Löydä tieteellinen asiantuntija

Tutkimusosasto lokakuussa 2018
Oletko kiinnostunut suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteista, keskiajan kirkollisista puuveistoksista, humanististen alojen oppihistoriasta, pitkän 1800-luvun historiakulttuurista, tekstikritiikistä tai Stalinin ajan pakkosiirroista inkerinsuomalaisten muistitiedossa? SKS:n tutkijat valottavat mm. näitä kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä.

Eeva-Liisa Bastman, tutkija, FT

 • varhaisen uuden ajan runous
 • henkilörunot, juhlarunot ja virsirunous
 • lyriikantutkimus, lajiteoria, poetiikka ja metriikka

Risto Blomster, tutkija, dosentti

 • Suomen romanien musiikki
 • äänitearkistot
 • kansanmusiikin arkistoaineistot

Tommi Dunderlin, tutkija, FM

 • kääntämiseen liittyvät arkistoaineistot
 • varhaismoderni englantilainen kirjallisuus, William Shakespeare
 • tilan tutkimus
 • feministinen ekokritiikki

Lauri Harvilahti, tutkija, dosentti

 • eeppinen runous
 • folkloristinen arkistotutkimus
 • etnokulttuurinen näkökulma ja kulttuuri-identiteetti
 • folkloristiikan tutkimushistoria

Niina Hämäläinen, toiminnanjohtaja, dosentti

 • kalevalamittainen lyriikka
 • Kalevala ja Kanteletar
 • kriittiset editiot
 • tekstualisaatiotutkimus
 • tunteiden ja perheen kulttuurihistoria

Laura Ivaska, tutkija, FT

 • käännöstiede, kaunokirjallisuuden kääntämisen tutkimus
 • välikielten kautta kääntäminen
 • käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden väliset suhteet, geneettinen käännöskritiikki
 • digitaalisen humanismin metodit

Kati Kallio, akatemiatutkija, dosentti

 • kalevalamittainen runous, runolaulu
 • esitys, laji ja intertekstuaalisuus
 • tunteet, rituaalit ja kansanusko
 • itämerensuomalaiset laulukulttuurit, runomitta ja musiikki

Hanna Karhu, tutkija, dosentti

 • kirjailijoiden käsikirjoitukset
 • arkistoaineistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa
 • geneettinen kritiikki
 • lyriikan tutkimus
 • Otto Manninen
 • suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteydet

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, dosentti

 • tekstikritiikki, tekstuaalitieteet, tieteellinen editointi
 • kirjallisuudentutkimuksen, käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden väliset suhteet
 • Arkistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa, tekstuaalitieteissä ja käännöstieteessä
 • Lauri Viita, Aleksis Kivi
 • runous ja runouden teoria
 • kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
 • digitaalinen humanismi

Kirsi Keravuori, kustannusjohtaja, FT, VTM

 • biografinen tutkimus ja kirjetutkimus
 • itseoppineet kirjoittajat
 • saariston ja talonpoikaispurjehduksen historia
 • digitaaliset ihmistieteet

Pasi Klemettinen, arkistotutkija, FT

 • kansanomainen paholaisusko ja noituus
 • karhu- ja käärmeperinne
 • uskomukset ja uskomustarinat

Maija Koskinen, tutkija, FT

Pauliina Latvala-Harvilahti, erikoistutkija, dosentti

 • muistitiedon tutkimus
 • etnografinen kenttätyö
 • yhteisöt (Suomenlinna)
 • paikkasuhde
 • virallinen ja epävirallinen kulttuuriperintö
 • poliittinen kulttuuri
 • aineeton kulttuuriperintö
 • kulttuurinen luontosuhde

Tuomas M. S. Lehtonen, pääsihteeri, professori

 • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet uuden ajan alun Itämeren alueella
 • keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
 • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
 • retoriikka ja poetiikka

Marika Luhtala, tutkija, FM

 • suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Kalevala
 • tieteellinen editointi

