Ulla-Maija Peltonen

Ulla-Maija Peltonen. Kuva: Gary Wornell

Erikoistutkija, dosentti
Curriculum vitae
Publications / Julkaisut

Sähköposti: ulla-maija.peltonen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 580 4943

Erikoisalueet:

  • muistitietotutkimus
  • muistelukerronta
  • muistin politiikka
  • arkistotutkimus
  • tutkimusetiikka

Ulla-Maija Peltosen akateeminen tausta on 1918 sisällissodan suullisen ja kirjallisen kerronnan tutkimuksessa ja hän toimii folkloristiikan dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on vertaillut tutkimuksissaan eri arkistoihin tallennettuja yksityisiä ja julkisia, suullisia, kirjallisia ja visuaalisia aineistoja. Hänen väitöskirjansa (1996) käsitteli työväen muistelukerronnan muotoutumista vuoden 1918 jälkeen. Sittemmin hän on tutkinut sisällissodan muistamista ja unohtamista, Stalinin ajan vankileirikokemusten yksityistä ja julkista kerrontaa, käsityksiä sankaruudesta, muistitiedon metodologisia kysymyksiä sekä arkistollista ajattelua Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.

Hänen viimeisin julkaisunsa Barbaria ja unohdus. Historian kipujälkiä. Helsinki: Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2020 (255 s.) on saatavilla myös sähköisenä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314468

Tutkimushankkeet

  • Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa. Suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina. (Making and Interpreting National Pasts – Role of Finnish Archives as Networks of Power and Sites of Memory) 2012–2019, hankenumero 252579, Suomen Akatemia. Peltosen ja prof. Kirsi Vainio-Korhosen kehittelemä Suomen ensimmäinen arkistotieteellinen tutkimushanke, Turun yliopisto, SKS, SLS. Lisätietoja: https://blogit.utu.fi/kamera/hanke/ 
  •  Keksityt sankarit. Menneisyyden suulliset ja kirjalliset representaatiot sankaruudesta. (The Invention of Heroes. Creation and Use of Oral and Written Representations of the Past) 2006–2008, hankenumero 110542, Suomen Akatemia. Peltosen johtamassa hankkeessa tutkittiin sankaruuden tuottamista työn, arjen, kansakunnan, sodan ja sukupuolen näkökulmista. Peltonen tutki sankaruuden rakentumista, vakiintumista ja muutoksia esimerkkinä C.G.E. Mannerheim Julk. Kirjoituksia sankaruudesta (Writings On Heroism), toim. Ulla-Maija Peltonen & Ilona Kemppainen 2010 SKS.
  • Muistitieto ja historian tulkinnat. (Oral History and the Interpretations of History) Suomen Akatemiat 1999–2001. Peltosen kehittelemän tutkimushankkeen kohteena oli sekä kriisiaikojen että arkielämän muistitiedon ja kerronnan tulkinnat. Hankkeen johtajana toimi prof. Annikki Kaivola-Bregenhoj, Turun yliopisto. Peltosen tutkimus Muistin paikat (Sites of Memory) käsitteli sisällissodan 1918 mentaalista ja konkreettista henkilökohtaisen ja julkisen muistamisen ja unohtamisen prosesseja. 2003 SKS.