Elämäni esineet

Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto
Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto
Muistitietokeruu esinesuhteesta 12.9.2022–28.2.2023

Kodeissamme on lukuisia esineitä, joita tarvitsemme monenlaisiin tehtäviin. Säilytämme usein myös esineitä, joilla on ennen kaikkea tunnearvoa. Samalla esineellä voi olla useampia rooleja, esimerkiksi silloin kun ruokapöytään katetaan isovanhemmilta perittyjä astioita, joihin liittyy käyttöarvon lisäksi muistoja menneisyyden ruokailuhetkistä.

Toivomme kirjoituksia esineisiin liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä, esimerkiksi siitä, millaisia esineitä pidetään tärkeinä. Kerro, mitkä ovat sinulle tärkeitä esineitä ja miksi! Millaisia tunteita, muistoja, tunnelmia, käytäntöjä ja aistikokemuksia niihin liittyy? Esineet voivat kytkeytyä esimerkiksi kodin sisustukseen, harrastuksiin, sukuun tai eri elämänvaiheisiin. Otamme mielellämme vastaan myös valokuvia.

Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna oheisia kysymyksiä.

Säilytettävät esineet ja säilytystavat:

 • Millaisia esineitä pidät esillä kotonasi? Entä mitä säilytät kaapeissa ja varastoissa?
 • Onko sinulla levy- tai kirjahylly? Oletko hävittänyt aiemmin keräämiäsi levyjä/kirjoja, vai pyritkö säilyttämään kaikki hankkimasi? Kuinka valikoit esineitä hyllyyn? Pidätkö esillä koriste- tai muistoesineitä?
 • Millaiset ihanteet ja trendit ovat vaikuttaneet tapaasi käsitellä kodin esineitä?

Tärkeät muistoesineet:

 • Millaiset menneisyyteesi liittyvät esineet ovat sinulle tärkeitä?
 • Liittyvätkö nämä esineet tiettyihin elämänvaiheisiin tai paikkoihin? Onko sinulla tallessa lapsuuden tai suvun muistoesineitä?
 • Muisteletko esineiden avulla jotakin menetettyä paikkaa, ihmistä tai muuta asiaa?
 • Millaisia aistimuistoja tärkeisiin esineisiin liittyy? Miltä ne näyttävät tai tuntuvat? Kerro esimerkiksi äänistä, tuoksuista ja koskettamiseen liittyvistä tuntemuksista.

Kodikkuus:

 • Millaisia esineitä olet kerännyt tai toivot kotiisi?
 • Mitkä esineet luovat kotiin hyvää tunnelmaa? Kuvaile, millaista tunnelmaa esineiden avulla on mahdollista luoda.
 • Pidätkö kotisi esineet mieluummin minimissään vai saako niitä olla paljon?
 • Millaiset esineet haittaavat kodin viihtyisyyttä tai tuntuvat hankalilta, jopa rumilta? Mitä tavaroita et haluaisi kotiisi ja miksi?

Hylättävät tai turhat esineet:

 • Mitkä esineet ovat muuttuneet tärkeistä esineistä turhiksi?
 • Miten hankkiudut eroon taakaksi käyneistä esineistä? Mitä myyt, lahjoitat tai kierrätät ja mitkä hävität jätteinä?
 • Millaisia hävitettäviä esineitä olet valokuvannut? Millaiset muistoesineet haluat säilyttää esimerkiksi valokuvana ja millaiset käsin kosketeltavina kappaleina?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Akatemian rahoittama hanke SENSOMEMO (Jyväskylän yliopisto). Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. 

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus "Esinesuhde”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.