Löydä tieteellinen asiantuntija

Tutkimusosasto lokakuussa 2018
Oletko kiinnostunut suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteista, keskiajan kirkollisista puuveistoksista, humanististen alojen oppihistoriasta, pitkän 1800-luvun historiakulttuurista, tekstikritiikistä tai Stalinin ajan pakkosiirroista inkerinsuomalaisten muistitiedossa? SKS:n tutkijat valottavat mm. näitä kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä.

Risto Blomster, arkistotutkija, FT

 • Suomen romanien musiikki
 • äänitearkistot
 • kansanmusiikin arkistoaineistot

Eeva-Liisa Bastman, tutkija, FT

 • varhaisen uuden ajan suomenkielinen runous
 • lyriikan tutkimus, poetiikka ja metriikka
 • virsirunous

Lauri Harvilahti, tutkija, dosentti

 • eeppinen runous
 • folkloristinen arkistotutkimus
 • etnokulttuurinen näkökulma ja kulttuuri-identiteetti
 • folkloristiikan tutkimushistoria

Reeta Holopainen, tutkija, FM

 • tieteellinen editointi
 • runoudentutkimus
 • Eila Kivikk’aho
 • ekokriittinen kirjallisuudentutkimus

Niina Hämäläinen, tutkija, FT

 • kalevalamittainen lyriikka
 • Kalevala ja Kanteletar
 • kriittiset editiot
 • tekstualisaatiotutkimus
 • tunteiden ja perheen kulttuurihistoria

Linda Kaljundi, tutkija, FT

 • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
 • keskiajan rajamaat ja reuna-alueet: ristiretket, kolonisaatio, kristillistyminen
 • kulttuurisen muistin tutkimus

Kati Kallio, tutkija, FT

 •  itämerensuomalaiset laulukulttuurit
 •  esitys, laji ja intertekstuaalisuus
 •  tunteet, rituaalit ja kansanusko
 •  runomitta ja musiikki

Hanna Karhu, tutkija, FT

 • kirjailijoiden käsikirjoitukset
 • arkistoaineistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa
 • geneettinen kritiikki
 • lyriikan tutkimus
 • Otto Manninen

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, FT

 • tekstikritiikki, tieteelliset editiot
 • Lauri Viita, Aleksis Kivi
 • runous ja runouden teoria
 • kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
 • digitaalinen humanismi

Kirsi Keravuori, toimituspäällikkö, FT, VTM

 • biografinen tutkimus ja kirjetutkimus
 • itseoppineet kirjoittajat
 • saariston ja talonpoikaispurjehduksen historia
 • digitaaliset ihmistieteet

Pasi Klemettinen, arkistotutkija, FT

 • kansanomainen paholaisusko ja noituus
 • karhu- ja käärmeperinne
 • uskomukset ja uskomustarinat

Pauliina Latvala-Harvilahti, tutkija, dosentti

 • muistitiedon tutkimus
 • etnografinen kenttätyö
 • yhteisöt (Suomenlinna)
 • paikkasuhde
 • virallinen ja epävirallinen kulttuuriperintö
 • poliittinen kulttuuri
 • aineeton kulttuuriperintö

Tuomas M. S. Lehtonen, pääsihteeri, dosentti

 • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet uuden ajan alun Itämeren alueella
 • keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
 • keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
 • retoriikka ja poetiikka

Marika Luhtala, tutkija, FM

 • suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Kalevala
 • tieteellinen editointi

Ulla-Maija Peltonen, tutkija, dosentti

 • historiallinen kertomusperinne
 • muistitietotutkimuksen (oral history) metodologia
 • sotien yksityisen ja julkisen kerronnan suhteet
 • arkistotutkimuksen teoria ja metodit

Ilona Pikkanen, tutkimuspäällikkö, FT

 • 1800-luvun historiakulttuuri
 • etäältä ja läheltä lukeminen historian metodeina
 • historiallinen fiktio
 • historiankirjoituksen historia

Riitta Pohjola-Skarp, tutkija, FT

 • draaman teoria (dramaturgia)
 • suomalainen ja eurooppalainen nykydraama
 • saksalainen näytelmäkirjallisuus  ja teatteri
 • Georg Büchner ja Heiner Müller
 • Aleksis Kiven Karkurit
 • Kivi ja Shakespeare

Sanna Raninen, tutkija, FT

 • Renessanssin musiikki ja taide
 • Musiikin kirjapainotekniikat ja bibliografia
 • Musiikkikäsikirjoitukset, kodikologia ja mise-en-page
 • Notaatio

Anni Reuter, tutkija, VTM

 • perhemuistot, muistin paikat
 • muistitietotutkimus, kulttuurinen muisti
 • Inkerin suomalaisten karkotuskokemukset

Jukka Saarinen, kehittämispäällikkö, FT

 • kalevalainen runous
 • digitoidut arkistoaineistot ja tietokannat
 • folkloristinen kenttätyö

Katri Vuola, tutkija, FM

 • keskiajan taide, erityisesti kuvanveisto
 • tekninen taidehistoria, historiografinen tutkimus
 • kirkot Helsingissä
 • Suomen kuvataiteen varhainen modernismi

Silja Vuorikuru, tutkija, FT

 • Suomen ja Viron kirjalliset suhteet
 • intertekstuaalisuuden tutkimus
 • Aino Kallas