirjallisuuden klassikoista.  Hän työskentelee hankkeessa, jossa laaditaan digitaalista editiota Zacharias Topeliuksen Luonnonkirjasta. Holopaisen keskeisiä työtehtäviä ovat tieteellinen editointi sekä kommentaariviitteiden laatiminen.

Holopainen on lisäksi Helsingin yliopiston jatko-opiskelija ja valmistelee väitöstutkimusta, jossa tarkastellaan luonnon kuvausta ja merkityksiä Eila Kivikk’ahon runoudessa. Holopainen on työskennellyt toimittajana Svenska litteratursällskapet i Finlandissa.

Keskeiset julkaisut:

  • Holopainen, Reeta – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko (toim.): Maamme kirja. Digitaalinen editio. Helsinki: SKS ja SLS. Tulossa.
  • Holopainen, Reeta – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko (toim.): Ihmissydän. Henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Tulossa.
  • Holopainen, Reeta:  Eksyvät ja löytävät lapset. Aleksis Kiven runouden lapsihahmot. Ihmissydän. Henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Tulossa.
  • Holopainen, Reeta: Luopumisen kielellä. (Kritiikki Tomi Kontion runoteoksesta Saattaa, olla.) Kritiikki. Nuoren Voiman kirjakatsaus XVII. 2017, s. 40–41.
  • Holopainen, Reeta: Luonnollisin kuvin ihmisestä poispäin. Nuori Voima 4−5/2017, s. 57−61.
  • Holopainen, Reeta: Hioa hiljaisuutta. Metalyyrisyys ja modernismi Eila Kivikk’ahon runokokoelmassa Parvi. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. 2015.