Kati Mikkola, viestintäjohtaja, dosentti

 • arkistojen kokoelmapolitiikka ja itseoppineet kansanperinteen kerääjät
 • nationalismi ja kansakunnan rakentaminen
 • maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
 • modernisaatio ja uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa

Kirsi-Maria Nummila, tutkija, dosentti

 • vanha kirjasuomi, 1500–1800-luvun tekstit ja tekstikonventiot
 • kielihistoria, kielen rakenteiden käyttö ja kehitys kirjallisella ajalla
 • suomen kielen sanasto ja sananmuodostus
 • kirjallisen ajan kielikontaktit, vieraiden kielten vaikutus ja monikieliset käytänteet
 • tieteellinen kirjoittaminen, asiatekstit ja tekstieditointi

Ulla-Maija Peltonen, tutkija, dosentti

 • muistitietotutkimus
 • muistelukerronta
 • muistin politiikka
 • arkistotutkimus
 • tutkimusetiikka

Ilona Pikkanen, tutkimuspäällikkö, dosentti

 • 1800-luvun historiakulttuuri
 • etäältä ja läheltä lukeminen historian metodeina
 • historiallinen fiktio
 • historiankirjoituksen historia

Riitta Pohjola-Skarp, tutkija, FT

 • draaman teoria (dramaturgia)
 • suomalainen ja eurooppalainen nykydraama
 • saksalainen näytelmäkirjallisuus  ja teatteri
 • Georg Büchner ja Heiner Müller
 • Aleksis Kiven Karkurit
 • Kivi ja Shakespeare

Sanna Raninen, tutkija, FT

 • Renessanssin musiikki ja taide
 • Musiikin kirjapainotekniikat ja bibliografia
 • Musiikkikäsikirjoitukset, kodikologia ja mise-en-page
 • Notaatio

Anni Reuter, tutkija, VTM

 • Inkerinsuomalaisten pakkosiirrot Neuvostoliitossa
 • Maahanmuuton ja vähemmistöjen tutkimus
 • Monitieteisyys: sosiologia, historia, muistitietotutkimus ja etnologia 

Elina Räsänen, tutkija, dosentti

 •        myöhäiskeskiajan ja uudenajan alun taide ja materiaalinen kulttuuri
 •        taidehistoriallinen esinetutkimus, erityisesti puuveistokset ja alttarikaapit
 •        ikonografia ja muu taidehistorian teoria
 •        ikonoklasmi ja fragmentaarisuus

Jukka Saarinen, kehittämispäällikkö, FT

 • kalevalainen runous
 • digitoidut arkistoaineistot ja tietokannat
 • folkloristinen kenttätyö

Hanna-Reetta Schreck, taide- ja kulttuurihistorioitsija, tutkija, FM

 • modernin murroksen eli 1800–1900-lukujen vaihteen ilmiöt
 • elämäkerrallisuus, ruumiillisuus ja feministinen historian ja taiteen tutkimus
 • taiteen- ja tieteenvälinen tutkimus ja toiminta erityisesti kuva- ja esitystaiteissa

Eija Stark, kehittämispäällikkö, dosentti

 • kulttuuriperinteiden yhteiskuntahistorialliset kytkökset Suomessa
 • kansallisten tieteiden oppihistoria (erit. folkloristiikka ja etnologia)
 • sääty-yhteiskunnan murros ja muuttuvat kerronnan kulttuurit
 • luokkatutkimus
 • sananlaskut ja tarinaperinne

Katri Vuola, tutkija, FM

 • keskiajan taide, erityisesti kuvanveisto
 • tekninen taidehistoria, historiografinen tutkimus
 • kirkot Helsingissä
 • Suomen kuvataiteen varhainen modernismi

Topi Vainikainen, tutkija, FM

 • suomalainen näytelmäkirjallisuus ja teatteri
 • dramaturgia
 • kulttuurinen muisti
 • taistolaisuus
 • Pirkko Saisio, Laura Ruohonen

Silja Vuorikuru, tutkija, FT

 • Suomen ja Viron kirjalliset suhteet
 • intertekstuaalisuuden tutkimus
 • Aino Kallas
 • arkkiveisut
 • 1900-luvun alun kirjallisuus