Johanna Enqvist

Tutkija, FT, FSA

johanna.enqvist@finlit.fi

Erikoisalueet:

  • kulttuuriperinnön tutkimuksen teoria
  • muistiorganisaatiot ja kulttuuriperinnön institutionaalinen hallinta
  • digitaaliset ihmistieteet ja digitaalinen perintö
  • terminologia, käsite- ja diskurssianalyysi

Johanna Enqvist työskentelee tutkijana SKS:n tutkimusosastolla Suomen Akatemian rahoittamassa CoCo-konsortiossa, joka kokoaa ja tutkii 1800-luvun kirjekokoelmien metadataa yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi hän opettaa kulttuuriperinnön tutkimusta Helsingin yliopistossa ja toimii Suomen Muinaismuistoyhdistyksen varapuheenjohtajana.

Enqvist työskenteli (v. 2004–2011) ennen tutkijakoulutustaan Museovirastossa arkeologisissa kenttätutkimusprojekteissa sekä kulttuuriympäristön suojelua koskevissa viranomaistehtävissä. Hänen kriittisen perinnöntutkimuksen alaa edustava väitöskirjatutkimuksensa Suojellut muistot: Arkeologisen perinnön hallinnan kieli, käsitteet ja ideologia (2016) tarkasteli arkeologisen kulttuuriperinnön kautta suomalaisen kulttuuriperintöhallinnon avainkäsitteitä sekä institutionaalisia puhetapoja. Väiteltyään Enqvist työskenteli (v. 2017–2021) Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden osastolla Tieteen termipankin tutkimuskoordinaattorina.

Keskeiset julkaisut:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0901-7987