Suomi 1990-luvulla

Kuvituskuvassa on auringonpimennys
Kuva: Unsplash
Muistitietokeruu 15.8.2022–15.1.2023

Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan vapautuminen, lama ja joukkotyöttömyys, EU-jäsenyyskeskustelu, isänmaallisuus ja kansallinen identiteetti, jääkiekon maailmanmestaruus. Mitä muistat 1990-luvun murrosvaiheesta ja sen vaikutuksista elämään? Jäävätkö aikakauden kokemukset elämään perheiden ja sukujen perinteenä; vaikuttaako median luoma kuva aikakaudesta?

Kokoamme kokemusperäistä tietoa siitä, miten 1990-luvun taitteen suuret muutokset ja tapahtumat ovat vaikuttaneet tavallisten ihmisten elämään. Olemme myös kiinnostuneet saamaan muistitietoa ja käsityksiä sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät muista tai ole vielä eläneet tuona aikana. Kerro aikakaudesta niin pienten kuvioiden kuin suurten muutosten kautta. Kuvaile tapahtumia, tilanteita ja tuntemuksiasi niin kuin puhelisit tuttavalle tai ystävälle – suorasukaisesti, kaihtelematta. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

Kansallinen identiteetti

 • Kuvaile Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä ilmapiiriä. Miten suhtauduit Neuvostoliiton hajoamiseen? Koitko 1990-luvun isänmaallisuuden positiivisena vai negatiivisena ilmiönä?
 • Muistatko tilanteita, joissa suomalaisuus erityisesti korostui?
 • Mitä ajattelit veteraaniliikkeen tai sotasukupolven aseman muutoksesta 1990-luvun alussa? Onko mieleesi jäänyt toisen maailmansodan muistamiseen liittyviä tapahtumia, henkilöitä tai hetkiä? Osallistuitko maanpuolustusjärjestöjen perinnetoimintaan?

Politiikka

 • Mitä mieltä olit Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin?
 • Seurasitko vuoden 1994 presidentinvaalikampanjoita? Miten suhtauduit ehdokkaisiin ja valituksi tulleeseen presidentti Martti Ahtisaareen?
 • Matkustitko Tallinnaan tai luovutettuun Karjalaan, kun matkustus entisen Neuvostoliiton alueelle helpottui? Millaisia kokemuksia ja muistoja sinulle jäi noista matkoista?

Lama

 • Miten lama näkyi ja tuntui työpaikoilla, oppilaitoksissa, kotona ja elämässä yleensä?
 • Vaikuttiko lama sinun tai lähipiiriisi kuuluvien ihmisten opintoihin, alan valintaan ja valmistumiseen? Onko lama muovannut 1990-luvulla nuoruuttaan eläneiden myöhempää elämää ja elämän valintoja?
 • Mitä lama-ajan populaarikulttuurin ja viihteen ilmiöitä muistat?
 • Koska lama mielestäsi loppui ja mistä sen huomasi?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Tampereen yliopiston tutkijat Tuomas Tepora ja Antti Saloniemi. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2023 ja arvomme osallistujien kesken kolme 100 euron rahapalkintoa.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.1.2023 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”1990-luku”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.